In een zoveelste bewijs van de totale chaos die het huidige kabinet over ons land uitstort, is nu ook de Raad van State in het oog van de storm beland. Het kabinet, dat eerder zo ruimhartig de deuren openzette voor iedereen die maar uit de oorlog in Oekraïne wilde ontsnappen, inclusief zogenaamde derdelanders, schreeuwt nu moord en brand over de “bestuurbaarheid” van ons land. Is dit de zoveelste poging van een falend kabinet om haar eigen onkunde en mismanagement af te schuiven op anderen?
De derdelanders, mensen die niet eens Oekraïens zijn maar toch op onze kosten in de watten gelegd worden, staan symbool voor het totaal misplaatste open-deur-beleid. Waar Nederlandse burgers elke cent moeten omdraaien, worden deze niet-Oekraïners voorzien van gratis opvang, zorg, en zelfs werkgelegenheid. De Raad van State, die normaliter de juridische lijn bewaakt, wordt nu door het kabinet beschuldigd van het veroorzaken van een bestuurlijke crisis. Maar is het niet het kabinet zelf dat met haar jojobeleid de ware architect is van deze chaos?
PVV-Kamerlid Markuszower verwoordt het scherp: waar andere EU-landen hun grenzen bewaakten, opende Nederland naïef haar armen. En nu, nu de consequenties van dit ondoordachte beleid zichtbaar worden, zoekt het kabinet de schuld bij de Raad van State. Ironisch genoeg laat het kabinet hiermee zien wat velen al langer vreesden: dat de regie volledig zoek is. De roep om consequent en daadkrachtig bestuur, waarbij de belangen van de eigen burgers vooropstaan, is luider dan ooit.

“Voor Nederland zeer complicerende uitspraken,” aldus de PVV’er. “En ook problematisch dat de staatssecretaris van een handelingsverlegen afstandje ernaar moet kijken. Andere EU landen hebben dit probleem niet want zij waren zo verstandig die derdelanders überhaupt niet toe te laten.”

Moeten we echt wachten op een oordeel van het EU-Hof van Justitie, terwijl ons land verstrikt raakt in juridische en bestuurlijke spaghetti? Dit debacle toont aan dat de grenzen van ons geduld en van ons land zijn bereikt. Het is hoog tijd voor een kabinet dat wél prioriteit geeft aan de bestuurbaarheid van Nederland en de bescherming van haar burgers. Een kabinet dat niet buigt voor de grillen van internationale rechtspraak, maar staat voor een Nederland waar de toekomst veilig en zeker is.

Dit is geen tijd voor halfslachtige maatregelen en politieke spelletjes. Dit is het moment voor duidelijkheid, daadkracht, en een beleid dat Nederland weer op de eerste plaats zet. Onze bestuurbaarheid staat op het spel, en daarmee onze toekomst. Nederland verdient beter. Veel beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *