Laagste tarief kinderopvang voor alle moeders in secundair onderwijs

Jonge moeders die secundair onderwijs volgen, krijgen voortaan altijd het laagste tarief kinderopvang. Tot nu toe gold dat minimumtarief enkel voor minderjarige moeders. Maar niet iedereen heeft het secundair onderwijs afgerond op zijn achttiende verjaardag.

“Door deze aanpassing zorgen we ervoor dat deze mama’s niet plots geconfronteerd worden met een tariefstijging en werken zo een drempel om hun secundair onderwijs af te werken weg”, zo klinkt het bij de indieners van het voorstel Katrien Schryvers (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Freya Saeys (Open VLD).

© Elke Pannier

Nieuwe minimumdoelen voor eerste graad secundair

Het Vlaams Parlement heeft ook het licht op groen gezet voor de nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en voor het zevende leerjaar beroepssecundair onderwijs (BSO). Meer soberheid en meer focus vormen de rode draad en inhoudelijk ligt de klemtoon op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen.

Zo gaat het aantal eindtermen of minimumdoelen voor de A-stroom van 180 naar 114. “Het is echter niet het aantal doelen dat telt, wel hoe hoog de lat wordt gelegd”, is de boodschap. Vooral herhalingen, gedetailleerde beschrijvingen en voorbeelden werden geschrapt. Inhoudelijk wordt de klemtoon gelegd op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen.

Decreet ‘Vroeg en nabij’ om jeugdhulp te stroomlijnen

Met het goedgekeurde ontwerpdecreet ‘Vroeg en nabij’ wil de regering de jeugdhulp stroomlijnen, tien jaar na de invoering van het decreet integrale jeugdhulp en het decreet preventieve gezinsondersteuning.

Het Vlaamse welzijns- en hulpverleningslandschap is een huis met veel kamers. Tal van organisaties en tienduizenden werknemers zijn dagelijks bezig met de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Maar het is geen geheim dat het op een aantal vlakken beter kan. Kinderen en jongeren vinden niet altijd de juiste ondersteuning, ervaren hindernissen en drempels, worden van het kastje naar de muur gestuurd, zien hun ondersteuning plots wegvallen…

Proefproject met herkeuringen bij herstellers

Het proefproject waarbij bepaalde herkeuringen van wagens kunnen gebeuren bij erkende herstellers in plaats van in het autokeuringscentrum, verkreeg ook de goedkeuring. Het gaat om een proefproject van vijf jaar dat nog eens met vijf jaar kan worden verlengd bij een positieve evaluatie.

In eerste instantie zullen herkeuringen in aanmerking komen waarvoor geen meettoestellen nodig zijn, zodat de herstellers niet moeten investeren. Het gaat dan voornamelijk over gebreken aan banden, spiegels, lichten en ruiten. Daarna kunnen ook herkeuringen met meettoestellen in aanmerking komen, zoals de afstelling van de dimlichtkoplampen.

© Marc Herremans – Mediahuis

Gezamenlijk voortraject voor kandidaten van adoptie en pleegzorg vanaf 2026

Vanaf 2026 zal een deel van het voorbereidingstraject voor kandidaat-adoptieouders en kandidaat-pleegouders samenvallen. Ouders zouden dan in de loop van het traject hun keuze tussen adoptie of pleegzorg kunnen maken.

Vlaamse codex dierenwelzijn: dierenmarkten en dolfinaria verboden

Het gebeurde niet zonder slag of staat – de hulp van de oppositie was zelfs nodig – maar het Vlaams Parlement heeft afgelopen nacht ook de codex dierenwelzijn van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd.

De codex bundelt bestaande en nieuwe regels rond dierenwelzijn: zo worden onder meer dierenmarkten en thuisslachtingen van bepaalde dieren verboden, en kunnen alternatieve straffen, zoals een verplichte vorming en begeleiding, worden opgelegd aan mensen die dierenleed veroorzaken. Ook dolfinaria, met uitzondering van Boudewijn Seapark, worden verboden.

© Simon Mouton

Vlaanderen garandeert onderwijs in gemeenschapsinstellingen

Een nieuw decreet moet onderwijs in gemeenschapsinstellingen garanderen. Het Vlaams Parlement speelt daarmee in op enkele aanbevelingen die werden geformuleerd na een onderzoek door de onderwijsinspectie. Initiatiefnemer Koen Daniëls (N-VA): “Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook in gemeenschapsinstellingen. Meer zelfs: onderwijs is belangrijk om de toekomstkansen en het welzijn van ook die jongeren te bevorderen en recidive te voorkomen. Het belang kan dus nauwelijks onderschat worden.”

Voorlopig behoud van De Warande

Cultuurhuis De Warande in Turnhout kan voorlopig bij de provincie Antwerpen blijven in afwachting van een definitieve oplossing.

De Vlaamse regering stelde in de zomer van vorig jaar een intendant aan voor de Warande. Het cultuurhuis dreigde immers tussen twee stoelen te vallen. De vorige Vlaamse regering besloot de culturele bevoegdheden weg te halen bij de provincies en die ofwel over te hevelen naar de steden en gemeenten of naar Vlaanderen. Voor de Warande ligt die keuze moeilijk. Het centrum wordt als te groot voor Turnhout en te klein voor Vlaanderen beschouwd.

101 aanbevelingen seksueel misbruik

Het Vlaams Parlement heeft donderdagochtend de 101 aanbevelingen van de bijzondere commissie seksueel misbruik in de Kerk en andere gezagsrelaties unaniem goedgekeurd. De commissie vraagt onder meer de oprichting van een fonds dat alle slachtoffers van seksueel geweld toegang geeft tot psychologische zorg.

De ‘toiletresolutie’

Donderdagochtend werd ook unaniem het licht op groen gezet voor de ‘toiletresolutie’ op initiatief van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. In de resolutie, die symbolisch ‘met hoogdringendheid’ aan de agenda werd toegevoegd, pleit het CD&V-parlementslid voor een ‘toiletplan’ waarin aangedrongen wordt op meer publieke en toegankelijke toiletten.

Het is een nagel waar Katrien Schryvers al langer op klopt. Voor sommige mensen, zeker mensen met bepaalde aandoeningen, ouderen of ouders met kleine kinderen, is het niet beschikbaar zijn van een proper, toegankelijk toilet met de nodige voorzieningen zelfs ronduit problematisch. Daarom dringt de CD&V-politica al langer aan op een ‘toiletplan’.

Vereenvoudigde vergunningsprocedures

Er komt een grondige hervorming van de vergunningsprocedures. Met een decreet snoeit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in de procedures om een omgevingsvergunning aan te vragen. Er komt één basisprocedure met een beslissingstermijn van zestig dagen.

Vlaanderen telt op dit moment vijf verschillende procedures om een omgevingsvergunning aan te vragen, allemaal met andere beslissingstermijnen tussen de 60 en 180 dagen. Het valt bovendien geregeld voor dat de aanvraag helemaal opnieuw moet worden ingediend als er en cours de route bijsturingen moeten gebeuren.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *