© BELGA

Als het van N-VA afhangt, moeten de negentien Brusselse gemeenten worden samengevoegd en omgevormd tot één stadsgewest. Dat staat in het programma waarmee N-VA in Brussel naar de verkiezingen trekt. Die hervorming moet het beleid stroomlijnen en efficiënter laten verlopen, maar ook budgettair helpen de zaken in Brussel op orde te krijgen.

Bron: BELGA

De Vlaams-nationalisten hebben vandaag drie zetels in het Brussels parlement. Hun ambitie is om na 9 juni ‘incontournable’ te worden voor de vorming van een Brusselse regering, verklaarde partijvoorzitter Bart De Wever, die speciaal voor de gelegenheid naar de persconferentie was afgezakt. “We zitten in Brussel al 30 jaar met een Vivaldi-bestuur avant la lettre”, luidde het. “Als Vivaldi kan, zullen ze hun beleid voortzetten. Dat willen we te allen prijze vermijden”, echode De Wever de ambitie die zijn partij ook op federaal niveau heeft.

Opvallend: De Wever lijkt het parcours dat hij in Antwerpen heeft afgelegd sinds hij er de sjerp mocht omgorden, voor een stuk te willen kopiëren naar Brussel. In elk geval op organisatorisch en budgettair vlak. Antwerpen is intussen schuldenvrij en de ruimte voor investeringen steeg van 160 naar 400 miljoen euro, luidde het. “Maak een vergelijking tussen de input en de output. Brussel is een financieel moeras, terwijl het per hoofd van de bevolking overbedeeld is. Als je als politicus niet ziet hoe je efficiëntiewinsten kan boeken, dan kan je beter je valies pakken.”

De grootste winst valt volgens Brussels lijsttrekker Cieltje Van Achter te halen uit de omvorming tot één stadsgewest. Dat moet zorgen voor eenheid in beleid op alle domeinen. De gemeenten worden omgevormd tot districten, maar met beperkte bevoegdheden. En het aantal parlementsleden gaat omlaag naar 70 verkozenen. De hervorming moet gepaard gaan met de invoering van één politiekorps. “Zes zones, wie doet nu zoiets?”, vraagt De Wever.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *