2024 Is een jaar waarop velen van ons als het ware, opnieuw geboren worden. Waarin we in verschillende fases door een donker geboortekanaal bewegen. En waar aan het eind het licht op ons wacht. Steeds opnieuw en opnieuw; dat reizen door het donker vraagt om moed en om doorzettingsvermogen. Maar aan het eind van de tunnel wacht een steeds krachtiger jij, die geleid door de ziel, al die energieën geïntegreerd heeft. Zodat je groeit in bewustzijn, steeds opnieuw en opnieuw.

* * *

*
*
‘De eclips van verandering’..!!

2024 © Manuela van der Knaap | deze versie WantToKnow.nl/be

*

Dit artikel gaat over de bijzondere totale Super Nieuwe Maan Eclips van maandag 8 april 2024 in Ram. Het is een eclips met super bijzondere en unieke gebeurtenissen die op één moment samenkomen, zoals de ‘Devil’s Comet, veel planeten op een rij en nog veel meer. Er komt een enorme kracht samen tijdens deze imprint van de eclips. Lees in dit artikel over de superlatieven en wat je kan verwachten van deze eclips en hoe je de mega versnelling van vernieuwing kan overleven en grip kan houden op je situatie. Dit artikel staat weer bol van de interessante video’s en artikelen. MET VIDEO OVER DE ECLIPS. Ik wens je veel leesplezier…

Manuela van der Knaap

Een Zonsverduistering heeft direct een krachtige werking in de wereld, terwijl een Maansverduistering dat vooral heeft in het onderbewuste en meer naar binnen toe en dit wordt via de mensen meestal pas later zichtbaar in de wereld. Ik schrijf in dit artikel over de Zonsverduistering van 8 april 2024 en de effecten op de wereld. Je kan in het artikel van de Maansverduistering van 25 maart 2024 lezen over het innerlijke proces.

De totale Zonsverduistering is zichtbaar in Noord-Amerika en voor het grootste deel in de Verenigde Staten van Amerika. Voor een klein deel van West-Europa is de eclips te zien als gedeeltelijk. De totale eclips start om 18:38 uur en duurt tot 21:55 uur ter plaatse in de V.S.

Extreme eclips van superlatieven
Dit artikel gaat over de zeer bijzondere totale Zonsverduistering van 8 april 2024 en geeft de processen aan voor het komende jaar. Het is een eclips van unieke superlatieven en dus met extra veel impact, onder andere omdat het een Super Nieuwe Maan Eclips is. Er staan veel planeten op een rij met de komeet ‘Devil Comet’ ertussenin. Het is een onderdeel van 3 eclipsen boven de V.S. (Great American Eclips 2017-2024 HIER).

En er zijn in een groter verband twee bijzondere eclips-paden die Bijbelse invloeden laten zien zoals: in 2017 met 7x plaatsnamen Salem en in 2024 met 7x plaatsnamen Ninefeh (Babylon) HIER. Er is een SuperNova explosie ergens de komende maanden (HIER) van een ster 3000 lichtjaren van de aarde, die doorwerkt met sterrenstof, kosmische straling en lichtfrequenties voor de mensheid en de aarde.

Ook laat de horoscoop van de eclips van 8 april 2024 een zeer grote kracht zien van plotselinge vernieuwing en het zichtbaar maken van wat afgedekt is en gemanipuleerd wordt. En als klap op de vuurpijl maakt de retrograde Mercurius als belangrijkste planeet die alle energie van de eclips ontvangt, het allemaal niet makkelijker. In dit artikel pak ik er een aantal invloeden uit om de impact ervan meer uit te diepen, zodat je helder inzicht krijgt in de vernieuwing die deze eclips brengt.
(Hierbij een aantal linken naar video’s en artikelen over de bijzondere gebeurtenissen rond dit eclips-seizoen. Lees meer over de Great American Eclips: : (HIER) In deze video een van de grote hoeveelheid uitleg over de Bijbelse invloeden van de Eclips van 8-4-2024:(HIER) Over de SuperNova explosie: (HIER) Astrologisch: Uranus staat conjunct Jupiter en de komeet ‘Devil Comet’ samen in Stier in het 8ste huis tijdens de Eclips van 8-4.)

Extreem grote kracht
Om de kracht helder te maken die dit eclipsseizoen draagt, wil ik graag verwijzen naar het weekend voor de Maansverduistering van 25 maart waarmee het eclips-seizoen begon. Er waren extreme verstoringen van de Zon voorafgaand aan de gedeeltelijke Maansverduistering, met de hoogste zonnestorm sinds lange tijd, een bijna kp-9 en andere extremen met de bijbehorende symptomen die ook jou mogelijk ongemak brachten. Ik zie de Zon als een doorgeefluik van frequenties die uit het universum komen en dus ook van de Galactische centra.

We zien bij grote kosmische invloeden en events bijna altijd een toename van zonnevlammen en zonnestormen. Deze zijn uiteindelijk helpend om de frequenties in ons energielichaam en lichaam te verhogen, maar dat gaat vaak wel gepaard met ongemakken en ziek zijn, zodat dat wat geblokkeerd en vastzit, uitgewerkt en getransformeerd kan worden. De plotseling extreme verstoringen van de Zon zijn voor mij een signaal dat de kracht van dit eclips-seizoen extreem groot is en dus veel in beweging zal zetten in ons en in de wereld. (Lees meer in het artikel over de verstoringen van de Zon in de aanloop naar het eclips-seizoen: (HIER))

De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje)

Super Nieuwe Maan Eclips
Het is dus een zeer bijzondere eclips, omgeven met veel mysterie en meerdere uitzonderlijke fenomenen, zoals een ‘Super Nieuwe Maan’. Dit betekent dat de Maan extra dicht bij de aarde staat, rond 360.000 km van de aarde verwijderd. Hierdoor ziet de Maan er groter uit (zie afbeelding hieronder) en dekt de Zon maximaal af en daardoor is het resultaat dus een heel krachtige ECHT totale verduistering.

Je ziet trouwens nog wel een ‘Ring of Fire’ door de uitstraling van de Zon. Dit fenomeen van SuperMaan is bekend van de volle SuperMaan, maar met nieuwe Maan wordt hier eigenlijk nooit over gesproken, omdat er dan minder impact is van de Maan op water en op mensen. Maar ook de nieuwe SuperMaan is energetisch zeker een veel krachtigere nieuwe Maan, omdat de impact van de Maan op de aarde, het water en de mensen groter is, omdat die dichter bij de aarde staat. Dus ook dit dichter bij de aarde staan van de Maan vergroot het effect van de eclips. (De Maan staat tijdens de Eclips 365.527 km van de aarde, dus dat mag je zo wel meerekenen als een Super Nieuwe Maan.)

Devil’s Comet
Een ander bijzonder fenomeen dat verbonden is met deze totale Eclips, is dat er heel erg veel planeten en hemellichamen in één rij staan, waaronder een bijzondere komeet die iedere 71 jaar dicht langs de aarde komt. Deze komeet heeft verschillende bijnamen, zoals de ‘Millennium Falcon’ en ‘Devil Comet’. Deze namen dankt deze komeet aan de uitbarstingen die de komeet regelmatig heeft tijdens zijn vlucht en waarbij een soort hoorntjes verschijnen (zie afbeelding hieronder).

De vorige keer dat deze komeet de aarde bezocht was rond 1953 en dat was een opmerkelijk jaar, waarin Koningin Elisabeth in de U.K. de troon betrad, er een grote machtswisseling was in de wereld door het overlijden van Stalin, het ministerie van buitenlandse zaken van Israël verhuisde van Tel Aviv naar Jerusalem en in Nederland hadden we de watersnoodramp in Zeeland (wel of niet gemanipuleerd?).

Een komeet werd in de oudheid gezien als een brenger van onheil en bijzondere gebeurtenissen. Ik heb nog een aantal andere data bestudeerd rondom deze komeet en het lijkt erop dat dit een komeet is die vooral vernieuwing met flinke machtsverschuivingen brengt en datzelfde thema zien we ook in de horoscoop van de totale eclips van 8 april. (Meer informatie over de komeet: (HIER) Mars, Saturnus, Nessus, (Priapus is geen hemellichaam maar berekend punt), Neptunus alle in Vissen en Venus in Ram.

Met daarna een zeer ruime conjunctie naar de noordelijke Maansknoop, Zon, Maan, Cheiron, Mercurius retrograde in Ram. De komeet ‘Devil Comet’ staat tussen Mercurius retrograde en Jupiter conjunct Uranus in Stier. Het is niet te achterhalen op welke graad de komeet staat, maar deze staat in de  ruimte tussen Mercurius en Jupiter ongeveer 1/3 van Jupiter af en dus 2/3 van Mercurius en de komeet staat met zekerheid in Stier.)

‘The Great American Eclips’
Deze eclips is een onderdeel van een serie van drie eclipsen boven de Verenigde Staten van Amerika. Dit event wordt ‘The Great American Eclips’ genoemd en is een serie van drie eclipsen, die in 2017 is gestart met de eerste totale eclips van de serie. Alle drie de eclipsen zijn boven de Verenigde Staten actief (zie afbeelding hierboven). Met de eclips van 8 april 2024 wordt een 7-jarige periode afgesloten, waarin grote veranderingen van macht en nieuw leiderschap in de wereld bezig zijn zich te ontvouwen. Lees meer hierover in het jaarartikel voor 2024: (HIER)

Overgang naar liefde
Wanneer ik vanuit het astrologische verband kijk naar deze serie van eclipsen, dan zien we dat de betekenis van de eclips van 21 augustus 2017 is: ‘De correctie van opgeblazen ego door de kosmische Hiërarchieën.’ En de laatste eclips van 8 april 2024 gaat over: ‘Het te boven komen van crisis door mededogen en de overgang van leven naar Liefde.’ De V.S. heeft in haar bestaan bijna continu wereldwijd oorlogen gevoerd en haar macht laten gelden. De natie die de belangrijkste wereldmacht draagt, laat als een spiegel zien wat er in de wereld uit evenwicht is.

Het mannelijke gedrag, zoals daadkracht, actie en alleen maar naar buiten gericht zijn, is veel te ver doorgeschoten. Hiermee is automatisch verbonden dat het vrouwelijke in ons, het gevoel en het naar binnen keren en zelfreflectie op de achtergrond zijn geraakt in ons en in de wereld. En het lijkt er op dat dit nu een karmische correctie krijgt rond dit eclips-seizoen. Daarbij zijn zeer waarschijnlijk ook natuurkrachten betrokken, want dat laat de betekenis zien van de graad van de dierenriem waar de eclips van 8 april op valt. De natuurkrachten hebben de functie om dat wat uit evenwicht is weer te herstellen en de graad bij de eclips geeft extra kracht, maar ook zicht op de natuurwezens.

(Eclips 21 augustus 2017 is 29ste graad van Leeuw. Eclips 8 april 2024 20ste graad in Ram. Betekenis graden van de dierenriem zie boek Koppenjan ISBN 90-202-1673-2 of Rudhyar 90-6271-906.6. De noordelijke Maansknoop conjunct Maan, Zon en Cheiron in Ram op de descendant ingaand Mercurius retrograde in Ram 7de huis. De noordelijke Maansknoop staat 16de graad Ram.)

Weermanipulatie
Omdat er veel weermanipulatie aan het licht komt de laatste jaren met geo-engineering, is de vraag wat er met die natuurkrachten aan het gebeuren is die het natuurlijk evenwicht in orde houden. Het lijkt er sterk op dat deze eclips de kracht vrijmaakt om iets zichtbaar te maken en te corrigeren. Het gaat om een karmische vereffening, die de blik en communicatie naar binnen dwingt, omdat dit is wat Mercurius retrograde van ons vraagt.

Met Mercurius retrograde functioneert de weg naar buiten niet goed rondom communicatie, informatie en beweging van A naar B en dus een grote kans op obstructie, het niet verder kunnen. Maar later in dit artikel meer hierover. Gezien wat er aangegeven wordt door de graad waar het geheel van de eclips naartoe beweegt, is de kans groot dat weermanipulatie hier mogelijk een rol in speelt. Maar wie zal het zeggen?

Ik vermoed dat men nu geo-engineering mogelijk helemaal uit de conspiracy hoek gaat halen en volledig zichtbaar zal maken voor de wereld, onder het mom van het voorkomen van klimaatverandering. Dit past perfect in een belangrijk facet van de horoscoop van 8 april 2024, die gaat over het plotselinge zichtbaar worden van wat verborgen is. Maar hou er rekening mee dat met Mercurius retrograde het anders zal lopen dan gepland is en er waarschijnlijk zaken zichtbaar worden die niet zichtbaar hadden mogen worden. (Zie alinea hierboven voor astrologische verwijzingen. Jupiter conjunct Uranus in Stier 8ste huis conjunct met ‘Devil Comet’ in Stier.)

Verschillende invalshoeken over klimaatbeheersing en geo-engineering; video over geo-engineering uitleg van meerdere kanten bekeken: (HIER) en (HIER) Cloud seeding: (HIER) & (HIER) (HIER) Uitleg manipulatie van wetenschappelijke cijfers over consensus van wetenschappers dat er een klimaatcrisis is: (HIER)

Mercurius retrograde
De ervaring leert dat bij Mercurius retrograde er van alles niet goed loopt vooral rond communicatie, informatie, nieuws en beweging, zoals van A naar B gaan in het verkeer of met een missie. Het gaat dus vooral om alles wat naar buiten gericht is en communicatie nodig heeft naar de wereld om je heen. Mercurius retrograde richt de krachten waar Mercurius mee verbonden is naar binnen, en vraagt ons om intern te communiceren en om dat de basis te laten zijn van de communicatie naar buiten.

Maar als er geen innerlijke reflectie of communicatie is en je vooral gericht bent om informatie naar buiten te richten, dan gaat Mercurius als die retrograde staat dwarsliggen en gaat er heel vaak van alles fout. Het is dus zeer waarschijnlijk dat er ook van alles kan misgaan in grote operaties van wereldmachten en waar zaken zichtbaar kunnen gaan worden, die eigenlijk verborgen hadden moeten blijven. (Jupiter conjunct Uranus in Stier 8ste huis conjunct met ‘Devil Comet’ in Stier. Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron en eclips ingaand Mercurius retrograde.)

Maximale vernieuwing
Deze eclips is een onderdeel van een eclipsfamilie. Eclipsfamilies kunnen in hun bestaan soms honderden eclipsen produceren. Deze eclips van 8 april is van de Sarosserie 8 Noord. Deze eclipsfamilie heeft een krachtige Uranus en dus vernieuwing en een randje genialiteit. Het is verbonden met geniale flitsen en ideeën en intuïtieve sprongen.

En dit zien we direct ook terug in de horoscoop van deze eclips van 8 april 2024. Uranus en Jupiter staan samen en dat maakt dat er maximale vernieuwing actief is. Dat is vooral zichtbaar bij alles waar Uranus over heerst, zoals technologie zoals AI, quantumcomputers, robots, digitalisering van de wereld en we zien die versnelling en vernieuwing ook bij energie en energietransities. Maar ook het bewustzijn en de principes die bij het Watermantijdperk horen, zoals gelijkwaardigheid en vrijheid krijgen een flinke boost in ons en in de wereld.

Omdat deze astrologische stand in het 8ste huis valt en de komeet in de buurt staat van Jupiter en Uranus, zal er veel wat onbewust is, plotseling bewust worden. Of door een gebeurtenis of door plotseling dieper begrijpen van wat heel lang verborgen is geweest. Dit is ook aan de orde in het persoonlijke leven en alles kan zich zo snel ontwikkelen, dat je het niet meer kan bijbenen. Maar ook een gevoel dat de tijd sneller gaat hoort hier bij. (Jupiter conjunct Uranus in Stier 8ste huis conjunct met ‘Devil Comet’ in Stier.)

Een blik in de reusachtige deeltjesversneller; kijk naar de menselijke verhouding..!

Experimenten
Er wordt tijdens de eclips ook geëxperimenteerd om bewustwording te krijgen over dit natuurkundige fenomeen door NASA met meerdere projecten, zoals SuperDARN waarmee onder andere vele radars op de verduistering gericht zullen worden en een ander project waarmee raketten afgeschoten worden om informatie uit de ionensfeer terug te kunnen krijgen over de omstandigheden tijdens de eclips. (Zie dit artikel HIER) En ook CERN gaat weer opstarten en op 8 april testen doen voor bewustwording over het Godsdeeltje en om zichtbaar en helder te krijgen wat er gebeurt tijdens een Big-Bang. (zie dit artikel HIER)

Dit kan geniale nieuwe inzichten geven, met gebeurtenissen die alles in een klap zichtbaar maken, maar mogelijk ook ontsporing van natuurlijke processen en iets zichtbaar maken dat verborgen is. (Zie astrologische verwijzing alinea hierboven. Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron en eclips ingaand Mercurius retrograde.)

Einde van een tijdperk
Het meest opvallend aan deze belangrijke eclips is dat we de wond van het ontspoorde mannelijke, met alsmaar actie en een overdaad aan daadkracht overal in het leven terugzien. De schade hiervan is zich op een hele scherpe manier aan het aftekenen en we kunnen er niet meer omheen. Het moet gezien worden. In het persoonlijke leven is hetzelfde aan de hand en door denderen in de ratrace heeft geen zin meer.

We worden gedwongen te kijken naar wat het ons gekost heeft. Hierbij kan veel woede vrijkomen, diepe frustratie en wanhoop en vooral het niet meer weten. Dit niet weten is nodig, omdat dit niet weten ons nederig maakt en zorgt dat we openstaan voor een nieuwe weg. De weg die we nu lopen, die loopt dood. En ja, daar wordt door WEF aanhangers gretig gebruik van gemaakt.

Maar waar het huidige proces om gaat, is dat op alle vlakken wordt gevraagd te begrenzen en jouw nee ook echt een NEE te laten zijn. De moed te hebben je leven opnieuw uit te vinden. Het begint dus met jouw NEE naar wat niet klopt en een JA naar jezelf en een grote portie lef om dit nieuwe pad te gaan.  (Een mineraal dat je kan ondersteunen hierin is de Morion kwarts, kijk in de webshop. (HIER) Zie astrologische verwijzing alinea hierboven.)

Natuurlijk zijn er krachten in de wereld die misbruik kunnen maken van de klimaatcrisis, met de gevangenis van de CO2 taks. Maar ook die waarheid komt in het tijdperk van Waterman in het licht. In deze video onderbouwde informatie van topwetenschappers over de werkelijke situatie met het klimaat:

[embedded content]

Het moet echt anders.!!
Het moet echt anders, op alle vlakken, niet één uitgezonderd. En dit heeft te maken met de start van het nieuwe tijdperk van Waterman, dat in maart 2023 is gestart toen Pluto Waterman in kwam. Maar vooral op 22 januari 2024 toen Pluto voor de tweede keer Waterman in kwam, ontstond er een heuse revolutie van vernieuwing en vrijheid.

Dit is zich nu in ons aan het ontvouwen en daarin zijn de waarden van Waterman zoals vrijheid en gelijkwaardigheid de drijfveren om het oude los te laten. Dit is in iedereen persoonlijk aan het ontvouwen. Wij zijn de architecten die het nieuwe tijdperk van Waterman aan het ontvouwen zijn en dit start vanbinnen, in jezelf en je persoonlijke leven. (Wanneer je meer wilt lezen over de kracht en transformatie van Pluto in Waterman die actief is tot 2044, lees dan meer in dit artikel (HIER))

Niet weten is de sleutel
We zien de vernieuwing ook terug in de wereld met nieuwe technologie en digitalisering, koppeling van AI met quantumcomputers, waardoor super grote sprongen gemaakt worden naar nieuwe mogelijkheden, maar dit vormt ook een enorme bedreiging voor het oude en onze manier van leven. Ook lijkt men alle vat kwijt te zijn op de vernieuwing, horen we techspecialisten roepen. Door de enorme topsnelheid van de vernieuwing lijkt het op alle vlakken uit de hand te lopen.

Het enige wat nog houvast geeft is de vernieuwing accepteren, want je kan er niet meer omheen. Om niet als een ‘kip zonder kop’ ‘in 7 sloten tegelijk te lopen’ is het accepteren van het NIET WETEN de sleutel. Dat maakt dat je stil gaat staan en in het hier en nu gaat kijken naar wat je nu eigenlijk wel met je leven wilt, wat wel klopt voor jou. Vanuit dat hier en nu kunnen er nieuwe geniale inzichten komen en verbindingen die je wel dienen.

(Bucket van alle planeten aan 1 kant: Mars, Saturnus, Nessus, (Priapus is geen hemellichaam maar berekend punt), Neptunus alle in Vissen en Venus in Ram. Met daarna een zeer ruime conjunctie naar de noordelijke Maansknoop, Zon, Maan, Cheiron, Mercurius retrograde in Ram. De komeet ‘Devil Comet’ staat tussen Mercurius retrograde en Jupiter conjunct Uranus in Stier. Het handvat van de bucket is de zuidelijke Maansknoop in Weegschaal op de Ascendant en zwarte Maan 11de en 12de huis in Maagd conjunct Super Galactisch Centrum 2.22. Weegschaal 12de huis. Pluto in Waterman sextiel Neptunus in Vissen en driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis. )

Tijdperk van vrijheid
De echte veranderingen voor het nieuwe tijdperk in Waterman dat nu bezig is te ontvouwen, zal vanuit de basis van het leven komen. Dus vanuit mensen zoals jij en ik. Gelijkwaardig, naast elkaar. De tijd van top-down van het oude tijdperk is voorbij. Pluto de semi-planeet die verbonden is met bestuurlijke macht, gaat nog even Steenbok in van 2 september tot 20 november 2024 en in deze periode zal de gevestigde orde, de bestuurlijke macht, nog proberen dwingende structuren aan te leggen en er doorheen te duwen. Maar de trein van het nieuwe tijdperk is vertrokken en vernieuwing, vrijheid en gelijkwaardigheid is zich overal aan het ontvouwen, ook vanbinnen. Dus dat is niet meer in een doosje te stoppen. (Pluto in Waterman sextiel Neptunus in Vissen en driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis.)

Jeanne d’Arc. Hoe ze zich ook kleeddde, noch haar maagd-zijn, konden voorkomen dat ze als ketter verbrand moest worden; ’t toppunt van de onderdrukking van het vrouwelijke in de mens.

Onoverwinnelijk
Vanuit het NEE kan je tot stilstand komen in het hier en nu, ontwikkelt er een JA met inzichten over waar jouw natuurlijke plek is en bijdrage in het leven vanuit blijdschap. Dit is inspiratie die van binnenuit komt en je in verbinding brengt met anderen en situaties waarmee het wel stroomt. Dit is de JA stroom. Dit wordt georganiseerd door een hele grote onzichtbare hand van het collectieve bewustzijn.

Het gaat erom dat jij van binnenuit jouw inspiratie en hang naar vrijheid volgt en dus het lef hebt om het oude los te laten en je te laten meevoeren voor de waan van de dag, in het hier en nu. Dat weten komt dan vanzelf in het hier en nu. Omdat we het overzicht niet hebben is het niet makkelijk om te zien wat er zich aan het ontvouwen is. Maar het is groots en onoverwinnelijk.

Vooral omdat de basis ligt bij iedere deelnemer aan een collectieve gebeurtenis, met eigen verantwoordelijkheid en eigenlijk toch echt wel met vrijheid in keuze. Van daaruit ontstaat er een nieuwe basis van wat belangrijk is voor de deelnemers aan het collectieve proces. Dat is hoe een collectief proces zich ontwikkelt in de nieuwe tijd, waar gelijkwaardigheid de basis is.
(Noordelijke Maansknoop 6de huis conjunct Zon en Maan, Cheiron en Mercurius retrograde 7de huis in Ram. Pluto in Waterman sextiel Neptunus in Vissen en driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis.)

De kracht van het kleine
Dit is al aan het gebeuren met onze bewustwording, die ontvouwt al op deze manier. Zonder het te weten ontwikkelen we van binnenuit het nieuwe en krijgt het via kleine bewegingen vorm in de maatschappij. Op deze manier komen groei en bewustwording vanuit de basis van de mensen zelf. De technologie en vernieuwing in de wereld gaan er uiteindelijk voor zorgen dat het individu zijn vrijheid kan krijgen.

Dit zal niet gaan zonder slag of stoot, omdat de huidige bestuurlijke macht zal proberen om centraal de controle te houden. Maar de beweging die gaande is in ieder van ons is niet tegen te houden. Dit is het onoverwinnelijke van het Watermantijdperk door het innerlijke werk, bewustwording en wakker worden van het individu als onderdeel van een groep en collectief geheel. De kracht van het kleine. Dit is de organisatie van het nieuwe collectief.
(Sowieso Pluto in Waterman. Pluto in Waterman sextiel Neptunus in Vissen en driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Maagd 12de huis oppositie Mars, Saturnus, Nessus, Priapus 5de huis conjunct Priapus Neptunus in Vissen conjunct Venus in Ram 6de huis. Met ruime conjunctie noordelijke Maansknoop 6de huis conjunct eclips, Cheiron en Mercurius retrograde 7de huis Ram.)

Dragende aarding
Via ons krijgt de vernieuwde aarde vorm. De dragende energie die vanuit de aarde en stof komt is goed voelbaar. Dit is de oorsprong; deze kracht van hoe het stoffelijke en de aarde werkelijk bedoeld is geeft de stabiliteit en de rust en inspiratie om het nieuwe tijdperk vorm te geven. Ook zullen de stoffelijke natuurwezen en energetische dimensies steeds meer zichtbaar en tastbaar worden de komende tijd.

Daarin is deze eclips een grote stap voorwaarts. In de oorspronkelijke verbinding met het Oerbewustzijn in het stoffelijke, ligt de doorgang de dualiteit van de Matrix uit. Het oude van de duale Matrix wordt niet meer gedragen door het oorspronkelijke Oerbewustzijn. Dit betekent heel concreet dat de rust en de veiligheid van een goede aarding en bedding (buiten de Matrix) ervaren in de natuur en in jezelf, je verbinding geeft met de ‘nieuwe’ realiteit.

Dit wordt steeds meer tastbaar als de ware realiteit, waarin we eigenlijk horen te leven, buiten de dualiteit van de Matrix. Het is al voelbaar in de dragende en voedende kwaliteit van de ‘oorspronkelijke’ aarding die zich nu steeds meer en met meer gemak laat ervaren. (Zie astrologische verwijzing in alinea hierboven.)

Heb het goed…

2024 © Manuela van der Knaap

inzichten.com

Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2024. Hartdonatieknop HIER

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:Lekker bijkomen, helemaal in rust en ZIJN en op deze manier ook nog eens blokkades loslaten en van binnenuit laten ontvouwen van het nieuwe innerlijke multidimensionale energieveld. Doe mee met de wekelijkse meditatie-webinars om in evenwicht te komen of te blijven. Het eerstvolgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is de gedeeltelijke Totale Zonsverduistering van maandag 8 april 2024 en LET OP WE STARTEN EERDER DAN NORMAAL start om 19:15 uur om LIVE de eerste kunnen ervaren van deze krachtige totale eclips. Je kan vanaf 19:00 de webinarstudio binnenkomen. In het begin van het webinar rond 19:30 uur geef ik weer live uitleg over de actuele innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 19:50 uur. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: HIER) (Link is niet meer geldig ná het event. Nieuwe data de agenda (HIER)Het eerst volgende EENHEIDSBEWUSTZIJNS MEDITATIE WEBINAR daarna is op maandag 15 april 2024 is er een speciaal webinar voor integratie van het Eenheidsbewustzijn. Dit is een heerlijk webinar om in het EENHEIDSBEWUSTZIJN helemaal te ontspannen en weer bij jezelf te komen in zachtheid, stilte en ZIJN. DIT ZIJN NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). De Matrix (dualiteit) is aan het afbrokkelen en dat merk je in jezelf door pittige ongewone maar essentiële processen die zich aandienen.
De scheiding tussen de Matrix en andere multidimensionale delen begint te verdwijnen en geeft heel veel ongemakken en intensivering van processen en voor sommige zelfs trauma’s die plotseling actief worden. De integratie en heling van deze multidimensionale delen van ons bewustzijn is nu dus extra nodig. Op deze avond doen we dat vanuit het zachte Eenheidsbewustzijnsveld.
Je krijgt begeleiding van binnenuit om in je natuurlijke (Goddelijke) aarding te komen. Het eerstvolgende ‘Special’ webinar EENHEIDSBEWUSTZIJNS MEDITATIE WEBINAR is op maandag 15 maart 19:45 uur: (HIER) Om 20:00 uur geef ik (Manuela) nog LIVE uitleg over de actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20 uur. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *