De wetenschap en de media zijn al maanden bezig met een grote witwasoperatie voor politiek wanbeleid en de schade die dit heeft veroorzaakt. Terwijl data van bijwerkingencentrum Lareb aangeven dat er sprake is van 181.890 meldingen (Pfizer, Moderna CureVac) waarvan 4.771 ernstig, en 52.589 meldingen (AstraZeneca en Janssen) waarvan 1.186 ernstig – en er 662 meldingen zijn van overlijdens die volgens de melders veroorzaakt zijn door de prik (tot 18-2-22) besteden de media hier geen aandacht aan. 1,2,3

“Zijn in 2021 en 2022 in overdrachtelijke zin meerdere ‘Boeings’ vol Nederlanders neergestort zonder dat de oorzaak tot de bodem is uitgezocht?” vraagt Drs. Toine de Graaf zich in ‘Medisch Dossier’ af.4 Het nuchtere antwoord is ja. Sterker nog, het zijn er veel meer. Het ontluisterende antwoord is: grootschalige onderrapportage, het manipuleren van cijfers en zelfs het verwijderen van data om de olifant die in de Tweede Kamer staat maar te negeren.
 
 

Vermist: tienduizenden mensenlevens!

 
Vrijwel direct na de uitrol van de experimentele prikken werd duidelijk dat er zich een ongewone sterfte voordeed. Zelfs de Volkskrant kopte in 2021:

‘Vermist: tienduizend mensenlevens’

Haast het hele jaar door gingen er dit jaar meer mensen dood dan vóór Corona gebruikelijk was. Ook als sterfte door Corona wordt meegerekend, blijven er raadsels. Wat kan de oorzaak zijn? – Volkskrant5

Dat was nog in de periode voordat hoofdredacteur van de Volkskrant zei: “Als de angst zo groot is moeten we echt wel proberen met één mond te praten.”6 De reguliere media werden propaganda kanalen voor het wanbeleid en de alternatieve media schoten als paddenstoelen uit de grond om nog iets van de werkelijkheid bij de bevolking te krijgen. Na jarenlange misleiding over eerst het gevaar van Covid, daarna de absolute noodzaak van onbewezen maatregelen, gevolgd door de versneld op de markt gebrachte, zogenaamd veilige en effectieve prik, is nu de teneur om de enorme schade van een desastreuze coup goed te praten. Op het onderzoek van de parlementaire commissie kunnen we nog jaren wachten, maar de smaadcampagnes krijgen we dagelijks voorgeschoteld.7
 
 
Op 10 jan 2024 kopt Maarten Keulemans in de Volkskrant:

“Bijwerkingen coronapil hydroxychloroquine kostten ‘honderden’ Nederlanders het leven
In de beginfase van de coronapandemie moeten ook enkele honderden Nederlanders zijn overleden aan de bijwerkingen van hydroxychloroquine, het malariamiddel dat beloftevol leek tegen covid. Dat blijkt uit nieuwe doorrekeningen van de schade die het middel in diverse landen heeft aangericht.”
– Volkskrant8

Het is gebaseerd op een recent onderzoek in Biomedicine & Pharmacotherapy, en niet alleen de Volkskrant, maar ook de Telegraaf, de NOS, RTL-nieuws en het Parool publiceren erover.9,10,11,12 Het Parool en RTL-4 hebben het zelfs over enkele duizenden die opeens, achteraf gezien, aan HCQ zouden zijn overleden.
 
 

Het verschil tussen “honderden” en “duizenden” en 17 miljoen

 
De reguliere media baseren zich op een artikel met de titel: ‘Deaths induced by compassionate use of hydroxychloroquine during the first COVID-19 wave: an estimate.13

Het gaat volgens de titel over “meelevend” gebruik van HCQ en een “schatting” van de mensen die hierdoor zijn overleden. Het gaat ook over mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er wordt niet gespecificeerd welke andere behandelingen deze mensen kregen naast het toedienen van hydroxychloroquine, noch welke onderliggende aandoeningen zij hadden en welke leeftijd, noch het stadium waarin zij verkeerden toen HQC werd toegediend.

Dit is belangrijke informatie, want bijvoorbeeld het HCQ protocol van Dr. Zelenko waar duizenden levens mee zijn gered – of de tien van de tien patiënten die HCQ kregen van huisarts Rob Eelens en binnen een paar dagen waren genezen, wat later verboden werd – verliep via een specifieke manier van toedienen.14 Ten eerste betrof het vroeg-behandeling – ziekenhuisopname bleek bij deze behandeling helemaal niet nodig – en ten tweede was het HCQ in combinatie met zink.14

Het onderzoek in ‘Biomedicine & Pharmacotherapy’ is een meta-analyse van onderzoeken die zijn gedaan in België, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije en USA. Het heeft wat “beperkingen” moeten de onderzoekers toegeven.
 
Arts met vraagtekens en een laptop

Ten eerste moeten sommige resultaten “met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd”, met name de resultaten in Frankrijk, Turkije en België. Voor deze landen waren de gegevens over het gebruik van HCQ namelijk “schaars”.

Ten tweede, zeggen de onderzoekers, was het gebruik van HCQ “heterogeen”, met andere woorden: ziekenhuizen hadden verschillende richtlijnen en de data die de ziekenhuizen verstrekten konden vaak niet aangeven welke dosis HCQ was gebruikt en hoe lang de overleden patiënt was behandeld.

En ten derde was het aantal sterfgevallen aan Covid-19 zelf een schatting. De registratie vertoonde grote verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen en dat had te maken met de onderliggende aandoeningen. In de eerste golf was de gemiddelde leeftijd van iemand die in het ziekenhuis belandde met een positieve PCR boven de 80. De meeste patiënten hadden onderliggende aandoeningen en overleden aan een combinatie van bijvoorbeeld hartklachten en covid, en hun sterven kon dus geregistreerd worden als hartaandoening (met Covid), of Covid (met een hartaandoening).

De vragen stapelen zich op: Hoeveel mensen stierven er primair aan hun onderliggende aandoeningen? Stierven ze mét Covid, of aan Covid? Hoeveel mensen stierven er primair aan de behandeling in het ziekenhuis – intuberen, of te wel de beademingsmachines bleken met terugwerkende kracht de longen te beschadigen en meer kwaad te doen dan goed.15,16,17 Welke medicijnen kregen de patiënten nog meer? Het medicijn Remdesivir bijvoorbeeld is omgeven door aantoonbare sterfte en bijwerkingen waaronder hart- en nierfalen.18,19,20,21

Over Hydroxychloroquine daarentegen bestaan honderden onderzoeken die de veiligheid ervan aantonen plus het werd al zo lang gebruikt, en zelfs voorgeschreven aan zwangere vrouwen, dat het in veel landen zonder recept werd verkocht. Het was misdadig om de mensen de keuze te ontnemen om dit middel te gebruiken in Nederland, in de tijd dat er nog geen alternatieven waren.22,23 Het sterfte cijfer moest kennelijk opgevoerd worden om de angst voor Corona te genereren?

Honderden HCQ Covid-19 studies, inmiddels zijn het er 567 waarvan 444 peer reviewed, en 417 met vergelijking van behandelings- en controlegroepen, tonen aan dat vroege behandeling consequent zeer positieve resultaten laat zien. U kunt de studies hier bekijken: https://c19hcq.org/
 


 

De “beperkingen” van het onderzoek in ‘Biomedicine & Pharmacotherapy’ zijn zo levensgroot dat je eigenlijk alleen maar kan spreken van natte vinger werk. De belangrijkste bevinding van deze studie is volgens de auteurs “dat HCQ tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie in de zes landen waarvoor gegevens beschikbaar waren, mogelijk in verband werd gebracht met 16990 sterfgevallen”. “Mogelijk” is dit slechts gissen.
 
 

Het “doorberekenen” van data

 
Het onderzoek in ‘Biomedicine & Pharmacotherapy’ gaat in feite helemaal nergens over: relevante brondata ontbreken en het medicijn is niet op de juiste manier toegediend dus er valt geen valide conclusie te trekken.

Desalniettemin wordt deze schatting “doorberekend” naar een nieuwe schatting voor Nederland, die volgens de Volkskrant enkele honderden in Nederland en volgens het Parool enkele duizenden in het gehele onderzoek betreft. De waarheid doet er kennelijk niet toe, en er zijn altijd nog wel een paar corrupte leden van het OMT te vinden die zich ervoor lenen om de leugen kracht bij te zetten.
 
 

Marc Bonten en Marion Koopmans

 
OMT-lid Marc Bonten baseert in de Volkskrant de conclusie dat het middel HCQ aan enkele honderden Nederlanders het leven zal hebben gekost op een “ruwe inschatting van het aantal ziekenhuis patiënten”. Ruim tienduizend van hen “moeten” met het middel zijn behandeld, van wie er uiteindelijk “zo’n tweeduizend” zijn overleden. Als we hydroxychloroquine niet hadden ingezet, waren dat er waarschijnlijk zo’n stuk of 200 minder geweest beredeneert hij op basis van een 11 % hogere overlijdenskans uit een Engels onderzoek. Schatten en creatief beredeneren lijken de boventoon te voeren, en daar is Bonten goed in, evenals het verzwijgen van zijn banden met de farmaceutische industrie.24

Op 20 april 2021, nog in de begintijd van het “levensreddende vaccin” publiceerde overnu.nl een artikel met de volgende titel: ‘Marc Bonten (OMT) verzwijgt connectie met Pfizer en AstraZeneca, experts kritisch’, waaruit het volgende citaat:25

“Het is 9 november 2020 als redacties van Nederlandse media een ‘push-alert’ binnenkrijgen. Pfizer meldt dat het eigen coronavaccin een effectiviteit van ruim 90 procent heeft. Het zijn de allereerste cijfers over de werking van een vaccin. Journalisten worden erdoor overvallen. Sommige artsen reageren kritisch op het persbericht. De hoofdredacteur van het medisch vakblad The Lancet noemt het “science by press release”. Marc Bonten niet. “Dit ziet er overtuigend uit”, schrijft hij op Twitter. Diezelfde avond zit Bonten in Nieuwsuur. Het is een dag om nooit meer te vergeten, zegt hij.” – Overnu.nl

Wat Bonten voor de tv-camera niet vertelt, is dat hij al jaren warme banden onderhoudt met Pfizer. Hij ontvangt niet alleen onderzoeksgeld, maar ook ‘consulting fees’ en ‘lecture fees’, betalingen voor adviezen en nascholingen aan medische beroepsbeoefenaren namens de farmaceut.25

Hoe is het mogelijk dat deze man tot op de dag van vandaag nog steeds podium krijgt in de media? De onderstaande citaten komen ook uit het artikel in Overnu.nl:

“Bonten werkt nog steeds samen met AstraZeneca en Pfizer. Maar de hechte relatie met beide bedrijven zijn door hem niet verantwoord op de belangenverklaring die ieder OMT-lid moet invullen. Uit deze verklaringen moet blijken of een expert onafhankelijk, dus zonder last of ruggenspraak, kan deelnemen aan het medische adviesorgaan van de regering. De onvolledigheid van de belangenverklaring is kwalijk, vinden experts.”25

“Arts-microbioloog Marc Bonten is een grote naam in Europa. Hij is vanuit het UMC Utrecht en vanuit Julius Clinical wetenschappelijk coördinator van Combacte, een omvangrijk samenwerkingsverband van meer dan 1000 ziekenhuizen en 750 laboratoria in Europa.” – Overnu.nl”25

Niet alleen de lijntjes tussen Big Farma en de media zijn kort, maar ook de lijntjes tussen Big Farma en de universiteiten:

“Hoe kort de lijntjes met de farmaceuten zijn, blijkt uit een proefschrift van Fleur Paling. Zij promoveerde in oktober vorig jaar op een onderzoek naar een medicijn voor longontstekingen waarbij ze Jan Kluytmans – eerder in opspraak door woekerwinsten op testen – en Marc Bonten als promotoren heeft.”25

 

OMT-lid Marion Koopmans is ook altijd bereid om een duit in het zakje te doen om vaccins te promoten, of kritiek op het beleid of goede alternatieven af te kraken. Zij schrijft op twitter als reactie op het smaad-artikel over HCQ:26

“.. en dit is dus waarom het NIET verstandig is om dit soort behandelingen te doen zonder grondige studie. Er kunnen goede redenen zijn om het wel te proberen, maar dan wel in trial verband..”

Alsof hiervan sprake zou zijn geweest bij het wereldwijd uitrollen van het grootste medische experiment aller tijden: de corona-injecties! Neuroloog Jan Bonte reageert verbolgen:

“Het massaal gebruik van een nieuwe techniek, het mRNA-platform, toegepast als vaccin op basis van wel twee gerandomiseerde trials, de ene volledig betaald door de fabrikant, met een follow-up van iets meer dan twee maanden, waarbij harde uitkomstmaten zoals ziekenhuisopname, IC-opname en sterfte niet beschikbaar waren, en er geen gegevens over de lange termijn waren… Dat is WEL heel verstandig, aldus Marion Koopmans. Wie het snapt, mag het zeggen.” – Jan Bonte – Twitter26

Gelukkig hebben we neuroloog Jan Bonte die de “experts” fijntjes “corrigeert” op Twitter, maar meestal is het kwaad dan al geschied, want dit heeft natuurlijk niet het bereik van de reguliere media(campagnes). De gemiddelde lezer van de grote dagbladen zoals de Volkskrant, het NRC en natuurlijk ook de NOS of welk praatprogramma dan ook heeft geen weet van de werkelijkheid.

Heeft Koopmans het onderzoek überhaupt gelezen? De doden vielen bij de opgenomen patiënten, terwijl HCQ een vroeg-behandeling betreft. Het zal wel niet, want ook Marion Koopmans werkt ten dienste van Big Farma.

Dit is bekend, en journalisten zouden het moeten weten. WOB-verzoeken, gedaan door Cees van den Bos brachten aan het licht dat zij verschillende petten op heeft die niet met elkaar te verenigen zijn.27 Pieter Omtzigt vroeg zich openlijk, in een toespraak in de Tweede Kamer af of Marion Koopmans en Jaap van Dissel corrupt zijn.28 En haar pogingen om het ‘Lab-lek’ in Wuhan onder de pet te houden blijven ook niet onopgemerkt.29 En in het Dossier Belangenverstrengelingen en corruptie van containmentnu.nl komt haar naam meermaals voor. In het kort: geen betrouwbare dame, die helaas nog steeds een belangrijke positie bekleedt.
 
 

De totale mediastilte over de sterfte door de Corona injectie

 
Oversterfte na de uitrol van de Corona-injectie is wereldwijd opgemerkt, maar tot op heden is er officieel geen verklaring voor, en een mogelijke link met de Corona-injectie wordt systematisch ontkend.

Een onderzoek door Dr. Denis Rancourt, Marine Baudin en Jérémie Mercier komt tot het schokkende aantal van 17 miljoen mensen wereldwijd.31 In plaats van media aandacht springen de fact-checkers er bovenop om dit te ontkrachten en negeren de autoriteiten de bevindingen. De studie kunt u hier inzien: COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere

Het onderstaande interview vond plaats tijdens het ‘International Covid Summit in November 2023. U mag zelf uw conclusies trekken.
 

 
 
 

Ernst Kuipers neemt de benen?

 
Op 12-01-24 bericht de Telegraaf dat onze minister van Volksgezondheid Ernst Kuiper zijn ontslag heeft ingediend en naar het buitenland vertrekt.32 Een grotere chaos op het gebied van volksgezondheid kan hij ons niet nalaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat de pandemiewet, die bij de eerst volgende pandemie onze rechten en vrijheden nog veel meer onder druk zal zetten als dat we bij Covid hebben gezien, er doorheen is geloodst. De wachtlijsten in de zorg voor ziekenhuizen en bejaardenhuizen zijn onverminderd groot. Hij heeft onderzoek naar het Covidbeleid tegengehouden en geweigerd om cijfers te verstrekken aan onafhankelijke onderzoekers die dit zelf wilden doen. Onze vrijheden, rechten, financiën, welzijn en gezondheid zijn aangetast. Heeft hij zijn werk gedaan, en krijgt hij een baantje elders?

Het ene schokkende bericht is nog niet eens koud of het volgende boem! slaat ons alweer om de oren:

Op 12-01-24 plaatst arts Paul van Hoek de volgende tweet:33

Holy shit! Pagina voor Ernst Kuipers op de website van CEPI is gisteren aangemaakt volgens Internet Archive! Diezelfde CEPI die in november van Ernst Kuipers 14 miljoen kreeg. Als dit plan wordt doorgezet, kan hij gelijk worden gearresteerd vanwege corruptie.

In 2017 is CEPI formeel gelanceerd tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland. De oprichting werd mede-gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation met een donatie/ investering van 460 miljoen dollar.34

CEPI is een afkorting voor ‘Coalition for Epidemic Preparedness Innovations’, een fondsenwervingsinstituut voor vaccins, en vast iets wat Kuipers wel ambieert. Het Twitter lijntje van ‘De nachtzusters’ is de moeite waard om even te bekijken. En ook de pagina ‘CEPI’ op de website van de stichting Vaccinvrij.
 
 

Per direct stoppen met volgen

 
Maar misschien weet u al genoeg. Er wordt geen onderzoek naar vaccinatieschade gedaan. Onderzoek naar oversterfte blijft uit. De openbare verhoren en de parlementaire enquête aanpak coronapandemie zullen pas in 2025 (!!) van start gaan en 34 maanden duren. Kortom de desastreuze consequenties voor het midden- en kleinbedrijf van de Lockdowns, de emotionele, sociale en intellectuele schade voor onze kinderen, de bijwerkingen, de oversterfte en meer: het wordt allemaal weggepraat en weggewuifd door een verrot systeem, dat we per direct achter ons zouden moeten laten.

Gezien het feit dat de deskundigen zich samen met de reguliere media heel gemakkelijk achter niet relevante onderzoeken scharen om het afbrokkelende narratief maar te blijven ondersteunen, is het de hoogste tijd om deze media en zogenaamde deskundigen los te laten en te gaan zoeken naar echte onafhankelijke wetenschap en informatie.
 
 
 
Bronnen:

1. https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN01
2. https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN02
3. https://www.lareb.nl/news/overzicht-van-meldingen-overlijdens-na-coronavaccinatie/
4. https://medischdossier.org/archief/oversterfte-door-vaccinaties-toenemend-bewijs-voor-link/
5. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tekorten-in-de-zorg-onopgemerkte-corona-er-is-nog-geen-sluitende-verklaring-voor-aanhoudende-oversterfte~b5e6f68e/ (Dit artikel werd eerder gepubliceerd onder de titel: ‘Vermist: tienduizend mensen’
6. https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/rijksvoorlichting-media/media/
7. https://www.parlement.com/id/vm3dks049xpu/nieuws/openbare_verhoren_parlementaire_enquete
8. Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/bijwerkingen-coronapil-hydroxychloroquine-kostten-honderden-nederlanders-het-leven~b3dbba78/
9. Telegraaf: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/bijwerkingen-coronapil-hydroxychloroquine-kostten-honderden-nederlanders-het-leven~b3dbba78/
10. NOS: https://nos.nl/artikel/2504363-vermoedelijk-ook-coronapatienten-in-nederland-overleden-door-bijwerkingen-malariamiddel
11. RTL: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5428618/duizenden-overleden-doden-verkeerd-coronamedicijn
12. Parool https://www.parool.nl/wereld/frans-onderzoek-duizenden-coronapatienten-overleden-door-verkeerd-medicijn~b6ab411b/
13. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222301853X”>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222301853X
14. https://twitter.com/hapelensrob/status/1745049669271449945?s=19
15. https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-verpleegster-onthult-dodelijke-ziekenhuisprotocollen/
16. https://www.youtube.com/watch?v=HxF3Np7QgdQ 7:30 min. ‘The Ventilator is a death spiral down’
17. https://deanderekrant.nl/nieuws/ventilatoren-doodden-covid-patinten-om-verplegers-te-beschermen-2023-11-20
18. https://charleswright1.substack.com/p/theory-the-spring-2020-covid-death
19. https://twitter.com/ChuckCallesto/status/1638587965336166410
20. https://twitter.com/_Janey_J/status/1637712603286732800
21. https://twitter.com/stu_chua/status/1602285863752171520
22. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220321755
23. https://c19hcq.org/
24. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/bijwerkingen-coronapil-hydroxychloroquine-kostten-honderden-nederlanders-het-leven~b3dbba78/
25. https://overnu.nl/marc-bonten-omt-verzwijgt-connectie-met-pfizer-en-astrazeneca-experts-kritisch/
26. https://twitter.com/john_bumblebee/status/1745056156475658511
27. https://bomenenbos.substack.com/p/marion-koopmans-en-het-rivm-de-andere
28. https://www.youtube.com/watch?v=FjMFTsc_gqw
29. https://www.stichting-jas.nl/2023/09/hoe-marion-koopmans-het-lab-lek-in.html
30. https://www.containmentnu.nl/articles/corruption
31. https://brightlightnews.com/staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-drs-denis-rancourt-marine-baudin-jeremie-mercier/
32. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1754448675/demissionair-minister-kuipers-volksgezondheid-neemt-ontslag-voor-baan-in-buitenland
33. https://twitter.com/PaulvanHoek2021/status/1745747093971456221?t=LuAUubX7H5K-osajaD8vBg&s=08
34. https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek-beleid/internationale-politiek/bill-melinda-gates-foundation/coalition-for-epidemic-preparedness-innovations/
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *