Vraag: Wanneer je over dit woord ‘vrijheid’ nadenkt en doorvoelt, wat komt er in je op? Wat zie je?

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan een zakelijke „in house“ speed dating event van één van de grotere accountants kantoren. En één van de aangeboden vragen om het gesprek vorm te geven was: „Wat zou je doen met 10 miljoen?“

Een alternatief op deze vraag is: „Haal alle beperkingen weg; wat zou je doen?“

Misschien denk je: „Ik koop een zeilboot en reis de wereld rond. Of: Nee, ik koop me een Camper, en reis van land tot land. Wacht, nee, ik koop een stuk land, bouw mijn eigen huis; en leef van wat het land opbrengt, hou een paar koeien, geiten, paarden, en dergelijke.“

Is het niet zo, dat wanneer we ons met dit soort vragen bezig houden, het opmerkelijk zal zijn wanneer iemand zegt: „Nee, ik gebruik dit geld om een zetel in de 2e kamer te verkrijgen, omdat ik graag voor anderen wil bepalen hoe ze zich kunnen onderwerpen aan de „klimaat verandering“-hoax?“

Zoiets hoor je niet, toch?

Feitelijk gaan onze antwoorden steeds weg van de bestaande infrastructuur waaronder we leven. Wat opvalt aan de vele antwoorden is dat er vaak sprake is van autarkie, daar waar nodig: het uitwisselen van diensten en goederen, en verder, met rust gelaten te willen worden door elementen die het gedrag willen voorschrijven.

Ja, een diepe zucht kan ons ontsnappen wanneer stilstaan bij het verschil tussen dat wat we zouden willen én dat wat we in ons leven zien gebeuren.

Nou ja, je kan natuurlijk altijd met de loterij meedoen en hopen dat je nummer wordt getrokken voor de Kanjer, toch?

Het pleonasme van 18 miljoen:

Fluitsma en Van Thijn zongen de door Frank Pels geschreven tekst in het jaar 2003 in het nummer: „15 miljoen mensen“[1]. Wanneer je de Wikipedia pagina raadpleegt, dan vertelt het iets over de historie van het lied, over de wijze waarop het koningshuis ermee werd geëerd, of dat er een update van werd gemaakt tijdens de Corona-leugen. Maar een bespreking van de inhoud is afwezig! Je kan jezelf afvragen waarvoor dat zou zijn. „die schrijf je niet de wetten voor“ en „die moeten niet het keurslijf in“…“die laat je in hun waarde?“

„Het land van 1000 meningen“. Nou dat hebben we gemerkt! Er was maar 1 mening toegestaan: „alleen met een vaccin komen we uit deze crisis“ en wanneer je daartoe een andere mening hebt en zelfs wijst op het feit dat er een elite is die dit in onze westerse samenlevingen er doorheen drukt met kwaadaardige bedoelingen, ben je een „anti-institutionele extremist“!

Het was eerder een geval van wat het nummer van “Klein Orkest” met de naam: „Over de muur“ ten gehore bracht, dat van toepassing was: „

Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan

Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan

Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ‘ie waard

Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

Je kunt het woord „heilstaat“ prima vervangen door het woord „verzorgingsstaat“ of „participatiemaatschappij“.

Opvallend nietwaar? We gaan van 2 syllaben: „Heilstaat“, via „Verzorgingsstaat“ (4) en „par-ti-ci-pa-tie-maat-schap-pij“ (8). Een kwadratische groei!

Met de huidige signalen uit de politiek aan boord, mede door het „succes“ van een partij als N.S.C.: Nieuw Sociaal Contract, gaan we naar be-staan-s-ze-ker-heid[2]! Heus waar! Als oplettende lezer heb je vast meegeteld. Minder lettergrepen! Hoera! Maar, er is een „s“ toegevoegd voor de oraal articulerend minder bedeelden.

Sterker, het is ook nog eens een „pleonasme“ geworden. Vol is vol, zal ik maar zeggen, alles wat erbij komt is overbodig, overdreven en overstromend. Want het achtervoegsel „-heid“ betekent“ „de toe-stand“ in de zin van: „de staat van“. Wat is er nu werkelijk geschreven? „De staat van de staat van het zeker van het bestaan“. Het zou verboden moeten worden!

En het zal geen toeval zijn dat, met de de toename van de hoeveelheid lettergrepen, de wetten gelijke tred houden en toenemen. En daarmee, het wetteloze gedrag door de bestuurlijke elite. Hoe wetteloos? Kijk eens op www.leoverhoef.nl. We spreken van tientallen miljarden Euro‘s die in het duister zijn geraakt.

Deze man, een Register-Accountant, heeft sedert 20 jaar de jaarstukken van de gemeenten en provincies van Nederland onderzocht. Er zitten grote verschillen tussen wat door het „bestuur“ als betrouwbare cijfers wordt neergelegd en wat hij heeft aangetroffen. Maar los van de indruk die ontstaat met de cijfers, de reactie van de controleurs op het bestuur is nog veel interessanter. Daar waar bestuurders van Ahold voor de bijl gingen, worden de overheidsbestuurders beschermd en met rust gelaten. Het systeem is zo opgezet, dat er vrijwel niet tot een “ vermoeden van strafbare feiten“ gekomen kan worden. Bankiers en Bestuurders in Nederland zijn een beschermde diersoort.

De tekst van Fluitsma en Van Thijn verdient een aanpassing!

En laten we wel wezen. Het is handig regels af te spreken hoe we over de weg reizen, dat we stoppen voor het rode verkeerslicht en pas bij groen gaan rijden. Maar wanneer de wetten en de toepassing ervan dusdanig worden dat het een ontbindend effect heeft, dan schiet het door, overstroomd het, dan is het overdreven. Ook hier geld: vol is vol.

Kijken we naar de huidige staat van de wetten, dan zijn die voornamelijk bedoelt gedrag te micro-regelen en bestuurlijke verantwoordelijkheid te ontgaan. De wetten die aangenomen zijn in de loop van het Corona-leugen, zijn gedragswetten die diep ingrijpen op het geestelijke, sociale, emotionele en economische leven. Gideon van Meijeren staat voor het hekje voor uitspraken, maar de leugenaars, haat-, angstzaaiers en oorlogshitsers van de Haagse Kliek gaan vrijuit. Dit is het wetteloze gedrag van de beschermde diersoort.

Of wat valt er te denken van het label: „essentieel“. Nee, uw bedrijf is niet essentieel. U krijgt geen ontheffing. U zult uw toko sluiten! Of: “ U bent niet essentieel. U moet opgehokt blijven. Hier is de avondklok!“

Tja, die avondklok. Weet je nog? Die avondklok, welks toepassing door de rechter in eerste aanleg werd afgeschoten (hoera!), en binnen 4 uur door het Gerechtshof weer werd ingesteld (K@#$%!). Mocht je nog twijfelen aan het zoutgehalte van dit soort van corruptie, doe dan, in plaats van suiker, zout in je koffie.

En, om de boel af te maken, er is een wet afgestoft, die echt alleen voor noodgevallen is: „Verplaatsing van de bevolking“[3], zodat er nu ook een bedreiging in het onverstoorde genot van de eigendommen en eigen leef-omgeving ontstaat is. Want ja, wie vertrouwd nog de inschattingen van een club in Den Haag die zo ALLE mens-rechten heeft geschoffeerd om niets, om de perceptie van “dreiging“? Het zegt toch veel meer over de dwepers met de dreiging dan de daadwerkelijkheid van die dreiging? De effecten van dit gedrag zijn ontbindend voor de samenleving.

Daarnaast, en dit is al decennia zo, de Nederlandse regering stelt dat ze prima hogere belastingen kan leggen op producten die deze club als onwenselijk ziet. Althans dat is de formule. Want het komt telkens maar op 1 ding neer: meer geld voor de staatskas. Dit doen accijnzen op sigaretten, brandstoffen, energie, en dergelijke stijgen. Maar ook de verhoging van de B.T.W. van 6% naar 19% op diverse levensmiddelen.

En terwijl deze waardeoverdracht tevens onder het mom van „gezonde en wenselijke gedragingen“ wordt opgelegd, werkt deze zelfde regering in een club samen die de munteenheid, waarin economische transacties en belastingen moeten worden betaald, uitholt. Dit wordt inflatie genoemd. En als er geen inflatie is, zijn er wel investeringsbubbels die kunnen barsten. Dus terwijl iedereen zucht onder de proliferatie van belastingwetten die een buiten-rechtelijke waarde-overdracht daar stellen, staat de samenhang van de gemeenschap onder druk.

Maar een bijkomstigheid is, dat wanneer zaken zo duur worden, mensen vanzelf hun gedrag veranderen, want ja, de mens is een economisch wezen, toch? Lang leve de Oekraïne oorlog in dienst van klimaat verandering! Want ja, we moeten van het vieze gas af!

Aan de ene kant wordt dit land verandert in een datawarehouse. Onlangs kwam Zerohedge[4] met een artikel uit, waarin de regio Amsterdam als 13e in de top 50 van de meest gebruikers van Energie staat: 531 Megawatt. Evenwel, wat daarin niet is meegenomen, is de hoeveelheid water dat wordt gebruikt voor de koeling en, uiteraard, het beslag op de grond. Grond, dat bebouwd kan worden voor voedsel. Dit is één zijde van de reden van de niet recyclebare windmolentjes die ons land ontsieren en een gevaar opleveren voor vogels, zee-dieren én mensen.

En daarmee nog niet tevreden, veranderen wetten ook continue, of er worden op korte termijn nieuwe wetten ingesteld. Ook legt men voorraadjes van wetten aan die via een „Ministeriële beslissing“ of „Koninklijk besluit“ acuut ingezet kunnen worden: De hoge Hoed van de „Legalese Magi“.

We hebben op deze site al vaker geschreven over de deplorabele staat van Nederland. Het is echter in meerdere opzichten interessant stil te zijn bij de visie van Tacitus. En ik heb zijn uitspraak met voor bedachte rade in het Latijn weergegeven:

Corruptissima re publica plurimae leges.

Voordat je naar de vertaling grijpt, lees het eens met aandacht. Kan je de woorden herkennen?

„Meest gecorrumpeerde publieke zaak[:] vele wetten[5].

Vrij vertaald: de hoeveelheid wetten is een teken van de diepe corruptie van een republiek of gemeenschap.

Het woord corrupt staat in sterk contrast met correct. Het ene betekent „met de breuk c.q. steekpenningen“, het andere „met het recht“. Dit contrasteert ook met het idee dat leeft in de hogere sferen van de rechtspraak dat recht en wet hetzelfde zijn. Nee, dus. Juist niet!

Want wat wordt er gebroken? De wet? Nee, het recht!

Corruptie, als woord, kent ook nog een andere dimensie. Zo stond er op de grafsteen van diverse Romeinen:

balnea vina venus

corrupunt corpora nostra

sed vitam faciunt

balnea vina venus

Baden, wijn, en de liefde ontbinden/verrotten ons lichaam, het leven is echter baden, wijn en de liefde.

In de diepere zin van Tacitus‘s woordgebruik: corruptie, ligt dus de ontbinding van de samenhang dat een republiek/gemeenschap maakt: de samenhang der mensen welke door de vele wetten wordt verstoord.

Deze planmakers, beleidsmedewerkers en politici hebben hun mond vol van het eerbiedigen van de menselijke waardigheid, aan de ene kant, en zijn bereid om jou te offeren voor hun doeleinden, terwijl ze aan de andere kant 4 miljoen mensen extra het land in geschoven hebben in de afgelopen 20 jaar, en daarmee breekt men alles wat moeizaam is opgebouwd. Ze hebben hun mond vol over het beschermen van de levenssfeer, maar handelen vrijelijk met jouw data, bespioneren je op de weg, op het net, slimme meters en via je bankrekening, en faciliteren de opslag van die data, zoals we al bespraken, met alle gevolgen van dien.

„We komen 1 miljoen huizen tekort“.[6] Vast wel. Maar in het kader van de massa-immigratie[7] is dat toch wel een zoute opmerking. En gesproken over „huizen tekort“: een tekort leidt automatisch tot een prijsverhoging. En zo zijn starters en doorstromers gepakt, want je moet nu met meer geld (lees: schuld) op de markt komen om een huis te kopen of het verschil tussen het oude en nieuwe huis te overbruggen. Maar het spekt de kas via de overdrachtsbelasting. En zo staat dus ook de toekomst onder druk die samenhangt met het stichten van een gezin in een fijne en veilige omgeving.

Dit vereist dus een hoger inkomen. En waar vind je die? Niet bij Post.nl als postbezorger, of als telemarketeer of bij de onder zware druk staande boeren. O, en omdat de banken de boel hebben verpest met hun „financializatie“ van de economie door allerlei derivaten (14 quadrillon 200 trillion dollars / 75 trillion dollars of Global Gross Domestic Product), zodat een product van 1 Euro een financiële last van 190 Euro draagt, tja, na het spatten van de 2008 bubbel moet dat moreel gevaarlijke gedrag van de Banken en hun bankiers beloont worden met het limiteren van jouw mogelijkheden om 120% van je huis te kunnen financieren.

Kijk voor de gein eens de film: Wall Street uit 1987 en de opvolger: Wall Street Money never sleeps uit 2010, beide van Oliver Stone. In beide vind je een oratie van Gordon Gekko. Let goed op! (kleine tip: USA is een ?). Het is heel leerzaam.

Maar goed, de „vrije markt“ biedt geen soelaas. Dan maar een huis zoeken in de sociale sector bij de gemeente. Mis! Daar zijn wachtlijsten van inmiddels 15 jaar, zo niet langer.

Dan komen hierop de gewenste veranderingen in de vermogensoverdracht naar de volgende generatie, successie-rechten, of de invoering van een belasting in box 3 over de overwaarde van je huis, en ineens, boem! Het beeld wordt duidelijk wat het resultaat is van al deze corruptie van een zo betrouwbare overheid. Eigenlijk wisten we het al met de invoering van de vermogensrendementsheffing rond 2000. Bedank daarvoor de VVD-er meneer Zalm. Want ten principale is nu bepaald dat de Staat een recht heeft op de vruchten van je arbeid.

Je kan je afvragen hoe een liberaal als Zalm, lid van de partij die pretendeert vrijheid te bevorderen, een dergelijke extremistische en op schuldslavernij gerichte maatregel kon invoeren?

Ik hoop niet dat je er moedeloos van wordt.

Realisme vereist dat we met elkaar goed gaan zien, waar het op uitdraait.

Vrijheid

Wat is vrijheid? Vrijheid, inderdaad, is letterlijk een staat van vrij zijn/ de jurisdictie van vrij. Feitelijk is dit voor ons een enorme verdraaiing. Want zoals wij in het Nederlands het woord vrij gebruiken is het een kleuring van zijn, dus een bijwoord.

Of, we gebruiken het als bijvoeglijk naamwoord: de vrije man, de vrije vrouw. Uiteraard kan je het ook als werkwoord gebruiken, maar dan bedoelen we wat anders.

Maar frey als naam, als nomen, als zelfstandig naamwoord? Klinkt gek, niet waar? Toch is er een tijd geweest dat dit zo was.

Over de Linden

Inleiding:

Ik deel graag een aantal inzichten met je die ik uit het „Oera Linda Bok“[8] uit 1876 heb ontnomen. En nee, dit is geen discussie over authenticiteit. Die discussie is m.i. totaal overbodig. De waarde van authenticiteit ligt in het feit dat iets door eigen daad tot stand is gebracht. Die discussie heeft in de religieuze zin geleid tot: „het niet zijn van een vervalsing“. De vraag kan worden gesteld: is de „Donatio Constantini“ authentiek? Nope, een vervalsing. Maar, op die basis heeft de Kerk wel eeuwenlang zich in een strijd om de oppermacht t.o.v. wereldlijke regeringen begeven. Zoals met Jan Zonderland, Koning van Engeland, of Frederick Barbarossa, Keizer van het Heilig Roomse Rijk.

Wat nu, als dit “ Oera Linda“-boek inderdaad door 3 mannen tegen het eind van de 19-de eeuw is gemaakt? Maakt dat een geschrift tot minder een product van hun geest en samenwerking, dus authentiek? En wat zegt dat dan van de inhoud?

Het boek claimt een afschrift of overschrijving te zijn van overgeleverde verhalen welke al sedert 2193 B.C.E. in die familie zouden zijn. Dat maakt het document zelf niet authentiek, logischerwijs, maar een overschrijving door de tijd heen. Maar een vervalsing?

Je zou zelfs kunnen vragen: gelet op de behoefte onder de Republiek der 7 Provinciën om de erfelijke vrijheden te onderbouwen, en men zich baseerde op Batavieren (denk: Batavia als plaats en schip), waarom is dit toen niet naar buiten gekomen? Tja, goede vraag. Wellicht moet je je dan ook afvragen hoeveel kennis er toen was van Runen. Was het te lezen en te begrijpen?

Wanneer je iets overschrijft zonder kennis, wel, dat kan, indien je je goed concentreert op het maken van de tekens in de juiste volgorde. Waarschijnlijker is, dat men daar door gebrek aan kennis niet zo’n zin in had, gelet op de moeilijkheidsgraad.  

Ook al benader je het als een allegorie, een roman, novelle, pure fictie, dan nog zitten er lessen en inzichten in die diepgaand en roerend zijn.

Waar het asfalt met de rubberen banden in aanraking komt ligt in de academische sfeer omtrent de vraag of de erin vervatte verhalen wel historisch kloppen. Wel, het is afhankelijk van welke historie je gelooft. Is het de versie van de consensus van de leugen, en volhouden dat Troje in de Bosporus lag en het mensen mogelijk was in die tijd tegen een Zuiderstorm in naar het Zuiden te zeilen, en op die basis te claimen: Homerus moet zich vergist hebben?

De potsierlijkheid van dit soort van beweringen is voor elkeen met een Bosatlas duidelijk.

Maar, cynisch als we kunnen zijn, indien gereconstrueerd is, dat de vertelling in 2193 B.C.E. begint, en de voorspellingen aangeven dat het nog 4000 jaar zou duren, alvorens de terugkeer naar vrijheid wederom kracht zou verwerven, en de kinderen van zowel Frya, Findas en Lydas zou aantrekken, is het dan toevallig dat in 1776 de Amerikaanse Revolutie zich voltrok, de “Declaration of Independence”[9] exact dit soort van ideeën in zich draagt, en dat hun volkslied: “ The Star Spangled Banner“[10] de zinsnede: land of the free (=fryasland = Friesland) bevat?

Wanneer je vooropstelt dat het de mens onmogelijk is een dergelijke nauwkeurige voorziening te doen, ja, dan is het logisch dat een claim van authenticiteit de ronde doet.

Aan de andere kant zien we dat door de eeuwen heen, in allerlei westerse geschriften, het idee van onafhankelijkheid en vrijheid bewaard is gebleven.

Ik denk hierbij aan de geschriften van Cicero[11], om maar een voorbeeld te noemen, die hij aan zij zoon zond.

To this passion for discovering truth

there is added a hungering, as it were, for independence,

so that a mind well-moulded by Nature

is unwilling to be subject to anybody

save one who gives rules of conduct

or is a teacher of truth

or who, for the general good, rules according to justice and law.

From this attitude come greatness of soul

and a sense of superiority to worldly conditions. 

Zo zijn er vele. Je zou zelfs kunnen zeggen, gelet op de omvang van de westerse literatuur met betrekking tot vrijheid, dat het, zoals Cicero zegt: “een diep liggende honger“ is.

Het erkennen van die honger naar de vrijheid, een vrijheid die feitelijk ons erfdeel is, moet gevoed worden in denken en handelen.

Liefde voor leven, liefde voor vrijheid:

Toen ik het „Oera Linda Bok“ las, moest ik denken aan de Shire in Lord of the Rings[12]. Post brengen ze wel, maar iedere hobbit is een vrij, de samenleving is vrij van hiërarchie. En er is een sterk: laat me met rust-cultuur en verbondenheid met de grond. Op basis van de boeken van Tolkien, is er zelfs een boek geschreven: “Wijsheid van de Shire“[13]. En ook Tolkien‘s geschriften spreken luid omtrent vrijheid. Immers, slechtheid, in de vorm van „the Dark Lord“ Sauron en het land Mordor, is maar op 1 ding uit: verslaving; het Schwabisme in optima forma.

En dat is de basis betekenis van een Fries of Frya‘s. Waarbij je de „i“ prima kan vervangen door „y“. In de streektaal gesproken is het vrij duidelijk wat het is. Nederlands heeft de directe verbinding door klankverandering volkomen verduistert. Wat is dan die vrijheid?

Wederkerigheid

Neem deze quote van Freya, punt 7:

„Een iegelijk die een ander van zijne vrijheid berooft,

al ware de ander hem schuldig, dien moet ik aan den lei-

band eener slavin laten voeren

Dit maakt direct duidelijk dat vrijheid wederkerig is. Enerzijds betekent het dat je op je eigen zaak let, maar anderzijds dat je op de zaak let van een ander. Schuldslavernij, zoals nu bijvoorbeeld miljoenen ervaren als gevolg van de mishandelingen door de belastingdienst in het kader van de toeslagen-affaire, of door woeker, is dan foetsie.

Verbluffend, niet waar? Laat dit gewoon eens even inzinken, met name op het punt: al ware iemand je iets schuldig….. De vraag die je jezelf zou kunnen stellen is: Wat zie ik in onze samenleving? Hoe is mijn gedrag in dat opzicht? Dwing ik? Ook als iemand mij iets schuldig is?  

In die tijden was de laagste ladder die van een slavin. En dan aan een leiband rondgevoerd worden van een slavin? Ja, het beroven van de vrijheid van een ander is een halsmisdaad.

De weerzin tegen zulk een daad wordt in de vervolgwoorden duidelijk:

Doch ik raad u om zijn lijk

en dat zijner moeder op eene kale plaats te verbranden en

daarna hunne asch vijftig voet onder den grond te begraven,

opdat daar geen grashalm op groeijen moge, want zoodanig

gras zoude uw kostelijkste vee dooden.

Hoe zei de dichter het ook? Uit jou zal een bloempje groeien, een viooltje, dat staat vast? Nou hier dus niet. 15 meter onder de grond scheidt de as van de top laag, juist om viooltjes mogelijk te maken te groeien op die toevoeging aan de grond.

Maar men was al zo avers tegen zulk een daad, dat men zelfs de koeien er niet op wilde laten grazen en het risico te lopen de koeien te besmetten, of via de koeien besmet te worden. Klaarblijkelijk werd hier wel iets gesnapt van de wijze waarop onze eigen houding ons DNA zich laat manifesteren.

Maar, zou je kunnen zeggen, wat heeft de moeder ermee te maken?

Waarde van leren

Het punt 6 maakt dat iets duidelijker:

Zoo wanneer daar iemand onder u gevonden wordt,

die zijne eigene vrijheid verkoopt, die is niet van uw volk,

hij is een bastaard met verbasterd bloed. Ik raad u, dat gij

hem en zijne moeder uit het land drijft. Zeg dat tot uwe

kinderen des morgens en des middags en des avonds, tot dat

zij daar van droomen des nachts.

Heftig, toch? Maar neem notie van het gespreksonderwerp tussen ouders en kinderen! En dat is niet het laatste van Taylor Swift als epitome van „Hoefication“, de verhoering van vrouwen en meisjes. Nee, het is het leren van de vrijheid, en dat is des moeders plicht, de emulatie van het gedrag van Frya.

Hier komt de sleutel tot begrip, want onder de noemer: „Verstandige Freya“ staat:

Het eerste wat zij hare kinderen leerde

was zelfbeheersching, het tweede was liefde tot de deugd,

en toen zij volwassen waren, leerde zij hun de waarde van

de vrijheid kennen. Want, zeide zij, zonder vrijheid zijn

alle andere deugden alleen goed om u tot slaven te maken,

uwe afkomst tot eene eeuwige schande.

Liefde tot deugd en dan liefde voor vrijheid.

Er staat zelfs:

Doch hem alleen mag ik als vrij erkennen die geen

slaaf is van een ander noch van zijne driften.

Vrijheid is niet slechts een staat van gebrek aan belemmering, zoals men dat heden ten dage graag uitlegt, maar een uitgangspunt om te leven, te denken en te handelen; het zelfstandig zijn, zelf oplossingen zoeken. Het is, zoals de “Declaration of Independence” zegt: inalienable, onscheidbaar van de mens, omdat het een levensvoorwaarde is. Het stelt wel iets voorop: „To right yourself“, oftewel, jezelf rechten. Dus, je laat dit niet over aan types die valselijk zichzelf „rechter“ noemen, die spraak en woorden gebruiken die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, en bol staan van de aannames, meningen, veronderstellingen, bespiegelingen en andere kleuringen.

Het vereist een denkvermogen dat onafhankelijk is, een vermogen tot zelfreflectie, jezelf door en door kennen, en de keuze te maken deugdzaam te handelen.

Hoe deed Frya dat?

De Burchtmaagd te Stavia, Troost genaamd, verhaalde tot lering en de vermaak het volgende:

toen Frya geboren was, stond onze moeder

naakt en bloot, onbehoed tegen de stralen der zon. Niemand

kon zij vragen, en er was niemand, die haar hulp verleenen

konde. Toen ging Wralda heen en wrocht in haar gemoed

neiging en liefde, angst en schrik. Zij zag rondom zich;

hare neiging koos het beste, en zij zocht eene schuilplaats

onder de beschuttende lindeboom. Maar de regen kwam en

het ongemak was, dat zij nat werd. Doch zij had gezien, dat het water bij de hellende bladeren neerdrupte. Nu maakte

zij een afdak met hellende zijden, op staken maakte zij dat.

Maar de stormwind kwam en blies de regen daaronder. Nu

had zij gezien, dat de stam luwte gaf. Daarop ging zij heen

en maakte eene wand van plaggen en zooden; eerst aan de

eene zijde en vervolgens aan alle zijden. De stormwind kwam

terug, woedender als te voren, en blies het dak weg. Maar

zij klaagde niet over Wralda, noch tegen Wralda. Maar zij

maakte een rieten dak en legde steenen daarop. Bevonden

hebbende hoe zeer het doet, om alleen te tobben, zoo be-

duidde zij hare kinderen, hoe en waarom zij zoo gedaan had.

Deze handelden en dachten hetzelfde. Op zoodanige wijze

zijn wij aan huizen gekomen met stoepbanken, eene straat,

en eene beschuttende linde tegen de zonnestralen. Ten laatste

hebben zij eene burgt gemaakt en vervolgens al het andere.

Grappig, nietwaar? Het citaat uit “de Officiis” van Cicero, bevat ook deze gedachte: „a mind well-moulded by Nature“. Uit het hierboven weergegeven citaat is duidelijk die vorming door de natuur te herkennen.

Want, zo valt te lezen:

Uit Wralda komen alle krachten en alle krachten

keeren tot hem weder. Daarom is hij alleen het scheppende

wezen, en niets is geschapen buiten hem.

Wralda legde eeuwige inzettingen, dat is wetten in

al het geschapene [..]

Is het dan logisch dat Frya in de Natuur keek om oplossingen te vinden voor haar onaangenaamheden?

Dit sluit aan bij hetgeen in het begin staat, nadat Frya gevallen was:

Gehoorzame kinderen. Toen zij tot hun zelven kwamen,

toen maakten zij dit hooge terp, bouwden deze burgt daarop,

aan diens wanden schreven zij de tex, en omdat iedereen die

zoude mogen vinden, hebben zij het land daarom heen Tex-

land geheeten. Daarom zal het blijven bestaan, zoo lang de

aarde aarde is.

Dus, zelfvoorzienend te zijn door acht te slaan op de omgeving en logische conclusies daaruit te sluiten, het doorgeven van de kennis, en samenwerken met inderdaad gelijkgestemden.

Basis van vergoelijken

Frya’s tex zegt:

Zoo wanneer de nood erg is, en goede raad en goede daad

niets meer vermogen, roep dan den geest van Wralda aan;

maar gij moet hem niet aanroepen, bevorens alle dingen

beproefd zijn. Doch ik zeg u met redenen, en de tijd zal

het waar maken: De moedeloozen zullen immer bezwijken

onder hun eigen leed

Uit de diverse geschriften die het bevat, lees je dat elke burcht, burchtmaagden moet hebben. Dit was niet slechts om een lampje te laten branden, maar deze dames werden geleerd te schrijven, te leren van seniore krijgslieden, de wetten die onderricht moesten worden, getuige te zijn bij beslissingen en voorvallen, communicatie te onderhouden, te reizen om de wijsheid van hun systeem van leven in te zien en te leren, raad te geven, en nog veel meer. En ter verhindering dat er een kaste van “Verhevenen” zou ontstaan, zoals wij die de afgelopen eeuwen hebben zien ontstaan, konden hun eventuele nakomelingen geen burchtmaagd worden, zodat deze plaats open bleef voor anderen. Zo werd ook de kennis verdeeld en behouden in alle families.

De lamp, aangestoken door de lamp op Fryaburg, zou je kunnen zien als zinnebeeldig voor het licht in het donker, het licht van rede, het licht van wijsheid, het licht van vrijheid. En de dames waren de hoedsters van deze zaken. Wat een nobele taak!

Wanneer je dit vergelijkt met de huidige tijd, dan zie je het begin van feminisme als het begin van de ontaarding en het vernietigen van de hoeksteen van de samenleving. Onder invloed van de Frankfurt-School zijn allerlei ideeën in de hoofden van jonge mensen geplant als “Critical Race Theory”, “Transgenderisme”, “Inclusiviteit”, en dergelijke. Dit heeft geleid tot beschuldigingen van “toxische masculiniteit”, het verwijven van mannen tot mietjes, en een algemeen gebrek aan eer voor het belang van elk van de seksen.

Het financiële systeem noopte, let wel noopt!, vrouwen tot het hebben van een baan, zodat beide ouders moeten werken, hetgeen leidt tot het laten opvoeden van kinderen op een school en buitenschoolse opvang, onder leiding van vreemden die juist NIET deze vrijheden en liefde voor gezonde deugden uitdragen, maar de gehoorzaamheid aan autoriteit van hoger geplaatsten en verdorven zeden uitdragen. Het woord “overheid” veronderstelt verhevenheid ten opzichte van de “onderheid”, het volk. En zo is dat ook geregeld. De Staten-Generaal is de hoogste vertegenwoordiger van het volk bij de Kroon, en niet het vaartuig dat de drager is van de Soevereiniteit van het volk!

We zien ook dat al op jonge leeftijd de kinderen onderworpen worden aan allerlei theorieën die hun natuurlijke identiteitsontwikkeling volkomen storen. Wit heet van woede was ik toen ik, tijdens de Corona-plandemie, vernam dat kleuters toegevoegd kregen dat ze niet bij oma konden zijn, want ja, anders zou oma dood gaan. Kleuters werden verantwoordelijk gemaakt voor het welzijn van grootouders. Wat een mind-fuck!

In dat verband geeft [Ne]Hellenia een interessante visie:

Ja, zeide Hellenia, de raven en andere

vogelen komen alleen af op bedorven aas, maar de pest be-

mint niet alleen bedorven aas, maar ook bedorven zeden

en gewoonten en booze lusten ; wilt gij nu dat de pest

van u zal wijken en niet terugkomen, dan moet gij de booze

lusten wegdoen, opdat gij alle rein wordt van binnen en

van buiten.

En zo is de cirkel rond. Vrij betekent deugd, en deugd op haar beurt de beteugeling van lusten. Het zijn onze eigen belangen en lusten die ons verleiden, en laten lijden. Tot de jeugd werd deze slogan gericht: Dansen met Jansen. Vervolgens zijn video’s te zien van tieners die zeggen: “Ik wil eigenlijk niet de vaxx, maar ik wil wel met mijn vrienden naar de MacDonalds.“

En wat heeft de MAC te bieden? Bagger-voedsel dat niet van deze grond is.

Of mensen overwogen: „Ik wil graag op vakantie, en dat kan alleen met een vaxx-bewijs“, of „Ik wil mijn baan niet verliezen“. En zo stonden ze dan met „gusto“ in de rij voor hun shot.

Of wat te denken van: „Ik wil klanten in mijn zaak, dus ik implementeer de QR-toegangscode. Ik dwing mijn klanten tot sociale afstand, en weiger mensen binnen te laten die geen muil-korf/bef-klem van onderwerping dragen“?

Ondeugdelijkheid: bedorven zeden en gewoonten

Terecht dat er staat dat de zwarte raven afkomen op bedorven zeden. Ik wil hier niet af doen aan de druk waaronder we allemaal zijn gezet.

Komt nood en dwang ons inzettingen

te geven, strijdende met onze wetten en gewoonten, zoo moet

de mensch doen gelijk zij eischen; doch zijn zij geweken, dan

moet men immer tot het oude terugkeeren

Is het dan verwonderlijk dat een Nederlands begrip als „prikspijt“ de hele wereld is rondgegaan. Stel dat je zelf voor die overweging bent gevallen? Dan lijkt hier stellig een vergoelijking te vinden te zijn, toch?

In het voorgaande hebben we reeds kunnen zien dat het gaat om alles beproeven. Het uitgangspunt is het behoud van vrijheid uit liefde voor leven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende opmerking in verband met de leringen van Frya ten aanzien van vrijheid en ze heenging:

Toen ten laatste sprak donder uit de wolken

en bliksem schreef aan het luchtruim:

waak!

Zo staat er onder hetgeen Fasta heeft gezegd, net voor de nood en dwang passage van zojuist:

Alle inzettingen die eene eeuw, dat is honderd jaren, mo-

gen omloopen met den Kroder (kruijer) en zijn Juul, die mo-

gen op raad der Eeremoeder en bij gemeene wil op de wanden

der burgten gegrift worden ; zijn zij op de wanden geschreven,

dan zijn zij wetten (ewa), en het is onze plicht om die

alle in eere te houden

Dit is niet wat we heden ten dage zien. Wetten worden op papier gezet en zijn leidend bij alles. Houden die het 100 jaar vol? Gelet op de vele veranderingen kunnen daar wel vraagtekens bij geplaatst worden.

Neem notie van het woord „ewa“. Dit woord wordt uitgelegd in dit boek: het betekent inzetting die bij alle mensen gelijkelijk in hun gemoed geprent zijn, gelijk/vlak als water, en wanneer het water in beroering komt, het ook weer neigt naar de rust van gelijkheid, en is eeuwig.

Maar toen ik het las ging er wel even een schok door me heen. Er is een film genaamd: „Avatar“. De hoofdrolspeler is via een avatar in contact gekomen met een groep die leeft op een verre planeet, en zij spreken van Eywa[14], de all-moeder, of Grote moeder. En toevalligerwijs komen dit soort benamingen ook voor in het Oera Linda Bok. Frappant, niet waar?

Neem ook notie van de algemene aanvaardingsvereiste. In het boek zelf wordt gesteld dat indien een groep dit niet wil, zij uiteen kunnen gaan, en zo leven zonder die regel. Zij die de regel aanvaarden dienen die keuze in vrijheid te eren. Dus geen 50 + 1 die het de rest moeilijk maakt. Punt 24 van de Ewa:

Bijaldien er onder het derde deel sommigen zijn, die

haar voor zoo onschuldig houden, dat zij haar willen volgen,

zoo mogen zij dat doen met al hunne drijvende en tilbare

have en niemand behoort hen daarom te minachten, aange-

zien de meerderheid even goed kan dwalen als de minderheid.

Een nuchtere opmerking die tot bescheidenheid leidt. Helaas, die is bij de Pluche Plakkende Potentaatjes ver te zoeken. Hun Ideologische Waandenkbeelden van het anti-mens extremistische Schwabisme moet worden doorgevoerd.

Zoals ik heb geschreven op 25 oktober 2020 aan de leden van de 1e Kamer in het kader van de Spoedwet, nadat de F.v.D. 2x een spoeddebat had aangevraagd en was afgewezen onder het mom „het Kabinet is ermee bezig“:

De huidige wettelijke ruimte om noodgevallen op te vangen is ruim voldoende voor adequate maatregelen, vermits men logisch blijft denken. Veel van de data wist ik nadat ik tussen 15 december [2019] en 15 januari [2020] in deze materie gedoken ben. Aan de feiten is niets veranderd. Als ik dat zelf binnen een maand kan, dan kan het Kabinet met alle medewerkers en bronnen dat ook. De keuze voor de introductie van deze wet heeft niets met nood en volksgezondheid te maken. Maar heeft een desastreus effect op onze democratie en onze vrijheid“.

Het was werkelijk een gotspe om te moeten horen hoe Boris Dietrich mijn argumentatie omtrent de dwangverpleging gebruikte om deze wet door te drukken. Juist die wet van dwangverpleging maakt duidelijk hoeveel waarde men hecht aan vrijheid! En Boris rent de andere kant uit!

Over het algemeen waren mensen in de ban van angst en angstbeelden uit China en Italië. En sociale media en de daar werkende en door de staat betaalde „influencers“ hebben een hele grote bijdrage geleverd aan de idioterie.

Het is derhalve van belang goed te blijven waarnemen en te bevragen: wat is hier werkelijk aan de hand? Leidt iets tot vrijheid of wordt onderworpenheid bevordert?

Uitgangspunten

Steeds weer, bij het doorlezen van dit boek, weerklinkt in mijn hoofd de woorden van Hannibal Lector[15]:

First principles, Clarice. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing ask: what is it in itself? What is its nature? What does he do, this man you seek? […] He covets.

Oftewel, een slaaf van zijn eigen lusten. Dat is geen deugd. Het is ondeugd! Ondeugd, niet in de zin van stout, want dat betekent stug weerstand bieden, dapper; maar, Ondeugd is immers het tegenovergestelde van deugd, dat wil zeggen: kloppen, geheel zijn, correct, eerbaar.

Frappant is het, om dan te lezen in het „Oera Linda bok“ dat er in wezen een aantal elementen zijn die tot verderf leiden:

1. narratieven en valse verhalen;

2. wetten die de test des tijds niet kunnen doorstaan maar bedoeld
   zijn om, onder het mom van zekerheid, controle uit te oefenen;

3. het verheffen van de ene mens boven de andere;

4. taal gebruiken om te bedriegen, veranderen van woorden; Newspeak; Let maar eens op hoe woorden zijn veranderd, dan wel hoeveel woorden je erbij geleerd hebt: Vocabulaire vooruitgang;

5. multi-culturele samenlevingen;

6. vreemde gebruiken en rituelen;

7. het oprichten/ opzetten van symbolen en die als heilig verklaren, zoals een regenboog vlag;

8. het autoriteit geven aan andere mensen boven je eigen autoriteit; The science is settled. Follow the science;

9. geen echte inspraak, beter bekend als democratie;

10. institutie van woeker;

11. het verzuim om met alle middelen die ter beschikking staan en binnen de creativiteit van het individu zijn, weerstand te bieden aan hen die vrijheid (willen) ontnemen.

Het zijn allemaal bekende elementen, die we voor onze ogen zien uitleven, en zie in wat een deplorabele en jammerlijke toestand we met elkaar geraakt zijn! En het biedt ons inzicht in de weg naar gezondheid, naar vrijheid.

Raaf en de Uil

Er is nog een zaak die ik jullie niet wil onthouden. Hellenia wordt ook Minerva genoemd. Wellicht herinner je nog dat Thierry Baudet in een toespraak het had over de „Uil van Minerva“[16]. En wanneer je een plattegrond van Washington DC bekijkt, dan zie je een uil. Het is ontworpen door Vrijmetselaars. En ja, alleen al dit doet een hoop gedachten en emoties opkomen. Hellenia zegt hierover zelf:

[..de uil] hij helpt mij herinneren

dat er een slag van menschen over de aarde omdwaalt, dat

even gelijk hij in kerken en holen huist, die in duister om-

wroeten , doch niet als hij, om ons van muizen en andere

plagen te bevrijden, maar om ranken te verzinnen, andere

menschen hunne wetenschap te rooven, opdat zij hen des te

beter mogen vatten om er slaven van te maken , en hun bloed

uit te zuigen even als de bloedzuigers doen.  

Zo, dat is even andere koek. Die in het „duister omwroeten“ kan je gelijk stellen met geheime genootschappen. En wat daar vandaan komt is niet om te bevrijden, te voeden en te beschermen, maar leidt ontegenzeglijk steeds tot slavernij. En dat is in ons systeem tot een kunst verheven, juist omdat ons nog een beetje gelaten wordt waardoor we het idee hebben iets te bereiken. Wat slim! Het is goed voor te stellen dat men de aap niet uit de mouw wil laten komen, en daarom dit boek verkettert.

Wanneer je dan gaat kijken naar alle „geboden, verboden en dergelijke, om er maar voor te zorgen dat je in de pas loopt:

Frya heeft ons op den weg gebracht, en de Kroder, dat is de Tijd, die moet het overige doen;

voor alle rampen is raad en hulp te vinden,

doch Wralda wil dat wij die zelve zullen zoeken,

opdat wij sterk zullen worden en wijs.

Willen wij niet, dan laat hij onze verbijstering uitrazen,

opdat wij zullen ervaren,

wat na verstandige daden en wat na dwaze daden volgt.

Toen zeide een vorst: Ik zoude wanen, dat het beter

ware, die te weeren.

Wel mogelijk, antwoorde Hellenia ,

want dan zouden de menschen blijven gelijk makke schapen ,

gij en de priesters zoudt hen willen hoeden,

maar ook scheren en naar de slachtbank voeren.

Doch zoo wil het onze godheid niet, hij wil, dat wij elkander helpen, maar hij wil ook dat iedereen vrij zij en wijs worde.

En dat is ook onze wil,

en daarom kiest ons volk zijne vorsten, graven, raad-

gevers en alle bazen en meesters uit de wijsten

der goede menschen, opdat alle man even zeer zijn best zal doen,

om wijs en goed te worden.

Zoodoende zullen wij eens weten en aan het volk leeren,

dat wijs zijn en wijs doen alleen

leidt tot zaligheid.

Wat moet ik hieraan nog toevoegen? Dat dit een recept is voor perfectie? Dat er dan geen hordes en uitdagingen zijn? Nee. Waar hierover gesproken wordt is het volle potentiaal dat elk van ons in zich draagt, en dát te leven! En dat kan alleen in vrijheid en de deugd die we leren van thuis uit. En wanneer we dat niet leren van thuis uit, of van elkaar, dan leren we dat op de enige andere manier: „terwijl onze verbijstering uitraast“.

En ja, degenen die zijn geweken voor de argumenten van het systeem, moeten wellicht nog gaan ervaren dat „hun verbijstering uitraast“. De gevolgen van de vaxx worden langzamerhand duidelijk. En wat ons nog te wachten staat mee te maken in dit opzicht, is af te wachten. Een Tenpenny, Bakhti, Vandenbossche en anderen houden hun hart vast.

Gelukkig kan er nog wat worden gedaan. Er zijn vele middelen die kunnen helpen. Ivermectine, HCQ, Quercitine, Bromeline, NAC, Nicotine, Vitamines C (met Metylene Blue), Vitamine D, Suramine, Monoclonal Anti-bodies, NMN, de lijst is inmiddels heel lang. Ik weet niet of alle gevolgen ongedaan gemaakt kunnen worden, maar wellicht dat enige van de gevolgen kunnen worden verzacht.

Driewerf: vrijheid

Ja, ons volk zucht onder het corrupte bestuur van zwarte Raven, de Priesters van het Schwabisme, en de idioterie van de Frankfurt-School, welke verder eroderend zijn voor de kwaliteit van onze moraal, onze zeden.

De spreekwoordelijke hand dient derhalve in onze eigen boezem gestoken te worden. Niet als een geheim teken van lidmaatschap van de Vrijmetselarij, maar als teken van besef, dat wijzelf zaken nagelaten hebben te bewaken. Het is aan ons terug te keren tot goede zeden.

Onze Vaderlandse en Moederlandse geschiedenis is doorwrocht van deze strijd om de individuele vrijheid. De Franken zijn bevochten om de vrijheid te behouden, zo ook de Spanjaarden, de Katholieke Kerk met zijn inquisitie, de d‘Or Anges met hun corrumperende manieren, de Fransen, en nu de wereldveroveraars van het anti-mens extremistische Schwabisme.

In een video[17] die onlangs uit kwam zei de Schwabistische Hogepriester van het WEF: Klaus, dat er een vijand rondwaart van Hun Systeem, namelijk: Libertarianisme. Het is een politieke filosofie dat vrijheid als kern waarde hoog houdt. Wanneer je de onderstaande video bekijkt, en vergelijkt met de ideeën die in het Oera Linda Bok staan, dan zijn er verbluffende overeenkomsten, bijvoorbeeld: het non-agressie-principe (NAP), het staan in je eigen autoriteit, en het samen staan als gemeenschap. Je kan op het plaatje klikken en de video aanschouwen.

De Filosofie van de Vrijheid (Dutch)

Tot slot wil ik nog een gedachte met je delen. De gehele positie van individuele soevereiniteit en de gemeenschapssoevereiniteit is ingebed in een spiritueel kader.

Wraldas geest mag men alleen kniebuigende dank toe-wijden,

ja driewerf,

[1] voor hetgene gij van hem genoten hebt,

[2] voor hetgene gij geniet en

[3] voor de hoop, die hij u laat in angstige tijden.

Een instelling van dankbaarheid voor hetgeen we genoten hebben, en nog genieten kunnen, leidt tot dezelfde visie als uitgedrukt in de volgende woorden: ook door het oog van de naald kan men een stukje hemel zien.

Het lijkt heel boeddhistisch, maar is het zeker niet. Lijdzaamheid is er zeker, maar wel vanuit een onverzettelijke kracht, die gevoed wordt door het besef dat onze eigen soevereiniteit een erfgoed van onze schepper is, en niet door andere mensen in goedertierenheid geschonken wordt. En dat die staat iets is dat je niet loslaat.

“Vrijheid, dat ben jij.”

“Leven, dat ben jij”.

Het kleeft aan je, is onscheidbaar van je, het is in jouw rechtsmacht alleen, jouw erfdeel door de zweet-waarde van de geboorte daad. En het is van niemand anders.

Immers: “Koning, Keizer, Admiraal, Popla kennen ze allemaal”, is een limerick die duidelijk maakt dat het eren van de helden-daden van echte helden niet hetzelfde is als verheffing in autoriteit boven je zelf. Hun poep stinkt ook! Doen ze dat wel, verheffen ze zich of laten ze zich verheffen, dan zijn ze geestesziek door het bevorderen van bedorven zeden.

En dan, als derde reden dankbaar te zijn: de hoop die ons blijft in angstige tijden. Het doet me denken aan de gevleugelde woorden van St. Paulus: nu blijven geloof, hoop en liefde.

Maar hoop waarop? Dit is een kwestie van diep gaan in onszelf. De honger naar vrijheid, weet je nog? Is die er? Voel je die? Spreek jij vrijheid, adem jij vrijheid? Zweet jij vrijheid? Droom jij vrijheid?

Want net zoals vrijheid in de praktijk verloren kan gaan, zoals het „Oera Linda Bok“, verhaalt, zo kan vrijheid ook weer herwonnen worden. En, zoals in onze „Plakkaat van Verlatinghe“ staat, daar zijn afdoende voorbeelden uit geschiedenis van te verhalen.

Nu je dit gelezen hebt: “Wat zou jij doen met 10 miljoen?“.

Wat mij betreft: Het rechten van onszelf en het herstel van onze natuurlijke staat en erfdeel: Vrijheid.

25 Februari a.s. zullen we meer spreken over dit herstel. Via contact@veiligenvrij.nl krijg je meer informatie.

Tot dan!
: Ivar.


[1] https://yewtu.be/watch?v=wftARWunM2I

[2] https://euobserver.com/eu-political/157671

[3] https://wetten.overheid.nl/BWBR0002097/2021-07-01/

[4] https://www.zerohedge.com/technology/these-are-50-top-power-consuming-data-center-markets-world

[5] Latijn had toen niet veel leestekens, en dus wordt vaak een vertaling gegeven wat in lijn ligt met het idee, zonder weer te geven wat er werkelijk staat. De moderne invoeging van een “:“ zou gepast zijn.

[6] https://milanium.nl/oorzaak-woningtekort-2021-1-miljoen-woningen/

[7] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/groei

[8] https://archive.org/details/thetoeralindabo01ottegoog/page/n49/mode/2up

[9] https://www.ushistory.org/declaration/document/

[10] https://wikiless.org/wiki/The_Star-Spangled_Banner?lang=en

[11] https://ia801701.us.archive.org/6/items/cicerodeofficiis00cice/cicerodeofficiis00cice.pdf

[12] https://archive.org/search?query=Lord+of+the+Rings&and%5B%5D=mediatype%3A%22texts%22&and%5B%5D=year%3A%221965%22&and%5B%5D=year%3A%221966%22

[13] https://lib.zlibraries.com/download-pdf/zjrpkkp0q84m/the-wisdom-of-the-shire-a-short-guide-to-a-long-and-happy-life?hash=e9eb343d96035d82bf3e5a889f648cf6

[14] https://wikiless.org/w/index.php?search=eywa&title=Special%3ASearch

[15] https://yewtu.be/watch?v=UhDZPYu8piQ

[16] https://yewtu.be/watch?v=_ABtS0Hd12s en https://rumble.com/v2d5wx2-de-boodschap-van-thierry-baudet-en-de-uil-van-minerva.html

[17] https://rumble.com/v46ig48-wef-maggot-klaus-schwab-is-afraid-of-libertarianism.-in-his-eyes-libertaria.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *