Dat Nederland het in sociaal-cultureel en economisch
opzicht lastig heeft, komt op het conto van links. Waarom? Dat is nogal simpel:
Er is na de jaren zestig nooit een waarlijk rechts beleid geweest. Rechts
bestond immers niet. Links zat altijd aan de bestuurlijke knoppen, dus zij
dragen verantwoordelijkheid.
Rechts is pas opgekomen toen er ruimte kwam door
het opschuiven van het politieke toneel naar links. De vernieuwingsbeweging
Nieuw Links van de PvdA was hier in 1971 het kantelpunt. Het ging van links
naar nog linkser. Massa-immigratie is de lakmoesproef voor rechts of links
beleid. Onder de kabinetten Lubbers is de massa-immigratie in de jaren tachtig
van de vorige eeuw pas echt goed op gang gekomen. Zelfs tot kort voor zijn
overlijden heeft Ruud Lubbers (1939-2018) in NRC Handelsblad volgehouden dat de
massa-immigratie voortgezet moet worden. Lubbers was links mede ten gunste van
ondernemers die van de lage lonen van immigranten konden genieten. Lubbers
meende dat “gastarbeiders voor de opbouw van Nederland hadden gezorgd.” Later
zei hij dat massa-“immigratie nodig is contra de vergrijzing.” Dat was twee
keer onjuist. Het was deze premier, die een goed economisch beleid voerde,
‘Ruud Shock’ genoemd in het buitenland vanwege het aan de praat krijgen van
Nederland als zieke man van Europa, onwaardig. De opbouw van Nederland vond
immers plaats in de jaren vijftig en jaren zestig toe Nederland nog een
emigratieland was en geen immigratieland. De Turkse en Marokkaanse
gastarbeiders kwam pas daarna in de jaren zeventig – 25 jaar na de Tweede
Wereldoorlog- toen de opbouwfase van ons land voorbij was. Lubbers was een top
down-denker, kosmopolitisch links. Hij kreeg voor zijn visie uiteraard de
handen op elkaar van de GroenLinks leider Jesse Klaver in 2017. Lubbers heeft
de pensioenpotten via de Brede Herwaardering benut voor overheidsuitgaven
waaronder ambtenaren salarissen. Dit werd de “Pensioenroof” genoemd.

De massa-immigratie kwam daarna verder op gang
via links beleid van premier Mark Rutte. Hij zou er zich “persoonlijk voor zou
inzetten dat paal en perk aan de immigratie wordt gesteld, maar daar kwam niets
van terecht.

De PVV heeft sterk gewonnen, maar weer is een
rechts beleid niet mogelijk. Links heeft door het decennialange cordon
sanitaire de strategische plaatsen ingenomen, ten detrimente van wat democratie
zou moeten zijn. In het boek Kafkaistan heeft rechtsfilosoof prof Paul Cliteur
genoemd dat rechters tijdens het ellenlange
politieke proces contra Geert Wilders mogelijk klassenjustitie
toepassen.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *