Aan de KU Leuven heeft een zeventigtal studenten maandagochtend tenten opgezet in het Collegegebouw De Valk. Dat gebouw was voor de actievoerders een interessante locatie, omdat het in het centrum van de stad ligt, en er dus een grote visibiliteit is van de actie. De tenten staan opgeslagen in de inkomhal van het gebouw, maar blokkeren geen ingangen van auditoria of doorgangen naar lokalen. Geplande lessen kunnen dus zoals voorzien plaatsvinden.

De studenten willen met hun bezetting protesteren tegen de samenwerkingen die hun alma mater heeft met enkele Israëlische universiteiten. “Wij hadden vorige week nog een overleg met het rectoraat”, vertelt doctoraatsonderzoeker Niels De Ridder. “Die gesprekken lopen ook al enige tijd, maar hebben nog steeds geen resultaat opgeleverd. Daarom hebben we besloten over te gaan tot de bezetting.”

De KU Leuven herhaalde vorige week haar standpunt waarin ze zegt dat ze de Israëlische instellingen niet automatisch wil gelijkstellen met haar overheid, maar daar zijn de studenten niet van onder de indruk. “Die universiteiten worden financieel gesteund door de Israëlische staat, en leveren technologie aan het Israëlische leger”, stelt De Ridder. “Het is ook bekend dat die universiteiten het Israëlische leger ideologisch steunen. Daarom vinden we het onaanvaardbaar om verder met hen samen te werken.”

De studenten willen het gebouw dan ook blijven bezetten tot de KU Leuven haar projecten met Israëlische universiteiten schrapt. “We blijven zolang er geen zinvolle actie komt om de samenwerkingsverbanden stop te zetten. Wij hebben geen einddatum in zicht”, aldus De Ridder.

(Lees verder onder de foto.)

© BELGA

Actievoerders UGent krijgen nu ook steun van professoren

Aan de UGent zetten de inmiddels 300 studenten die een deel van de universiteit sinds vorige week bezetten hun actie voort. Ze krijgen sinds maandagochtend ook steun van een zestigtal professoren, doctoraatsstudenten, en personeelsleden. De actievoerders van Ghent Students For Palestine eisen dat de universiteit met een actieplan komt om alle banden met Israëlische instellingen door te knippen.

De actievoerders klagen aan dat er nog steeds weinig reactie komt van de top van de universiteit. Ze vragen rector Rik Van de Walle contact op te nemen om een overleg te organiseren. “Hoewel de rector zelf zegt openheid en debat heel belangrijk te vinden, gaat hij nog steeds niet in dialoog met ons, studenten”, stellen ze in een mededeling. “Bijna 35.000 mensen zijn vermoord. Waar blijft concrete actie?”, vragen de studenten zich af.

(Lees verder onder de foto.)

© BELGA

Studenten Universiteit Antwerpen plannen vreedzame bezetting

Ook in Antwerpen plannen studenten een vreedzame bezetting, ook zij eisen voornamelijk een academische boycot tegen Israëlische universiteiten. “We houden de bezetting om twee redenen”, klinkt het. “Enerzijds uit solidariteit met de slachtoffers van de genocide in Palestina en met studenten die in andere landen met geweld worden aangepakt. Anderzijds omdat de Universiteit Antwerpen na zeven maanden nog steeds geen standpunt heeft ingenomen, solidariteit heeft getoond, of samenwerkingen met problematische universiteiten in Israël heeft geschrapt.”

Als voorbeeld wijzen de jongeren op de “problematische banden” tussen de faculteit Sociale Wetenschappen in Antwerpen en de Hebrew University of Jerusalem. “Daar wordt onderzoek gedaan naar staatsregulatie. Met andere woorden: hoe een land strengere regels kan invoeren en tegelijkertijd het vertrouwen van de bevolking in de staat kan vergroten.”

De studenten geven aan dat ze eind vorig jaar in dialoog gingen met rector Herman Van Goethem. Daarbij werd de studenten meer transparantie beloofd over de samenwerkingen die de UA heeft met Israëlische universiteiten. “Maar die belofte is hij tot op vandaag niet nagekomen. Daarom bezetten we nu de campus”, klinkt het. De actievoerders zouden in de loop van de dag communiceren waar ze actie zullen voeren.

Studenten bezetten VUB-lokaal met pro-Palestijns protest

Ook aan de VUB hebben studenten een universiteitslokaal bezet met een pro-Palestijns protest. Een veertigtal studenten zijn deze middag verzameld aan het STOA-lokaal op de campus Etterbeek. Daar protesteert het Palestine Solidarity Network tegen academische banden die de VUB onderhoudt met Israël.

“Deze bezetting maakt deel uit van de internationale protesten van studenten die wereldwijd actievoeren voor een vrij Palestina en voor een academische boycot van Israël”, zegt Isa Tomasevic, organisatrice van de bezetting. De studenten willen hun protestactie doorzetten “zo lang het nodig is” en tot de eisen worden beantwoord.

Palestine Solidarity Network heeft VUB-rector Jan Danckaert op de hoogte gebracht. Hij stelde dat de protestactie mag doorgaan “zolang alle normale activiteiten kunnen plaatsvinden”. “Deze actie getuigt ook van maatschappelijk engagement van onze studenten die terecht verontwaardigd zijn over wat er in Gaza gaande is.”

Studenten bezetten inkomhal ULiège

De studenten die sinds vrijdag in de gangen van de Universiteit van Luik kamperen om te protesteren tegen de vernietiging van Gaza, hebben maandagochtend ook de inkomhal aan het XX Augustusplein in Luik bezet. Rond het middaguur hebben ze een ontmoeting gehad met de rector van de universiteit. Op verzoek van het rectoraat van de universiteit stelden de activisten een document op waarin ze de banden tussen de universiteit en de hoofdrolspelers in het conflict in Gaza uiteenzette

UGent© fvv

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *