Veel Nederlanders zijn in de ban van de verkiezingsuitslag. De intocht van Sint Nicolaas heeft vooral mensen met kleine kinderen even in de greep (gehad) en verder is er hier en daar wat voetbal trending. En dan heb je het nieuws in Nederland wel zo’n beetje gehad.

Het grote gevaar
Ik wind er geen doekjes om. De pleister gaat er in één ruk af: De bestuurlijke wanorde door de incompetentie van velen in het parlement, brengt ons in een nog groter gevaar. Niet alleen door belastinggeld weg te geven aan conflictgebieden waar we niets te zoeken hebben en wat in de internationale verdragen staat omschreven als een criminele daad, maar ook door niet op te letten wat er rondom de thema’s gezondheid, klimaat, bio-veiligheid en natuur gaande is. Men is niet bij de les (of heeft persoonlijke belangen). En we weten inmiddels, dat als je niet bij de les bent, er plotseling ‘dingen’ gebeuren. Dan ben je te laat. En wie denk je dat er dan op de blaren moet zitten? Precies, het volk. Jij en ik. Terwijl wij er nooit enig mandaat voor hebben gegeven. En dat is een correcte constatering. Daar staan we nu.

De WHO als vaartuig voor de schending van onze onvervreemdbare rechten
Agenda 2030, opgesteld door criminelen die een nieuwe wereld orde voorstaan, zijn bezig met de vastlegging van internationaal bindende contracten voor alle landen op de thema’s gezondheid, klimaat, bio-veiligheid en natuur. Ze hebben al heel lang het plan om die ‘new world order’ te creëren en ons daarmee in dienstbaarheid te brengen. Het lukt maar niet. Nu ook niet, als we werkelijk gaan staan voor vrijheid. Ze denken nog steeds dat ze in de race zitten. De vraag die we ons moeten stellen is: Zijn wij wel duidelijk genoeg? Het antwoord is ‘NEE’. Helaas.

Dat die globalisten en medespelers nog steeds denken in de race te zitten en hun valse overtuigingen kunnen verspreiden en daardoor invloed op ons kunnen uitoefenen, blijkt uit de plannen die ze maar blijven omzetten in verdergaande, vrijheidsberovende acties, zoals het artikel* in de British Medical Journal (BMJ) bewijst. Dat artikel gaat over het belang van het combineren van de klimaatagenda en de gezondheidsagenda door de WHO, volgens de globalisten. De titel van dat artikel: “Time to treat the climate and nature crisis as one indivisible global health emergency” >> Tijd om de klimaat- en natuurcrisis te behandelen als één ondeelbare mondiale gezondheidsnoodtoestand.

Het BMJ-artikel
“Dit risico (verwijzend naar het zogenaamde gezondheid- en klimaatgevaar), in combinatie met de ernstige impact op de gezondheid die al plaatsvindt (oh ja), betekent dat de Wereldgezondheidsorganisatie de onlosmakelijke klimaat- en natuurcrisis als een mondiale gezondheidscrisis zou moeten uitroepen (nu komt het).

De drie voorwaarden voor de WHO om een situatie te verklaren tot een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid zijn:

1. dat het ernstig, plotseling, ongebruikelijk of onverwacht is;
2. gevolgen heeft voor de volksgezondheid buiten de nationale grenzen van de getroffen staat;
3. en mogelijk onmiddellijke internationale actie vereist.”

Hiermee proberen de globalisten de totale bestuurlijke wereldmacht in handen te krijgen. Het gehypte en totaal overtrokken klimaatvraagstuk is een gecreëerd probleem waar wij de schuld van moeten krijgen. De industrie wordt namelijk ontzien, terwijl daar nu juist de meeste ‘uitstoot’ zit en verreweg het grootste deel van de milieuvervuiling door ontstaat. Maar nee, u wordt tot probleem gemaakt.

Met die drie genoemde voorwaarden kan men straks per land/staat of deel van de wereld of zelfs de gehele wereld de noodtoestand uitroepen, net zoals het met de zogenaamde coronapandemie gebeurde. Een klupje misdadigers zonder enkel mandaat (want niet democratisch tot stand gekomen) beslist dan over onze vrijheid, omdat de politieke acteurs van deze Staat der Nederlanden voornemens zijn dat verdrag te ondertekenen. In juridische zin is alles immers voorbereid en vastgelegd (doelend op het internationale verdrag).

In Nederland kunnen de misdadigers die hieraan meewerken dan eindelijk de toolkit van de reeds aangepaste wet publieke gezondheid (Wpg) tevoorschijn halen. Demissionair minister Kuipers kan niet wachten, zo lijkt het. Wie nog denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat de toolkit Wpg voor de sier is gecreëerd, zal van een wel erg koude kermis thuiskomen, als deze Staat der Nederlanden/ het Koninkrijk der Nederlanden de ondertekening van dat vrijheidsberovende internationale verdrag gaat ondertekenen.

Het BMJ-artikel vervolgt: “Terwijl de versnellende klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit niet plotseling of onverwacht zijn, zijn ze zeker ernstig en ongebruikelijk. Daarom roepen we op tot een verklaring (inmiddels verdrag) van de WHO vóór of tijdens de 77e Wereldgezondheidsvergadering in mei 2024.”

Om gezondheid en klimaat aan elkaar te kunnen koppelen en als één probleem te gaan definiëren staat er tevens het volgende in dat artikel:

“Gezondheidsprofessionals, die veel invloed en vertrouwen genieten in de publieke sfeer, worden aangemoedigd om zich in te zetten voor zowel het herstel van biodiversiteit als het aanpakken van klimaatverandering. Ook wordt er een beroep gedaan op politieke leiders om de ernstige bedreigingen voor de gezondheid vanuit deze planetaire crisis te erkennen, evenals de gezondheidsvoordelen die voortkomen uit actie ondernemen.”

Terwijl men dit uitrolt, zegt Greenpeace co-founder, Dr. Patrick Moore, live op video het volgende: “Human-induced global warming is a complete fabrication” (Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is een volledige fabricatie).

Er is een oceaan vol met bewijs dat er geen sprake is van een klimaatprobleem. Het klimaat verandert. Dat doet het al eeuwen, millennia, zo lang er een aarde is, zeg maar. Dat proces van veranderen wordt nu ineens problematisch gemaakt. Er zijn maar liefst vier versies van het IPCC rapport (bestaande uit duizenden pagina’s) nodig om enige beweging te krijgen in het klimaatverhaal. En zo wordt de werkelijkheid gecreëerd omwille van ‘new world order’ belangen. Meer is het niet. Machtspelletjes met als doel ons in dienstbaarheid brengen voor die globalistische elite.

Bovenstaande kun je dan ook eenvoudig projecteren op de zogenaamde en achter ons liggende coronapandemie. Het is nu eenvoudig te deduceren en te induceren en in de volgende logisch opvolgende stappen zichtbaar te maken:
1. Creëer een pandemie en tref maatregelen en zorg voor één oplossing voor het ‘probleem’ (2020 t/m 2022).
2. Observeer wat het volk of delen van de bevolking doet (2020 en pending).
3. Pas wetgeving aan, zodat er bij een volgende pandemie geen gesteggel meer kan plaatsvinden over te nemen maatregelen (die wederrechtelijk zijn, van 2020 tot 2023).
4. Koppel de gecreëerde klimaatproblematiek aan gezondheid en bijbehorende nieuwe wetgeving. Maak het ondeelbaar (plan is om dat in mei 2024 te doen), ook al is er nauwelijks een correlatie of causaal verband.
5. Creëer daarna een nieuwe situatie die voldoet aan de drie voorwaarden voor de WHO om een situatie te verklaren tot een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid (2024/2025/2026???).
6. Geef de WHO het volledige mandaat en trek op aangeven van die WHO de toolbox met maatregelen open en breng het volk in dienstbaarheid en laat ze gehoorzamen op de maatregelen.

Zo gaan ze het zeer waarschijnlijk spelen. Wat kan anders de reden zijn dat er toegewerkt wordt naar een dergelijk internationaal verbindend verdrag? Waarom al die moeite en al die kosten maken? Wat heeft investeren in agenda 2030 met de SDG’s en de ESG’s anders voor zin? Anders gezegd, zou de elite het ‘er op aan laten komen’?

Wij denken van niet (nog niet misschien!).

En meerdere met ons (Fox News): https://rumble.com/v262tty-ingraham-angle-01172023.html
Ze zijn daar al wat uitgesprokener, zo blijkt.

Gaat het Koninkrijk der Nederlanden/ de Staat der Nederlanden dat bindende WHO-verdrag tekenen?
Zoals het er nu naar uitziet, is het antwoord ‘ja’. Dat hangt ook samen met de verkiezingsuitslag. Theoretisch zou het dan nog anders kunnen lopen. Wij verwachten geen wezenlijke veranderingen op dit thema.

Hoe kom je hieronder uit als je dit NIET wilt?
Daar we niet kunnen vertrouwen op incompetente en corrupte bestuurders, afbrokkelende instituten en belabberd functionerende instellingen, wordt het tijd dat je toch echt voor jezelf gaat kiezen. Waar kun je anders op vertrouwen? Wikipedia Helaas: https://thepeoplesvoice.tv/wikipedia-founder-warns-site-is-run-by-cia-to-brainwash-the-public

Het is afgelopen met het theater van het huidige kiesstelsel en het functioneren van de schijnbaar rechtsstatelijke democratie. Wij zien dat zichzelf ook niet herstellen. Mensen die het probleem hebben gecreëerd zijn niet in staat om dat gecreëerde probleem op te lossen. Daar moet je realistisch in zijn. Ook al is er één partij die constructief hervormingen door wil voeren, de noodzakelijke hervormingen zullen er niet komen. Er wordt alleen maar meer gas gegeven op die klimaatagenda (vooral met Timmermans als premier, mocht die het worden), zonder enig mandaat.

Waar is de ‘bestaanszekerheid’ van deze Staat der Nederlanden ook maar weer op gebaseerd?
De fundamentele vraag blijft onbeantwoord: welke verbintenis hebben ‘wij, burgers’ met die overheid en als die er is, hoe is die dan tot stand gekomen? Wie is die ‘burger’ die het mandaat heeft gegeven en op basis waarvan? Belangrijk voor jou: Waar ga je moeilijk doen? Want zo zal de omgeving, de sociale context, het vooral ervaren als je in ‘de staat van correctheid’ gaat staan. Het lijkt ons logisch dat je moeilijk gaat doen daar waar het effect van moeilijk doen (lees ‘correct zijn’) het grootst is, nietwaar?

Als je een trouwe lezer van onze blogartikelen bent dan weet je dat de valse daad van de geboorteaangifte het contract met deze overheid veroorzaakt. Die daad is vals = wederrechtelijk = nietig. Onze zogenaamde rechtsstatelijke democratie berust dus op een valse daad. En zeggen dat iedereen die zich in Nederland bevindt zich aan de wet moet houden, wordt dan een lachertje. Maar zo werkt het wel. Dat is de realiteit waar op wordt gehandhaafd, waardoor de Staat der Nederlanden haar bestaansrecht afdwingt. Wij vinden dat dat anders moet. Het is namelijk allesbehalve correct. Het theater van vooral de politiek wordt nog pregnanter als je bedenkt dat iedere overheidsfunctionaris een ambtseed aflegt, waar zij zweren of beloven integer te handelen. Het tegenovergestelde zien we inmiddels dagelijks voor onze ogen gebeuren. Er wordt aan de lopende band meineed gepleegd, maar bijna niemand met een ambtseed doet aangifte of pakt door op alleen al dat strafbare feit. Omtzigt staat schaapachtig te lachen als hij dat op nationale TV uitspreekt (“ze liegen alles bij elkaar”). De rest gniffelt instemmend mee, maar doet niets.

Hoop is mooi, maar zet het alsjeblieft in op iets waar je zelf de controle over hebt. Dat is wat wij met Veilig & Vrij bieden, dat is wat de soevereiniteitsverklaring met bijbehorende claims doet. Het is bedoeld om jouw vrijheid veilig te stellen, om jouw grip te geven over je eigen leven, zodat jij zelf kan bepalen wat je wilt en hoe je dat wilt. Doe je dat niet, dan word je ingezet voor de plannen van een ander, in jouw geval voor de plannen van meineed plegende overheidsfunctionarissen. Criminelen dus. En zo gaat dat al decennia lang! Indoctrinatie, liegen en bedriegen, dat is het politieke spel, zo wist je al, maar besef je nu nog beter.

Je kunt de aanstaande verkiezingen en formatievorming natuurlijk nog even afwachten. Wij voorspellen dat, zolang ‘bestaanszekerheid’ het centrale thema van bijna alle partijen is, er geen snars zal veranderen aangaande de geopolitieke bedreigingen, zoals dat WHO-verdrag. Verreweg de meeste mensen durven daar in Nederland niet naar te kijken en het te zien voor wat het is: Een tsunami van ellende.

Laat jij dat gebeuren? Laat je dat aan ‘het lot’ over?

Je bent natuurlijk vrij en zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Wij kunnen je alleen adviseren over de mogelijkheden die wij te bieden hebben, zodat jezelf het roer over je eigen leven in je eigen handen hebt. Niet iedereen is daar toe bereid of al aan toe. Hoe zit dat met jou?

Als je meer wilt weten over ons proces van correcte soevereiniteit dan kun je een e-mail sturen naar: contact@veiligenvrij.nl.

* Artikel BMJ: https://doi.org/10.1136/bmj.p2355)

P.S. Zie in dit verband ook het rapport dat Elze van Hamelen (link hieronder) in opdracht van Catherine Austin Fitts (Solari Report) schreef over de LANDROOF in Nederland, dat ook een belangrijk speerpunt is van de 2030 agenda. We moeten gelukkig zijn zonder eigendom(srecht), zo stelt het WEF immers.

KOERS 2030 – DE GROTE VERBOUWING VAN NEDERLAND – NEDERLANDSE BOEREN EN VISSERS, AANVAL OP VOEDSELZEKERHEID EN EIGENDOMSRECHT

Onderzoeksrapport: Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening‘ (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *