Terwijl ons Koningshuis zich bezig houdt met 1. Alexander: het ondertekenen van wetten die onze vrijheden en rechten ondermijnen, en 2. Maxima: het promoten van de CBDC en andere agenda’s  die de VN, WHO en WEF de macht geven en de (wereldbevolking) in een dictatoriaal bewind manipuleren – blijkt het vorstendom van Lichtenstein de belangen van de bevolking hoog te hebben.  Kritiek op het pandemie-verdrag van de WHO en de wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling worden in de meeste landen nauwelijks gehoord, maar het Vorstendom Liechtenstein geeft het goede voorbeeld.

Niemand minder dan erfprins Alois van Liechtenstein was op 7 februari aanwezig bij een lezing van de Zwitserse jurist Philipp Kruse. Verschillende parlementsleden luisterden ook. Advocaat Dr. Christian Presoly brengt hulde aan dit sterke signaal in een exclusief gastartikel.

 

Bron: 14 feb 2024, report24.news: Een gastartikel door advocaat Dr. Christian Presoly

 

De WHO planned op haar gezondheidsconferentie in mei 2024 grote veranderingen in haar International Health Regulations (IHR 2005) en een nieuw pandemieverdrag. Beide regelgevingen zijn bedoeld om de aanbevelingen van de WHO, die tot nu toe alleen niet-bindend waren, bindend te maken voor alle lidstaten. De directeur-generaal van de WHO – en niet een panel van deskundigen – heeft het recht om te beslissen wanneer er sprake is van een regionale of wereldwijde pandemie of zelfs maar van een situatie die een pandemie kan worden. In beide gevallen zou de directeur-generaal van de WHO dan als enige in staat moeten zijn om maatregelen vast te stellen, variërend van lockdowns en quarantaine tot gedwongen behandeling, en de lidstaten zouden verplicht (!) zijn om deze uit te voeren. Bovendien moet dit alles gebeuren zonder controlemechanismen: De lidstaten en hun burgers hebben dus geen mogelijkheid om de beslissingen van de directeur-generaal van de WHO te laten toetsen door een rechtbank of een onafhankelijk panel van deskundigen en, indien nodig, te laten wijzigen.

Als je ook de financiering van de WHO bekijkt, die voor meer dan 80% niet van de lidstaten komt maar van donoren, die dit geld alleen beschikbaar stellen als het voor specifieke doeleinden wordt gebruikt, is het overduidelijk dat zij veel invloed hebben op de WHO. Zo’n overvloed aan macht aan het hoofd van de WHO moet daarom zeer kritisch worden bekeken, omdat het zwaar beïnvloed zou kunnen worden door de donoren.

Een klein detail: zoals te zien is op de WHO-website, is maar liefst 21% van de financiële middelen van de WHO rechtstreeks afkomstig van de Bill & Melinda Gates Foundation of staat duidelijk onder haar invloed (GAVI) . Deze fondsen van de Bill & Melinda Gates Foundation worden – niet verrassend – alleen beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Nu de Bill & Melinda Gates Foundation volgens Bill Gates’ eigen verklaringen op het WEF in 2019 de grootste winst aller tijden heeft gemaakt met de vaccinatie-industrie (Gates verklaarde dat hij een investering van 10 miljard USD had omgezet in een indrukwekkende 200 miljard (!)). Terecht rijst de vraag of de Bill & Melinda Gates Foundation, en andere grote investeerders, alleen het welzijn van de mensheid voor ogen hebben, of dat hun eigen economische belangen voor hen belangrijker zijn als het gaat om de financiering van de WHO.

Dit alles zou alarmbellen moeten doen rinkelen bij iedereen die denkt in termen van democratie en de rechtsstaat. Want waarom zouden alle richtlijnen van de WHO nu bindend moeten worden als vrijwel alle staten ze tot nu toe toch al min of meer kritiekloos hebben opgevolgd? Waarom moet de beslissing over het bestaan van een pandemie en de bijbehorende maatregelen bij één persoon liggen en niet bij een panel van deskundigen? Waarom zijn er geen controles mogelijk – vooral wanneer slechts één persoon beslist en de WHO zo financieel afhankelijk is?

Deze WHO-plannen moeten daarom zeer kritisch worden bekeken en zouden moeten leiden tot parlementaire debatten en krantenkoppen in onze media. Interessant genoeg is dit echter niet het geval: zelfs in reactie op dringende oproepen van een breed scala aan organisaties, wordt deze kwestie niet gehoord door de Oostenrijkse regering of de Oostenrijkse mainstream media, maar afgedaan als een kleinigheid.

Gelukkig is Liechtenstein anders. In het Vorstendom krijgt dit onderwerp zelfs aandacht van het hoogste niveau, namelijk het vorstenhuis zelf, zodat ook politici zich met de kwestie bezighouden. Tijdens een presentatie van de Zwitserse advocaat Philipp Kruse op 7 februari 2024, toen hij een lezing gaf over deze geplande veranderingen, was Zijne Doorluchtige Hoogheid Erfprins Alois aanwezig en werd hij persoonlijk verwelkomd. Verschillende parlementsleden namen ook de tijd om niet alleen naar de presentatie te luisteren, maar ook om de belangrijkste punten van de geplande veranderingen te bespreken in een voorbereidende vergadering met de erfprins.

Liechtenstein bewijst eens te meer dat niet de grootte van het land doorslaggevend is, maar dat de verantwoordelijke mensen openstaan om de problemen aan te pakken. Dit is de enige manier om oplossingen te vinden! Ga zo door, Liechtenstein! Ik hoop dat veel andere landen jullie voorbeeld zullen volgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *