Emeritus hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur stelt in
zijn artikel “Geert Wilders, Europe and the threat of islam”, The Free thinker,
4.5.24, het functioneren van de islam
ter discussie binnen de westerse wereld. Hij heeft het onder meer over de islam
als probleem en als breekpunt. Vrij vertaald komt het er op neer dat er diverse
gradaties zijn te ontwaren binnen de wetenschappelijke wereld over de vraag of
de islam op den duur zich zal plooien naar het Westen of dat het omgekeerde het
geval zal zijn.
Er is een drieledig onderscheid te ontwaren: de radicale lijn
Geert Wilders/Wim Van Rooy/David Pinto, de gematigd radicale lijn Afshin
Ellian, de lijn van islamhervormers zoals van Hirsi Ayaan/Paul Cliteur. Men kan
dit vertalen naar: hoe dienen we de islam te beschouwen? Is het een religie of
is de islam een ideologie als religie verpakt? Hoe dan ook: de bron van alle
kennis van moslims is te herleiden naar de Koran en dat is een boek waarbij
gemengde gevoelens mogelijk zijn. Maar dat geldt ook de Bijbel wordt dan meteen
gezegd. Er is echter wel een wezenlijk verschil in benadering tussen beide
boeken. Jezus is een wezenlijk andere figuur dan Mohammed.

De stelling is verdedigbaar dat het Hamas bij de
Gaza-oorlog niet primair om Palestina gaat maar dat het is een religieuze
oorlog is tussen Islam en Jodendom. Dat kan ook blijken uit het feit dat Hamas
het Palestijnse volk eraan opoffert. Het simpele vrijlaten van gegijzelden en
neerleggen van de wapens zou immers direct het einde van de oorlog betekenen.
Hamas wil de public relations-oorlog winnen en dat lukt goed bij extreem links.
Opvallend is dat de omringende moslimlanden de Gazanen niet opvangen. Hamas
heeft banden met Moslimbroederschap met extreme denkbeelden die voor interne
onrust kunnen zorgdragen.

De Islam is een nieuwe religie in Nederland. Het
functioneren van de islam in de Westerse wereld is buitengewoon belangrijk,
maar een heikel onderwerp, een taboe. In ons land wordt werkelijk alles
onderzocht. Waarom wordt aan de Nederlandse bevolking nimmer gevraagd hoe ze
over de opkomst van de Islam denken? Is het zinvol te weten hoe niet-moslims en
moslims daarover denken?

Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *