Voor ‘samenzweringsdenker’ te worden uitgemaakt,
vermindert onze gezamenlijke sociale waarden
en kan sociale relaties veranderen,
zelfs de werkgelegenheid en financiële status.

*

*
*

‘Etiketten’ versterken ideologieën
en verstommen het gezonde debat!

Wat is nou precies een ‘complotdenker’..?

2024 © deze versie: WantToKnow.nl/be
*

Zelfs voor degenen die geen verborgen of samenzweerders-agenda aanhangen, zou het duidelijk moeten zijn, dat we niet in normale tijden leven: dood en ziekte, het toenemen van wereldwijde conflicten, slechte weersomstandigheden, de massale verplaatsing van mensen over grenzen – en het aantal van deze gebeurtenissen is sinds de eeuwwisseling exponentieel gestegen. We leven in de meest verdeelde tijd die je je maar kunt voorstellen. Families zijn uit elkaar gevallen, relaties zijn verbroken, vriendschappen zijn verloren gegaan.

Neem het hele verhaal rondom de vrijheidsberovende vaccinatieprogramma’s tegen covid wereldwijd. Deze gaven aanleiding tot een heel nieuw politiek verhaal – zij die een spuitje kregen en zij die bereid waren vraagtekens te zetten bij waartoe ze gedwongen werden. ‘Eigen schuld dikke bult’ was de enige motivatie die gevaccineerden konden geven, voor de fundamentele vrijheidsbeperkingen die niet-gevaccineerden voor de kiezen kregen.. Als ‘de wappies niet wilden luisteren, moesten ze maar voelen wat dit betekend’..

Vroeg in de pandemie waren er mensen bereid om vragen te stellen en de instellingen en motivaties van de mensen die toezicht hielden op dit alles, in twijfel te trekken. Deze mensen werden echter op hun beurt belasterd, verbannen en beschaamd door mensen die ervoor kozen om te geloven dat de overheid het beste met hen voorhad.

Dat je daaraan niet diende twijfelen, want dat zo’n samenzweringsgedachte toch wel duidde op een uiterst gebrekkig, gezond verstand..  De term ‘samenzweringstheoreticus’ werd vervolgens het ‘ETIKET’, de gebruikelijke uitdrukking voor iedereen die het lef had, vragen te stellen of twijfels te uiten over het officiële verhaal.

Waar komt die ‘samenzweringsgedachte’ vandaan??
Volgens de Amerikaanse professor Lance deHaven-Smith kwam de term samenzweringstheorie in het culturele lexicon terecht via een door de CIA gestimuleerde propagandacampagne na de moord op John F. Kennedy in 1963. De CIA was zich bewust van de verdenkingen rond het officiële verhaal van een ‘malafide schutter/rogue gunman’, de mogelijke betrokkenheid van andere hoofdrolspelers en dat er mogelijk meer sinistere motivaties waren voor de dood van Kennedy.

Vervolgens werd het label ‘conspiracy/samenzweringsdenker’ verspreid, via de belangrijkste Amerikaanse mediakanalen, op aanraden van de CIA, die vond dat dit de meest directe manier was om een ‘psychologie van twijfel’ te creëren onder degenen die bereid waren om de gebeurtenis zelf en het onderzoek van de Warren Commission, dat was opgezet om de moord op Kennedy te onderzoeken, in twijfel te trekken.

Vanaf dat moment werd ‘samenzweringstheoreticus’ een effectief etiket om dubieuze overheidsactiviteiten weg te vegen – in wezen door het publiek aan te moedigen zichzelf te controleren. Het concept van het etiketteren zelf kwam uit het werk van de socioloog Howard Becker in het boek ‘The Outsiders’ – een boek dat toevallig in hetzelfde jaar verscheen als de moord op Kennedy.
Becker was erop gebrand om de dominantie van grote theorieën over menselijk gedrag in de sociale wetenschappen aan te vechten. In dit geval ging het concreet om het, door de Amerikaanse psycholoog Talcott Parsons geïntroduceerde ‘structureel functionalisme’.

Parsons stelde dat de maatschappij kan worden gezien als een functionerend organisme, waar alle delen uiteindelijk samenwerken als onderling afhankelijke structuren, die het veld van deze samenwerking én het gedrag reguleren in overeenstemming met ‘het grotere goed’. Becker daarentegen stelde dat betekenis in de samenleving wordt gecreëerd door alledaagse interacties. Hij gebruikte het voorbeeld van het roken van marihuana om de manier te onderzoeken, waarop afwijkende subculturen zich ontwikkelen als bottom-up culturele uitwisselingen.

Becker stelde dat “deviantie geen eigenschap is van de daad die iemand begaat, maar eerder een gevolg van de toepassing door anderen van regels en sancties op een overtreder”. (Deviant of afwijkend gedrag, is gedrag dat afwijkt van geldende culturele normen of ongeschreven gedragsregels. Zelfs als dit gebeurt door gerespecteerde personen.

De opkomst van de identiteitspolitiek van de laatste tijd illustreert bijzonder goed hoe het proces van etikettering gebruikt kan worden om de politieke agenda van minderheidsgroepen te promoten in pogingen om bestaande culturele normen en machtsverhoudingen te beïnvloeden en te veranderen. Culturele etikettering is een integraal onderdeel van de zogenaamde progressieve politiek van de wokebeweging, waar het wordt ingezet om identiteiten te bevestigen of uit te dagen en de dynamiek van bestaande sociale categorieën in twijfel te trekken.

Niet-binaire genderopvattingen worden nu in sommige gevallen beschouwd en afgedaan als transfobisch, terwijl biologische sekseverschillen en hun reproductieve functies ook in twijfel worden getrokken. Termen als ‘white privilege’ zijn gericht op de blanke gemeenschap, waar deze labels worden verfraaid en verweven met historische verhalen, zoals de slavenhandel.

Subtiele vormen van racisme zouden nu de samenleving, de werkplek en andere omgevingen doordringen en ‘overtreders’ moeten zichzelf, hun taalgebruik en hun handelingen voortdurend in de gaten houden. De term ‘samenzweringstheorie’ past prima in de opkomst en huidige invloed van identiteitspolitiek sinds de eeuwwisseling.

En het label heeft gediend als bliksemafleider voor de massale spot die is gericht op degenen die ervoor hebben gekozen om de autoritaire misdaden, onrechtvaardigheid, leugens en corruptie van de politiek van het covidetijdperk aan te vechten. Daarom krijgt iedereen die zich afvraagt of de pandemie een geplande onderneming was, of iedereen die zich zorgen maakt over wie er echt aan de touwtjes trekt in de hedendaagse politiek, dit meest bespottelijke etiket opgeplakt.

Een van de belangrijkste redenen waarom deze vorm van etikettering zo succesvol is, is dat de term zelf bewust kwaliteiten en kenmerken oproept waarmee veel mensen liever niet geïdentificeerd willen worden. Daarom is dit ‘programma van cognitieve infiltratie’ – zoals de CIA het noemde – de belangen van de DeepState blijven dienen gedurende meer dan zestig jaar van regeringsdekmantels, leugens en bedrog.

Deze variëren van de moord op Kennedy via 9/11 tot waar we nu zijn. Zoals deHaven betoogt, wordt de term zelf (opzettelijk) geassocieerd met paranoia, waanideeën en geestesziekte…! Iemand bestempelen als ‘samenzweringstheoreticus’ roept onbewust de kwaliteiten en kenmerken op van ‘buitenstaanders’ of ‘devianten’ in het doelwit. We willen allemaal aardig gevonden worden en er sociaal ‘bij horen’.

* * *

KLIK HIER VOOR COMPLOTTHEORIE-artikelen op de site.

HIERONDER DE -60 jaar oude- VRIJGEGEVEN CIA-DOCUMENTEN,
die duidelijk de term ‘conspiracy’ als kernbegrip introduceerden.

*

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *