Op 10 apr 24 publiceerde het Ministerie van Justitie dit persbericht: Justice Department Publishes New Rule to Update Definition of “Engaged in the Business” as a Firearms Dealer. Daarin legt DOJ de premisse uit: “The Justice Department today announced it has submitted to the Federal Register the “Engaged in the Business” Final Rule, which makes clear the circumstances in which a person is “engaged in the business” of dealing in firearms and thus required to obtain a federal firearms licence, in order to increase compliance with the federal background check requirement for firearms sales by federal firearms licensees.”

Inleiding

In dit stuk zal de analyse 1-lay-out de bijzonderheden van het DOJ persbericht, 2-aangeven de relevantie van die bijzonderheden en 3-dan ze terug te koppelen aan een recent stuk over het Tweede Amendement als onderdeel van de geaggregeerde analyse in de serie The Hunt Is On, waarin een diepgaand onderzoek wordt gedaan naar het gebruik door de regering-Biden van de DOJ en haar functionarissen zoals de FBI om de politieke oppositie van Joe Biden aan te vallen.

Defend Your Retirement Against Bidenflation

Binnen die jacht identificeert en onderzoekt de analyse nauwkeurig de juridische architectuur ervan, die dient als de wettelijke basis om actie te ondernemen [bevelschriften, huiszoekingen, arrestaties, gevangenisstraffen, enz.], door termen als “binnenlands terrorisme”, “terrorisme”, “blank nationalisme” toe te passen op manieren die juridische autoriteit in gang zetten die duidelijk de grondwettelijke bescherming overschrijden en specifiek zijn ontworpen om inbreuk te maken op het Tweede Amendement.

CENTRALE NODE: TERRORISME

Het centrale knooppunt hier is “terrorisme” en het voorbeeld om het te begrijpen is hoe de DOJ/FBI Amerikanen in de val lokte in het Amerikaanse Capitool op 06 januari 24 en het bestempelde als een “opstand” waar “terrorisme” en “binnenlands terrorisme” termen worden toegepast zoals beschreven om geconstrueerde DOJ vervolging van “extremisten” te vergemakkelijken die toevallig Trump stemmers zijn ook bekend als Biden’s politieke oppositie.

In het persbericht van DOJ is de term “terrorisme” weggelaten – houd dat vast.

<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-316612 size-large" src="https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/biden-regime-pakt-politieke-oppositie-aan-met-terrorisme-doj-publiceert-nieuwe-regel-voor-wapenhandelaren.jpg" alt width="1024" height="1024" srcset="https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/biden-regime-pakt-politieke-oppositie-aan-met-terrorisme-doj-publiceert-nieuwe-regel-voor-wapenhandelaren.jpg 1024w, https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/biden-regime-pakt-politieke-oppositie-aan-met-terrorisme-doj-publiceert-nieuwe-regel-voor-wapenhandelaren-1.jpg 300w, https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/biden-regime-pakt-politieke-oppositie-aan-met-terrorisme-doj-publiceert-nieuwe-regel-voor-wapenhandelaren-2.jpg 150w, https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/biden-regime-pakt-politieke-oppositie-aan-met-terrorisme-doj-publiceert-nieuwe-regel-voor-wapenhandelaren-3.jpg 800w, https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/biden-regime-pakt-politieke-oppositie-aan-met-terrorisme-doj-publiceert-nieuwe-regel-voor-wapenhandelaren-4.jpg 250w, https://www.redvoicemedia.com/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.02-10.47-redvoicemedia-660be25ef148

De nieuwe regel

Stop met het riskeren van je veiligheid: Ontdek de waarheid achter het beste overlevingskaliber!

De nieuwe regel-update van DOJ bevatte ook dit: “The final rule, as submitted to the Federal Register, can be viewed hier.”

Het linkt naar een ATF-pagina getiteld: Final Rule: Definition of “Engaged in the Business” as a Dealer in Firearms.

In de ATF-pagina staat het volgende en let op de toevoeging van de term “terrorisme” waar die was weggelaten uit het DOJ-persbericht, zoals hierboven vermeld: “In deze definitieve regel zijn de BSCA-definities van “overwegend winst maken” en “terrorisme” opgenomen en zijn de wettelijke definities van “zich bezighouden met het bedrijf als handelaar anders dan een wapensmid of pandjesbaas” en “hoofddoel van levensonderhoud en winst maken” gewijzigd om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke wijzigingen van de BSCA en dat het publiek erop kan vertrouwen.”

Meer specifiek staat er ook dit: “De definitieve regel verduidelijkt wanneer een persoon zich “bezighoudt met het bedrijf” als handelaar in vuurwapens op groot- of detailhandelsniveau door: […] 4. [opzet niet hoeft te worden aangetoond wanneer een persoon een vuurwapen koopt of verkoopt voor criminele of terroristische doeleinden.”

Vertaald maakt de nieuwe regel gebruik van de toepassing van de term “terrorisme”, die eenzijdig wordt bepaald door DOJ en haar functionarissen zoals de FBI, waarbij een primair element voor het plegen van een misdrijf – INTENT – “niet hoeft te worden aangetoond.”

Noteer dat in het volgende, de definitieve regel ook leest dat “bewijs van winst niet is vereist…” om de rechtsstaat, een eerlijk proces en de pijler van onschuldig tot het tegendeel is bewezen verder uit te hollen; om nog maar te zwijgen van het afschaffen van de last om belastend bewijs te produceren.

Een herhaald patroon van het omzeilen van een eerlijk proces en de rechtsstaat is alomtegenwoordig in de definitieve regel, zoals blijkt uit de uittreksels hieronder.

Op de ATF-pagina staat een link om de definitieve regel te lezen, die de volgende uittreksels bevat, waarbij wordt opgemerkt dat ze een collectief voorbeeld vormen uit de verschillende secties van het document, die 466 pagina’s beslaan, waaronder kritiek op de regel, en let op de verwijzing naar “terrorisme” en het omzeilen van de rechtsstaat in een verscheidenheid aan contexten, zoals het elimineren van de bewijslast, etc.:

 1. “Deze definitieve regel bevat de definities van de BSCA van “overwegend winst maken” (“PEP”) en “terrorisme” en wijzigt de regelgevende definities van “hoofddoel van levensonderhoud en winst” en “betrokken bij het bedrijf” om ervoor te zorgen dat elke definitie in overeenstemming is met de wettelijke wijzigingen van de BSCA en dat het publiek erop kan vertrouwen.”
 2. “De wettelijke definitie is verder aangevuld met de definitie van “overwegend winst maken” (“PEP”) en “terrorisme”

 3. “De wettelijke definitie bepaalt verder dat “bewijs van winst niet vereist is voor een persoon die zich bezighoudt met de regelmatige en repetitieve aankoop en beschikking van vuurwapens voor criminele doeleinden of terrorisme.”
 4. “Daarnaast wordt voorgesteld om de wettelijke definitie van “terrorisme”, die momenteel in de regelgeving staat onder de definitie van “hoofddoel van levensonderhoud en winst”, te verplaatsen naar een nieuwe locatie. De reden hiervoor is dat de wettelijke definities van “overwegend winst maken” (18 U.S.C. 921(a)(22)) en “met als hoofddoel in het levensonderhoud te voorzien en winst te maken” (18 U.S.C. 921(a)(23)) beide bepalen dat “het bewijs van winst niet wordt verlangd van een persoon die zich bezighoudt met de regelmatige en herhaaldelijke aankoop van en beschikking over vuurwapens voor criminele doeleinden of terrorisme” en identieke definities van “terrorisme” bevatten
 5. “Verduidelijken dat de intentie om “overwegend winst te maken” niet vereist dat de persoon geldelijk gewin heeft ontvangen, en dat deze intentie niet hoeft te worden aangetoond wanneer een persoon een vuurwapen koopt of verkoopt voor criminele doeleinden of terrorisme…”
 6. “Het bewijs van winst is niet vereist voor een persoon die zich bezighoudt met de regelmatige en herhaaldelijke aankoop en verkoop van vuurwapens voor criminele doeleinden of terrorisme”- sluit ook de intentie om winst te maken uit, waardoor het duidelijk is dat de federale overheid niet hoeft te bewijzen dat een persoon de intentie had om winst te maken als de persoon handelde in vuurwapens voor criminele doeleinden of terrorisme…”
 7. “Een persoon zal minder snel worden opgevat als iemand die twee keer in vijf jaar vuurwapens verkoopt, dan wanneer hij dat meerdere keren in een korte periode doet. Wat betreft wettelijke termen, zoals “overwegend winst maken” en “terrorisme”, deze definities zijn toegevoegd aan de GCA door de BSCA. Het ministerie voegt ze nu toe aan de ATF-regelgeving, zodat de regelgevende tekst in overeenstemming is met de wet.”
 8. “Het ministerie is het ook niet eens met het voorstel van de ATF

 9. “Het ministerie is het er ook niet mee eens dat de definitie van “terrorisme” in de regel onnodig is of inbreuk maakt op beschermde meningsuiting. De definitie is een afspiegeling van de wettelijke definitie van “terrorisme” die door het Congres is vastgelegd en gecodificeerd in 18 U.S.C. 921(a)(22) en (a)(23), met slechts een kleine toevoeging aan het begin om de definities aan te geven waarop de definitie van toepassing is. Het is ook nodig om het door het Congres vastgestelde voorbehoud toe te lichten dat het bewijs van winst niet vereist is wanneer een persoon zich bezighoudt met de regelmatige en herhaaldelijke aankoop en voorhanden hebben van vuurwapens ter ondersteuning van terrorisme. De definitie vormt geen overheidsbeperking op meningsuiting of expressief gedrag, en is dus niet in strijd met het Eerste Amendement.”
 10. “Nogmaals, het moet benadrukt worden dat deze wettelijke definitie van “terrorisme” al bestond in de definitie van “hoofddoel van levensonderhoud en winst” voordat de BSCA werd aangenomen, en daar nog steeds woordelijk in staat. De BSCA voegde diezelfde definitie toe aan de nieuwe definitie van “hoofdzakelijk winst maken”. Deze regel verplaatst die definitie slechts binnen de regelgeving zodat het een op zichzelf staande definitie wordt die van toepassing is op zowel de term “overwegend winst maken” als “hoofddoel van levensonderhoud en winst maken” (in de delen die betrekking hebben op importeurs, fabrikanten en wapensmeden) – in overeenstemming met de wet – zonder de definitie op twee plaatsen te herhalen, en maakt een kleine bewerking aan het begin om aan te geven dat het voor beide definities geldt. Deze regel interpreteert of definieert die term niet verder, en opmerkingen daarover vallen buiten het bestek van de regel.”
 11. “Andere respondenten beweren dat de regel niet van toepassing is op vuurwapens

 12. “Andere respondenten beweerden dat de wettelijke bepaling die zegt dat het niet nodig is voor de overheid om de intentie om winst te maken te bewijzen als de persoon in vuurwapens handelde voor criminele doeleinden of terrorisme, in strijd is met het axioma dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen en zorgen oproept over een eerlijk proces onder het Vijfde Amendement.”

In het 466 pagina’s tellende document met de definitieve regel, geeft het gedeelte ‘Betekenis van termen’ de definitieve definitie voor “terrorisme” [blz. 456]:

“Terrorisme. Voor de toepassing van de definities “overwegend winst maken” en “hoofddoel van bestaan en winst maken” betekent de term “terrorisme” een activiteit, gericht tegen personen in de Verenigde Staten, die-

(1) wordt gepleegd door een persoon die geen onderdaan of permanent ingezeten
vreemdeling van de Verenigde Staten is;
(2) gepaard gaat met gewelddadige handelingen of handelingen die gevaarlijk zijn voor het menselijk leven en die een
strafrechtelijke overtreding zouden zijn als ze zouden zijn gepleegd binnen de rechtsmacht van de Verenigde Staten; en
(3) bedoeld is-
(i) om een burgerbevolking te intimideren of te dwingen;
(ii) om het beleid van een regering te beïnvloeden door intimidatie of dwang; of
(iii) om het gedrag van een regering te beïnvloeden door moord of ontvoering.

 1. Voeg § 478.13 toe aan subdeel B om als volgt te lezen:” [het document gaat verder met het definiëren van verdere toepasselijke termen]

PAS DE CONTEXTUELE ACHTERGROND toe

Neem de bijzonderheden van de uitspraak en het centrale knooppunt “terrorisme” samen en pas ze toe op de contextuele achtergrond die hier voor onafhankelijke consumptie is achtergelaten:

 1. Het meest recente Second Amendment stuk, dat een beknopte samenvatting van de serie bevat: BIDEN ADMINISTRATION: How the World’s Leading Exporter of Guns Faked a “Pandemic” and Created a Legal Backdoor To Breach Separation of Powers and Destroy the Second Amendment at Home.
 2. De serie The Hunt Is On.

Relevantie & SAMENVATTING BEVINDINGEN

De juridische architectuur die door de definitieve regel is gecreëerd, creëert een tweerichtingsverkeer tussen de doelen van de Biden/Garland DOJ, die toevallig Trump-aanhangers en Biden’s politieke oppositie zijn, en het Tweede Amendement.

De tweebaansstructuur betekent dat DOJ et al kunnen beginnen te werken vanaf beide uiteinden naar het tegenovergestelde, waardoor het een grote utilitaire waarde heeft.

Meer nog, die rijstrook is versluierd en weggelaten uit het persbericht van DOJ om de hier uiteengezette redenen.

Theoretisch kan de DOJ/FBI/ATF et al de bewijslast van opzet en andere belangrijke constitutionele waarborgen en pijlers zoals een eerlijke rechtsgang en de rechtsstaat omzeilen om in te grijpen in de legale overdracht van wapens en het Tweede Amendement meer in het algemeen, door eenzijdig de enigszins arbitraire [en daarom zeer effectieve in utilitaire waarde] term “terrorisme” toe te passen op predikaatacties door de DOJ/FBI/ATF et al [bevelschriften, huiszoekingen, arrestaties, vervolgingen, gevangenisstraffen, enz

Herinner en pas het voorbeeld toe van de uitlokkingsoperatie van het Capitool “opstand” om het begrip te verdiepen van hoe deze architectuur kan worden gebruikt in een uitlokkingsoperatie om een anderszins politiek doel te bereiken dat is ingesteld door de inlichtingengemeenschap.

De analyse hier is een uitbreiding van de overkoepelende analyse die in de serie is uiteengezet, maar wat belangrijker is, de nieuwe definitieve regel sluit aan op de bestaande juridische architectuur en de analyse daarvan op manieren om aan te geven hoe de inlichtingengemeenschap doorgaat op een duidelijk geïdentificeerd en gedefinieerd pad dat ver buiten de grondwettelijke grenzen ligt om specifiek inbreuk te maken op en uiteindelijk het Tweede Amendement te elimineren als een recht voor Biden’s politieke oppositie.

EINDWOORD

Eerst gaat het Eerste Amendement.

Tweede gaat het Tweede Amendement.

Derde gaat het hele land in de greep van marxistisch communisme.

Dat is allemaal een stuk makkelijker als de oppositie bang wordt gemaakt en tot zwijgen wordt bedreigd door de voorbeelden van de weinigen die probeerden zich ertegen te verzetten en zijn opgesloten of dood.

Daarin ligt de echte les: als 327 miljoen van ons “ja” of “nee” zeggen, kan niemand daar iets aan doen, maar als 327 miljoen van ons verdeeld zijn en kibbelen over gefabriceerde en gepropagandeerde onzin die er niet toe doet, kan een klein handjevol ons aandoen wat ze willen en kunnen we er niets aan doen.

Om over na te denken, Amerika.

-Einde-

Het schokkende CIA-vlaggenplan om Amerika te terroriseren | Operatie Northwoods [VIDEOS]

Zelfstandig of bedrijfseigenaar? Ontdek hoe u een belangrijke belastingvermindering kunt claimen


De meningen geuit door medewerkers en/of content partners zijn hun eigen en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Red Voice Media. Contacteer ons voor richtlijnen voor het inzenden van uw eigen commentaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *