In een stedelijke samenleving waar het evenwicht tussen draagkracht en draaglast al lang zoek is, klinkt er eindelijk een helder en onverbiddelijk signaal. Hart voor Den Haag, onder aanvoering van Richard de Mos, heeft de handschoen opgepakt in een laatste, wanhopige poging om onze achterstandswijken te redden van verder verval. De Rotterdamwet, een wet die al te lang in de politieke ijskast heeft gelegen, moet nu subiet worden ingevoerd. De reden? De arme wijken in Den Haag mogen niet langer het afvoerputje zijn voor problemen die elders worden veroorzaakt.

De Mos, samen met raadsleden Verdonk (integratie) en Martini (Zuidwest), heeft een duidelijke visie: “Sterke, kapitaalkrachtige schouders in zwakke wijken krijgen.” Dit is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid maar van pure noodzaak. De huidige aanpak, waarbij kwetsbare groepen zoals mensen met een zorgvraag, psychische problematiek, ex-daklozen, asielzoekers, en statushouders voortdurend in dezelfde wijken worden geplaatst, is volstrekt onverantwoord. Het is dweilen met de kraan open, terwijl de problemen zich opstapelen en de leefbaarheid onder druk zet.

Gesteund door twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, die het huidige beleid als volstrekt inadequaat bestempelen, wordt de noodzaak van de Rotterdamwet onderstreept. Hun waarschuwing is glashelder: zonder ingrijpende maatregelen blijven we vastzitten in een vicieuze cirkel van achteruitgang en verpaupering.

De oproep van Hart voor Den Haag en de steun van de directeuren vormen een krachtig front tegen de bureaucratische lethargie en politieke onwil die tot nu toe elke vorm van progressie in de weg heeft gestaan. De tijd van halfslachtige maatregelen en politiek correcte uitvluchten is voorbij. Het is tijd voor actie. Het is tijd om de Rotterdamwet in te voeren en daarmee een duidelijk signaal af te geven: genoeg is genoeg.

De wijken Morgenstond, Moerwijk, Vrederust, en Bouwlust staan symbool voor de strijd die gevoerd moet worden. Een strijd voor leefbaarheid, voor veiligheid, en voor een toekomst waarin alle inwoners van Den Haag zich thuis kunnen voelen. De invoering van de Rotterdamwet is hierbij cruciaal. Het zal niet alleen helpen om de instroom van niet-draagkrachtige individuen te beperken, maar ook om te zorgen dat armere gezinnen zich op kunnen trekken aan sterke, kapitaalkrachtige schouders.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS en EerlijkEten zijn een ontzettend belangrijke PETITIE begonnen. Waarom? Om ervoor te zorgen dat producenten duidelijk moeten maken op etiketten dat er INSECTEN in hun voedselproducten zitten als dat het geval is. Want momenteel is dat NIET zo. Walgelijk! Je kunt dus per ongeluk meelwormen en andere viezigheden naar binnen werken. Teken onze petitie voor Betrouwbaar Voedsel.

Hart voor Den Haag maakt zich hard voor deze zaak en stelt kritische vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De partij eist actie, en wel nu. Het absorptievermogen van Den Haag is bereikt; de tijd van praten is voorbij. De Rotterdamwet moet worden ingevoerd, en wel onmiddellijk, om te voorkomen dat onze achterstandswijken verder afglijden in de afgrond van verwaarlozing en wanhoop. Het is een strijd die we niet mogen verliezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *