Stel dat de top van de WHO ons achter gesloten deuren flink aan het bedonderen is… hoe komen we daarachter?
 
Artikel 55 van hun eigen statuten zegt dat wijzigingen die bij de Directeur Generaal van de WHA (het besluitvormende orgaan van de WHO) zijn ingediend vier maanden voor de stemming in mei naar alle deelnemende landen moeten worden gestuurd. Dat is logisch, want er moet tijd zijn om op nationaal niveau te kunnen overleggen voordat een vertegenwoordiger van een land zijn stem uit kan brengen tijdens de jaarlijkse vergadering van de WHA in mei in Genève.

James Roguski vertelt in dit ontnuchterende gesprek met John Campbell over de aanpassingen aan de International Health Regulations (IHR) in 2022 – die zijn ingeleverd na de deadline zoals vereist en in artikel 55 van de IHR vastgelegd:

“Op 24 mei 2022, tijdens de 75ste Wereldgezondheidsvergadering, dienden Amerika en Engeland, in kristalheldere schending van artikel 55, amendementen (wijzigingsvoorstellen) in op vijf artikelen van de in het midden van de vergadering. Ze hebben het niet 4 maanden van tevoren aangekondigd. En vier dagen later (!!) presenteerden ze een officieel document op 28 mei 2022, waarin stond dat die amendementen op vijf artikelen waren aangenomen… Er was alleen een klein probleempje. Er was geen stemming geweest. Ze hebben niet eens de moeite genomen om te stemmen. Ze zeiden alleen dat het was aangenomen.

 
Het is onvoorstelbaar. Veranderingen die de hele wereld in de greep van de WHO gaan houden bij de volgende pandemie – nadat haar adviezen de afgelopen pandemie desastreus hebben uitgepakt – worden in achterkamertjes er doorheen gedrukt zonder respect voor welke procedure dan ook in de hoop dat niemand het in de gaten heeft. Gaat dit weer lukken met de aankomende “stemming” in mei 2024?

Kijk naar dit boeiende gesprek tussen John Campbell en James Roguski – zodat we weten wat we kunnen verwachten en ons hiertegen verzetten, want het is niet legaal, onmenselijk, en frauduleus.
 

 
 
Wijzigingen aan de Internationale Gezondheidsregeling (2005)

Artikel 55: Wijzigingen
1. Wijzigingen op dit reglement kunnen worden voorgesteld door elke staat die partij is of door de directeur-generaal. Deze wijzigingsvoorstellen worden ter overweging voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Gezondheidsraad.

2. De tekst van elke voorgestelde wijziging wordt ten minste vier maanden voor de Algemene Vergadering van de Gezondheidszorg waarop zij ter overweging wordt voorgelegd, door de directeur-generaal aan alle staten die partij zijn medegedeeld.

Tijdcodes:

0:00 Intro
01:07 Naast misinformatie ook oude informatie
05:29 5 amendementen niet in stemming gebracht, toch aangenomen. Kan niet.
10:33 Waarom al die geheimzinnigheid?
11:25 De armere landen vroegen om onderhandelingen. Waarom deden ze dat?
15:19 Pandemische noodcorporaties zoeken naar pathogenen in plaats van de erbarmelijke leefomstandigheden van mensen te verbeteren.
18:59 Cholera in Malawi. PCR-test nuttig?
20:51 De amendementen die we kregen, waren oud en allang veranderd.
25:16 Arme naties kwamen op voor hun recht op de spuiten.
26:06 Medische absurditeiten.
27:29 Hoe zit het met het amendement over quarantaine?
35:02 Wat vraagt elke natie in de onderhandelingen?
36:17 Angstzaaierij in de documenten
43:17 Nationale soevereiniteit blijft, maar de WHO wil bepalen welke injecties goedgekeurd zijn
45:58 Katherine Watt weet veel over het juridische in de VS.
50:19 Het businessmodel van farma
55:10 Het eenvoudige antwoord is ‘nee’.

 
 

Volg James Roguski op Substack

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *