© hsb

Aan de Genadeweg in Kessel-Lo (Leuven) komen in de toekomst ongeveer 25 nieuwe woningen. De nieuwe verkaveling is maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad, al kwam er veel kritiek van de oppositie op het feit dat het gebied in een overstromingsgevoelige zone ligt.

Bron: BELGA

Het dossier aan de Genadeweg gaat over de bouw van in totaal een tachtigtal woningen. In een eerste fase, waar het maandagavond over ging, ligt een deelproject met een 25-tal woningen op tafel. Twee keer al gaf de dienst waterlopen van de provincie echter een negatief advies voor het project: het gebied ligt namelijk in een overstromingsgevoelige zone, en de plannen hielden daar tot hiertoe te weinig rekening mee. 

Intussen heeft de projectontwikkelaar de plannen aangepast, en een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend. “Het is bijzonder straf dat er, in deze tijden, in een nat gebied als dit nog gebouwd zou kunnen worden”, toonde N-VA-fractieleider Zeger Debyser zich kritisch. “Het lijkt alsof de stad dit project koste wat kost wil doorduwen, terwijl er enorm veel bezwaar is vanuit de buurt (bijna 150 mensen hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het project, red.).” 

LEES OOK. Oppositie vraagt intrekking beslissing gemeenteraad rond gecontesteerd bouwdossier: “Niet nodig, er komt voorlopig geen vergunning”

Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang traden N-VA bij. De drie partijen hadden voorts kritiek op het feit dat de Genadeweg, die op dit moment een buurtweg is, zal worden omgevormd tot een weg waar ook auto’s van de toekomstige bewoners mogen passeren. Ook de kostprijs van de woningen, die volgens PVDA-raadslid “enorm duur” zal zijn, was een doorn in het oog van de oppositie.

Huizen op palen, geen zwembaden

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) waren alle adviezen van de verschillende instanties positief. “Er zijn wel voorwaarden gesteld: bepaalde huizen moeten bijvoorbeeld op palen worden gezet en er mogen geen zwembaden worden gebouwd”, vertelde hij. “De Lemingbeek (de beek die onder de wijk Genadedal doorloopt, red.) wordt opengelegd, er wordt aan oeverbeheer gedaan en er worden compenserende waterinfiltratiemogelijkheden uitgevoerd.”

Wat betreft de “dure” kostprijs, wees de schepen erop dat zes sociale woningen in het project vervat zitten. Dat de Genadeweg veel extra verkeer zou slikken in de toekomst, wenste hij te relativeren: “Het zal uitsluitend gaan om de voertuigen van de bewoners zelf. Fietsers en voetgangers blijven voorrang hebben.”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *