Help anderen door deze info met je kennissen op je social netwerk te delen!

In een video van Kla.tv worden geheime WHO-verdragsteksten onthuld. De WHO ontneemt de lidstaten hun soevereiniteit en geeft zichzelf macht. Uitgelekte WHO-documenten brengen de grootste staatsgreep aller tijden aan het licht.

In de video komt aan het licht hoe verraderlijk de WHO op de achtergrond een staatsgreep heeft georganiseerd in 194 landen.

—Lees verder na dit advertentieblokje—

https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/wp-content/uploads/2024/04/uitgelekte-who-documenten-brengen-de-grootste-staatsgreep-aller-tijden-aan-het-licht-1.png

Eind mei zullen de lidstaten stemmen over een nieuw pandemieverdrag en amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Omdat ze moeten stemmen over een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden van de WHO en directeur-generaal Tedros, is in veel landen een fel debat losgebarsten.

In artikel 55 van de IHR staat dat de WHO de tekst van elke voorgestelde wijziging tenminste vier maanden voor de stemming dient te delen met alle lidstaten. Tedros had dus in januari al een definitieve ontwerptekst moeten indienen, maar dat is niet gebeurd. Hij houdt zich niet aan de voorschriften en is daarom niet te vertrouwen.

Uit onderzoek van Kla.tv blijkt dat de passage waarin staat dat rekening moet worden gehouden met de opvattingen van lidstaten is geschrapt uit artikel 10.4 van de IHR. In artikel 1.1 van de IHR is bovendien het woord ‘niet bindend’ verschillende keren geschrapt.

In het huidige ontwerp staat in artikel 13a – 1 van de IHR: de lidstaten erkennen de WHO als de leidende en coördinerende autoriteit bij volksgezondheidsmaatregelen in internationale volksgezondheidscrises en verbinden zich ertoe de aanbevelingen van de WHO op te volgen.

Kla.tv: “Deze dictatoriale ontwerpverdragen zijn schandalig en ontmaskeren de ware bedoelingen van de WHO! De WHO is geen betrouwbare organisatie, zelfs niet als zij de ontwerpen op het laatste moment zou afzwakken door de toenemende internationale druk!”

Door bepaalde woorden weg te laten of toe te voegen, neemt de WHO landen hun soevereiniteit af en geeft zij zichzelf macht.

Op dit moment mag de directeur-generaal van de WHO alleen een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid uitroepen, wat aan strenge criteria is gebonden. In het nieuwe artikel 12, lid 5 en ook lid 1 van de IHR kan Tedros in de toekomst pandemieën zelf uitroepen. De amendementen geven hem een blanco volmacht om een pandemie uit te roepen die aan geen enkel meetbaar criterium is gebonden.

De WHO-baas kan in het geval van een internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid tijdelijke aanbevelingen doen, maar volgens het nieuwe artikel 42 van de IHR moeten die onmiddellijk door alle lidstaten worden uitgevoerd. Bij die aanbevelingen moet je denken aan bewijs van vaccinatie, quarantaine of bron- en contactonderzoek. Deze WHO-aanbevelingen kunnen worden afgedwongen in overeenstemming met artikel 13a – 1 en artikel 42 van de IHR.

Geen van beide WHO-overeenkomsten voorziet in een duidelijke afbakening van de bevoegdheden van WHO-baas Tedros.

In het nieuwe artikel 7e van de IHR staat dat de WHO de capaciteiten moet versterken tegen ‘verkeerde’ informatie en ‘desinformatie’, met als doel om ‘valse, misleidende en onjuiste informatie’ tegen te gaan en te bestrijden.

Door het bestrijden van zogenaamde desinformatie kan de WHO het publieke debat in de kiem smoren. Hiertoe heeft de organisatie talloze contracten gesloten met sociale platforms zoals Google, Facebook en TikTok.

Het pandemieverdrag kan alleen in werking treden als een tweederde meerderheid van de afgevaardigden het verdrag goedkeurt. Alle 194 parlementen van de lidstaten moeten dan het pandemieverdrag bespreken en bij meerderheid van stemmen goedkeuren. Voor de verregaande wijzigingen van de IHR is een meerderheid nodig. Volgens artikel 55, lid 3 van de IHR is goedkeuring door de nationale parlementen hier niet vereist. Alleen een uitdrukkelijk bezwaar binnen 10 maanden na de stemming is mogelijk. Op dit punt wordt de parlementaire democratie van de lidstaten ondermijnd, stelt Kla.tv.

Het is duidelijk dat de WHO en haar directeur-generaal een enorme uitbreiding van hun bevoegdheden willen realiseren door de parlementaire democratie te omzeilen. De zorgen van burgers zijn geen complottheorieën.

Voorstanders stellen dat deze WHO-documenten uitsluitend gaan over het welzijn en de gezondheid van alle mensen, maar als je goed kijkt, zie je dat het een bedrijfsmodel is. In bijlage 1.1 van de IHR staat dat ontwikkelde landen bijstand verlenen aan ontwikkelingslanden. De WHO wil haar budget verhogen van 3,5 miljard dollar tot minstens 31 miljard dollar per jaar en nog eens 100 miljard dollar ontvangen van de rijkere landen voor pandemische noodsituaties.

Het gaat hier om gigantische bedragen, opgehoest door de belastingbetaler, die naar armere landen stromen en uiteindelijk in de zakken van Big Pharma en private investeerders als Bill Gates belanden.

Het pandemieverdrag lijkt niets meer te zijn dan een rookgordijn om de aandacht af te leiden van de vakkundig verborgen anti-constitutionele clausules van de IHR. Onze nietsvermoedende volksvertegenwoordigers herkennen de gevaren niet die verborgen zitten in de teksten van met name de IHR. Zij zijn nu aangewezen op de hulp van het volk.

De vrijheid van burgers in de 194 lidstaten is ernstig in gevaar, waarschuwt Kla.tv. “Dit is een wake-upcall.”

Hier vind je de tekst van het pandemieverdrag (stand 7 maart 2024).

Hier vind je de voorgestelde wijzigingen van de IHR (stand februari 2024).

Over de auteur: Robin de Boer is economisch geograaf. Volg hem hier op Substack.

5
1
stem

Beoordeel dit artikel

Interessant

Vond je deze informatie belangrijk?
Deel het met iedereen op je Socials!

+

Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen

Aanmelden

?

+

Volg ons op ons gratis Telegram kanaal

Volg Ons

?

+

Steun ons met een vrijwillige bijdrage

Doneer

?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *