Wij klagen steen en been over de enorme aantallen
immigranten die ongevraagd ons land binnenvallen, maar ook andere landen zijn
daar slachtoffer van, zo meldt the Economist in “Thousands are flying.”,
4.5.24.

Een kort overzicht. In 2023 betraden 3,3 miljoen
immigranten de VS, Canada 1,9 miljoen, Australië 740.000, Engeland 1,2 miljoen.
Het heeft enorme economische consequenties. De economie zal 2% groeien over het
komende decennium, maar het bnp per persoon daalt naar nul of negatief: armoede
wordt geïmporteerd. Het arbeidspotentieel neemt fors toe, maar het zijn vooral
lager geschoolden die in landbouw ingezet worden of werkloos blijven. Een
vergelijkbaar cijfer geldt voor Ijsland, Duitsland en Nieuw Zeeland. Ze drukken
fors op de verzorgingsstaat. Laaggeschoolden zetten de arbeidsmarkt op z’n kop.

De bevolkingsgroei van Canada is nu groter dan alle
landen van Sub Sahara. Wijlen Nobelprijswinnaar Milton Friedman zei: “you
cannot have simultaneously free immigration and a welfare state.” Linkse
politici luisteren per definitie nog steeds niet. The Economist besluit het
artikel met:”Migrants like natives need places to live, which increases the
imperative to build. Welcoming new arrivals means a lot more than just letting
them in.” Daar kunnen wij van meepraten. Engeland verliet de EU onder de belofte
van de komst van immigranten die hoger geschoold zouden zijn, maar daar komt
niets van terecht. Ondanks alle kritiek op Hongarije, heeft Orban z’n land
verschoond gehouden van ongecontroleerde immigratie. Wanneer wordt dat erkend?

The Economist is een blad voor economen en politici
en zet de focus op die issues. Maar deze gigantische omvolking betekent ook
massieve integratieproblemen van mensen uit een tegengestelde cultuur, alhier
veelal moslims, waardoor de problemen die wij dagelijks ervaren. Deze problemen
worden nooit opgelost. Het Westen schiet zich vol in de voeten. Duitsland en
Frankrijk kijken vol spanning naar respectievelijk het EK voetbal en de
Olympische Spelen. Als een jihadistische aanslag gepleegd kan worden in Moskou
met 140 doden, dan kan ook elders toegeslagen worden. China en Rusland lachen
zich te barsten! Omvolking zet gigantisch doorrrrr.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *