Nederlanders klagen steen en been over de enorme aantallen immigranten die ongevraagd ons land binnenvallen, maar ook andere landen zijn daar slachtoffer van, zo meldt the Economist in “Thousands are flying.”

Doelstelling

Wat is de diepere bedoeling van de omvolking? Is het een element op weg naar een wereldregering zoals soms gesteld wordt? Kenmerkend is dat bij het streven naar een wereldregering buiten de democratie om besluiten worden genomen met internationale consequenties. Voorts is de besluitvorming strikt geheim en buiten iedere vorm van media om. Het is hush hush. Is een wereldregering wenselijk? Neen. Het is een autocratische gruwel en een bedreiging van de rechten van de mens omdat die rechten nergens meer afgedwongen kunnen worden. Het streven naar een wereldregering is kwaadaardig, extreem gevaarlijk en racistisch.

Omvolking

Omvolking, what’s in a name? Umvolkung? Is ‘omvolking’ een indicatie van extreem rechts? De pot verwijt de ketel; het is een afleidingsmanoeuvre. De racistische Nazi-term lijkt nu van toepassing op racistische omvolking door links in het kader van het formeren van een gedroomde wereldregering. Of wil de taalpolitie liever de zachtere term Vervangingmigratie, Replacementtheory, zoals door Democraten gebruikt wordt?

Cijfers

In 2023 betraden 3,3 miljoen immigranten de VS, Canada 1,9 miljoen, Australië 740.000, Engeland 1,2 miljoen. Het heeft enorme economische consequenties. De economie zal 2% groeien over het komende decennium, maar het bnp per persoon daalt naar nul of negatief: armoede wordt geïmporteerd. Het arbeidspotentieel neemt fors toe, maar het zijn vooral lager geschoolden die in landbouw ingezet worden of werkloos blijven. Een vergelijkbaar cijfer geldt voor IJsland, Duitsland en Nieuw Zeeland. Ze drukken fors op de verzorgingsstaat. Laaggeschoolden zetten de arbeidsmarkt op z’n kop.

De bevolkingsgroei van Canada is nu groter dan alle landen van Sub Sahara. Wijlen Nobelprijswinnaar Milton Friedman zei: “you cannot have simultaneously free immigration and a welfare state.” Linkse politici luisteren per definitie nog steeds niet. The Economist besluit het artikel met:”Migrants like natives need places to live, which increases the imperative to build. Welcoming new arrivals means a lot more than just letting them in.” Daar kunnen wij van meepraten. Engeland verliet de EU onder de belofte van de komst van immigranten die hoger geschoold zouden zijn, maar daar komt niets van terecht. Ondanks alle kritiek op Hongarije, heeft Orban z’n land verschoond gehouden van ongecontroleerde immigratie. Wanneer wordt dat erkend? President Joe Biden noemt de massa immigratie: “It’s a gift.” De massa immigratie mocht nooit een politiek issue zijn alhier. Ieder die erover begon werd in de extreem rechtse hoek geplaatst. Maar omvolking is omvolking als er omvolking op staat. En dat staat het, zie de cijfers van de afgelopen decennia, resulterende in de chaos in ons land.

Complottheorie

Is er sprake van een complottheorie? Vast wel, maar ook een complot binnen de complottheorie om chaos te creëren. Deze gigantische omvolking betekent ook massieve integratieproblemen van mensen uit een tegengestelde cultuur, alhier veelal moslims, waardoor de problemen die wij dagelijks ervaren in Europa, inclusief de aanslagen. Je kunt veel van moslims zeggen, maar aan de omvolking doen zij niet mee binnen de ummah. Die integratieproblemen worden nooit opgelost. Er wordt chaos doelbewust gecreëerd. De omvolking wordt willens en wetens gedaan om de oorspronkelijke bevolking te verdunnen en op te doen gaan in een multiculturele mix. Opvallend is dat de gehele westerse wereld aan de omvolking meedoet. Maar het zijn overal linkse bewindvoerders die hierin het voortouw nemen.

Kalergie

Richard Graf von Coudenhoven Kalergie (1894-1972) was een Oostenrijks-Japanse filosoof en racistisch politicus die streefde naar een Pan-Europese Unie. Kanselier Agela Merkel kreeg in 2011 de Coudenhoven Kalergi prijs, in het leven geroepen door de Paneuropese Unie in 1978 om de Europese eenwording te bevorderen. Merket zette in 2015 de vaart in de omvolking met “Wir schaffen das.” Complotdenkers beweren dat de prijs ooit bedacht is om edelgermanen uit te wissen voor de multiculturele mix.

Wijlen Wolgang Schäubele zette samen met Frans Timmermans in de Europese Commissie daar de turbo op. Schäubele was bang voor inteelt en hoopte heimelijk daarmee de schande van WO2 uit te wissen. De website van de Paneuropese Unie: “De natuurlijke gemeenschappen en verbanden moeten opgaan en plaatsmaken voor één Europese identiteit. De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen verdwijnen van ruimte en tijd en vooroordelen. Het EuroAziatische negro ras van de toekomst vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.” Dit is geen complottheorie maar bittere racistische toekomstmuziek met een vooropgezette omvolking. Omvolking is het doel.

Globalisering 2.0: macht

Allerlei internationale gremia doen mee met de superglobalisering, zoals het de Club van Rome, Council of Foreign Relations, politieke denktanks, de WEF (the Great Reset), de WHO (Big Pharma), de VN, de NAVO, Soros, Bill Gates Foundation, de Clinton Foundation, de Oak Foundation, Bilderberg conferentie, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Greenpeace, Extinction Rebellion, de multinationals, Democraten, de internationale vermogensbeheerders als Blackrock en Vanguard. De Roemeense president Klaus Johannis, kandidaatvoorzitter van de NAVO, was de laatste die de Kalergieprijs kreeg. Ze hebben allen één gemeenschappelijke noemer: ze zijn links en de instellingen worden gerund door links. Waar zijn ze op uit? Wereldheerschappij. Macht over het klootjesvolk. Geen meerderheid van witte westerse autochtonen. Geen landsgrenzen meer. Geen naties. Men wil Globalisme 2.0 met een gecentraliseerde macht, uiteraard in handen van links. Artificiële Intelligentie, AI, komt als geroepen. Men kan AI misbruiken om de macht te borgen.

Nepinformatie creëren ten behoeve van chaos en verwarring is van toepassing. Angst creëren om de makke schapen nog makker te maken: “De wereldproblematiek is dermate groot, dat dit enkel met verregaande politieke integratie opgelost kan worden.” De zogenaamde studenten demonstraties op de UvA, zijn helemaal geen studenten. Het zijn onruststokers, opgetrommeld om chaos te creëren, om Nederland kapot te maken. De schuldige witte mens “muss austadiert” worden naar een te manipuleren multiculturele mens. Wie er nog meer in het uitgebreide netwerk zitten verdient nader onderzoek. Belangrijk is wie er aan de touwtjes trekken. Suspects zijn: wijlen Nazi Prins Bernhard, Jan Tinbergen, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Boris Johnson, Sunak, Euro parlementariërs ter linker zijde, Mark Rutte, Frans Timmermans, Jesse Klaver, CDA’ers, Sigrid Kaag, deels kartellianen. Maar het zijn er natuurlijk veel meer. Puppets worden neergezet. Hoe ver zijn ze al geslaagd op weg naar een wereldregering? Al heel ver. De EU is op steeds verder op weg naar een federale staat, in dienst van een wereldregering. Antonio Guterres: “Voor mij is duidelijk dat de wereld een Verenigde Staten nodig heeft die zich bezighouden met veiligheidskwesties, ontwikkelingskwesties.”

Nederland in het netwerk

In 2019 schreef ik het boek “Schaft ook Nederland zich af?” Het was toen nog een vraag. Nu staat er een uitroepteken achter. Nederland schaft zich af. Wat is Nederland nog? Nederland is geen vertrouwenssamenleving meer. Nederland is een onbeduidende speelbal in de handen van degenen die chaos willen creëren ten gunste van degenen die de grenzen willen wegvlakken, denk bijvoorbeeld aan hoogleraar Leo Lucassen en de fellow travellers zoals al eerder opgesomd, al de VVD’ers en CDA’ers die gretig de grenzen hebben open gezet. Hoogleraar Lucassen, extreem links, heeft het tot zijn levenswerk gemaakt massa immigratie te promoten tegen ieders beter weten in. Hij is gespecialiseerd in selectief hanteren van immigratiedata.

Lucassen is geen vriend van wiskundige dr Jan van de Beek, gespecialiseerd in de economische effecten van immigratie. Deze integere wetenschapper wordt door Lucassen xenofoob genoemd. Ieder die contra massa immigratie is wordt door hem racist genoemd. Leo Lucassen is zelf een racist zoals je ze maar zelden tegenkomt. Dat hij al decennia anderen ongestraft van racisme en xenofobie kan betichten acht ik een veeg teken. De Volkskrant en NRC Handelsblad maken graag gebruik van zijn malafide bagger. Dat rechts de verkiezingen overtuigend gewonnen heeft vanwege de chaos die massa immigratie veroorzaakt heeft, gaat er bij Lucassen niet in. Uiteraard is hij lid van de taalpolitie en verkettert ieder die het woord omvolking noemt, zie De Volkskrant, Opinie, 8.5.24.

Rechters

Denk ook aan de rechters. bijvoorbeeld inzake Urgenda en de klassenjustitie inzake de Wilders rechtspraak. Rechters zijn activisten als het uitkomt. Ze maken deel uit van het network. That’s the name of the game. Wim Kok behoort bij uitstek tot het netwerk. Hij was eerst die felle PvdA vakbondsman, maar trad toe tot het grootkapitaal, het multinationale en multiculturele netwerk. In Paars spannen PvdA, CDA en VVD samen. Ze stimuleren bedrijven gastarbeiders binnen te halen. Eerder was Ruud Lubbers de grenzenopenzetter ten behoeve van empathie, maar vooral voor het bedrijfsleven. De sociaaldemocratie is al lang uitgespeeld. Niet getreurd! De macht van links is dat nog niet lang niet.

Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *