De Amerikaan James Roguski houdt de ontwikkelingen over de poging van de WHO om de wereldmacht te krijgen nauwlettend in de gaten. De WHO lijkt tot steeds extremere stappen over te gaan om haar zin te krijgen. Nu wil ze dat de 194 landen een pandemieverdrag gaan ondertekenen dat pas na ondertekening verder ingevuld gaat worden. Huh? Carte Blanche voor een organisatie die alleen maar uit is op meer vaccins, meer Lockdowns en het opzetten van een onvoorstelbaar grote en geldverslindende, mondiale bureaucratie om de wereld onder controle te houden? James Roguski bindt er geen doekjes om .. waar de WHO nu mee komt is Bullshit!

De korte samenvatting hebben we voor u vertaald, maar het is de moeite waard om in 5 minuten James zelf te laten uitleggen hoe de WHO de wereld een rad voor ogen draait. Hiervoor dient u naar zijn Substack te gaan.

Het zogenaamde pandemieverdrag moet worden verworpen, niets meer dan “bullshit”!

Het laatste ontwerpdocument dat is voorgesteld door het Intergouvernementele Onderhandelingsorgaan is een duidelijke bekentenis van hun absolute complete en totale mislukking. Het zogenaamde “Pandemie Verdrag” moet worden verworpen.

Bekijk de 5 minuten durende video hieronder op de substack van James Roguski

James Roguski windt er geen doekjes om: “Het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) heeft een nieuw ontwerp “Voorstel voor de WHO Pandemie Overeenkomst” vrijgegeven. Het is een absolute complete en totale mislukking. Het nieuwe ontwerp is een grote, vette, stinkende hoop onzin.”

Het voorstel voor de WHO Pandemie Overeenkomst kunt u hier downloaden: 495KB ∙ PDF-bestand  Downloaden

De enige gepaste reactie op deze gruwel is:

“OH HELL NO!”

In een zielige poging om hun complete en volslagen mislukking te maskeren, heeft het Intergouvernementele Onderhandelingsorgaan zo compleet gefaald dat ze geen andere keuze hebben dan voor te stellen dat landen een onvoltooid document ondertekenen en ermee instemmen om de details uit te stellen tot in de verre toekomst.

Dit is precies wat men verwachtte

De bureaucraten aan de top van de WHO hebben altijd al een lege overeenkomst willen sluiten om een Kaderverdrag op te zetten en een gloednieuwe bureaucratie (de Conferentie van de Partijen genaamd) die gemachtigd zou worden om jaarlijks bijeen te komen in de toekomst. Dit zou voor altijd, met andere woorden een carte blanche moeten zijn voor totale macht over de hele wereld om te bepalen hoe een door henzelf uitgeroepen “gezondheidscrisis” moet worden aangepakt.

“Ze weten dat ze ons niet de details kunnen laten zien van wat ze werkelijk willen doen. Ze stellen een onvolledige, afgezwakte overeenkomst voor in de hoop dat ze in de toekomst beslissingen kunnen nemen, ervan uitgaande dat we niet opletten”, aldus Roguski.

Zoals verwacht probeert het Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan de zaak op de lange baan te schuiven door de beslissingen over de volgende punten uit te stellen:

Artikel 5. Eén gezondheid (One Health)

4. De modaliteiten, voorwaarden en operationele dimensies van een “One Health”-aanpak worden nader omschreven in een instrument dat rekening houdt met de bepalingen van de IGR (2005) en dat uiterlijk op 31 mei 2026 operationeel is .

Artikel 6. Paraatheid, gereedheid en veerkracht van het gezondheidszorgstelsel (Preparedness, readiness and health system resilience)

5. Met het oog op de bevordering en ondersteuning van het leren tussen de partijen, de beste werkwijzen en de verantwoordingsplicht en coördinatie van de middelen, wordt door de WHO in samenwerking met relevante organisaties een inclusief, transparant, doeltreffend en efficiënt monitoring- en evaluatiesysteem voor pandemiepreventie, -paraatheid en -respons ontwikkeld, uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd, op basis van relevante instrumenten en volgens een door de Conferentie van de Partijen overeen te komen tijdschema.

Artikel 12. Toegang en verdeling van voordelen

6. De modaliteiten, voorwaarden en operationele dimensies van het PABS-systeem worden nader gedefinieerd in een juridisch bindend instrument dat uiterlijk op 31 mei 2026 operationeel is.

Waarom is dit zielige voorstel in vredesnaam begraven in dit artikel?


Artikel 13.
Toeleveringsketen en logistiek

6. Er wordt een multilateraal systeem overwogen voor het beheer van vergoedingen en aansprakelijkheid in verband met vaccins en therapeutica tijdens pandemieën .


Artikel 20.
Duurzame financiering

4. Het [coördinerend financieel] mechanisme functioneert onder het gezag en de leiding van de Conferentie van de Partijen en is aan haar verantwoording schuldig. De Conferentie van de partijen keurt binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van de WHO-pandemieovereenkomst een mandaat voor het [coördinerend financieel] mechanisme en modaliteiten voor de operationalisering en het beheer ervan goed .

Artikel 21. Conferentie van de partijen

6. De Conferentie van de partijen neemt bij consensus financiële regels aan voor haarzelf en voor de financiering van eventueel door haar opgerichte hulporganen, alsmede financiële bepalingen voor het functioneren van het secretariaat.

Ondanks alle bovenstaande pogingen om de details van de overeenkomst te vertragen en te verbergen door ze naar de toekomst te verschuiven, zal het nieuwe ontwerp “Voorstel voor de WHO Pandemie Overeenkomst” beschikbaar zijn voor naties om te ondertekenen op 17 juni 2024.

Artikel 33. Ondertekening

2. Deze overeenkomst staat van 17 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 open voor ondertekening op het hoofdkwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, na goedkeuring door de Wereldgezondheidsvergadering tijdens haar zevenenzeventigste zitting, en daarna van 8 juli 2024 tot en met 7 juli 2025 op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Artikel 35. Inwerkingtreding

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dertigste dag na de datum van nederlegging van de zestigste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring, formele bevestiging of toetreding bij de depositaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *