De woontorens in de Peterboswijk.© Kristof Vadino

Anderlecht

De gemeente Anderlecht heeft een plaatsverbod uitgevaardigd voor personen die niet in de Peterboswijk wonen. Het is een van de maatregelen die de lokale politie en het Brusselse parket hebben aangekondigd om de criminaliteit terug te dringen. Wie betrapt wordt met drugs of een verboden wapen, riskeert een boete.

Chris Verhaeghe

“Begin maart werd er een samenwerkingsverband opgericht tussen de gemeente Anderlecht, de federale en lokale politie en andere partners die nauw betrokken zijn bij de veiligheid en leefbaarheid in de Anderlechtse wijk Peterbos”, zegt Sarah Frederickx van de zone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst). “Aangezien deze wijk de laatste tijd sterk onder druk is komen te staan van druggeweld en -gebruik, was het noodzakelijk om de verschillende belanghebbenden rond de tafel te brengen en te kijken op welke manier elke partner een steentje kan bijdragen tot een verhoogde veiligheid in de wijk.”

Plaatsverbod

Zo patrouilleert de politie sinds een tijdje op verschillende momenten van de dag in de wijk en worden er ook georganiseerde acties gehouden, zowel op het vlak van drugs als op het vlak van verkeersveiligheid. Er geldt ook een plaatsverbod voor mensen die niet in de wijk wonen. “De politie kan tot 16 mei 2024 alle personen de toegang tot de wijk ontzeggen indien zij er niet woonachtig zijn”, aldus Frederickx. “Deze maatregel kan telkens hernieuwd worden voor een duur van twee maanden.”

Identiteitscontroles

Daarnaast kan iedereen die zich in de wijk begeeft op elk moment gevraagd worden om zichzelf te identificeren en kan de politie eenieder aan een controle onderwerpen. “Alle gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die druggebruik stimuleren, kunnen in beslag worden genomen”, klinkt het bij de politie. “Er geldt trouwens ook een verbod op de consumptie van alcohol in de openbare ruimte, niet enkel in de Peterboswijk maar op het hele grondgebied van de gemeente Anderlecht.”

Dienst Vreemdelingenzaken

Ook de Dienst Vreemdelingenzaken is betrokken bij de aanpak. “Zij voorzien plaatsen in de gesloten centra om drugscriminelen die illegaal in ons land zijn van het grondgebied te verwijderen. Deze maatregel geldt voor iedereen die zich in de wijk bevindt”, aldus Frederickx. “De gemeentebesluiten zullen om de twee maanden geëvalueerd en desgevallend hernieuwd worden, de andere maatregelen blijven van kracht zolang dit nodig is”, klinkt het nog.

Onmiddellijke minnelijke schikkingen

Het Brusselse parket engageert zich om een “streng en passend gerechtelijk antwoord te geven aan de gepleegde inbreuken”, zegt woordvoerder Stefan Vandevelde. “In de nabije toekomst zal het parket ook in deze wijk werken met onmiddellijke minnelijke schikkingen. Dit betekent dat meerderjarige personen die in het bezit worden bevonden van drugs of bepaalde verboden wapens een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld kunnen krijgen. Dit wil zeggen dat ze een boete opgelegd krijgen die onmiddellijk of binnen een korte termijn betaald dient te worden om het dossier af te sluiten, zoals reeds zeer vaak het geval is in verkeersveiligheidszaken. Het doel van deze procedure is de snelle afhandeling van zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit.”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *