Onder aan dit bericht stat een rectificatie.

“Centraal Tuchtcollege beslist in voordeel van huisarts Elens, berisping vervalt en wordt omgezet in waarschuwing; Minister de Jonge en IGJ zijn hun boekje te buiten gegaan en krijgen tik op de vingers van het Centraal Tuchtcollege.”

Het komt als mosterd na de maaltijd. De hele Covid crisis was onnodig. De Lockdowns, de experimentele prikken, social distancing, de PCR-testen, de QR-codes, de mondkapjes, de bejaarden in isolement en de kinderen die thuis moesten blijven. Het was allemaal NIET nodig want er was vanaf het allereerste begin een veilig en effectief geneesmiddel. Maar huisarts Rob Eelens (en later ook ander huisartsen) die hiermee succesvolle genezingen hadden bereikt moesten onder druk van Hugo de Jonge en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) stoppen met het voorschrijven van werkzame medicijnen aan hun patiënten.

Een paar jaar later krijgen Hugo de Jonge en het IGZ een “tik op de vingers” van het Centraal Tuchtcollege, en daarmee is de kous voorlopig af? Moet we hier blij mee zijn of is het om te huilen.
 
Zelfzorg Covid-19 bericht het volgende:

Zie hieronder de uitspraak van het (hoogste) Centraal Tuchtcollege inzake het hoger beroep op een uitspraak van een (lager) regionaal tuchtcollege waarin huisarts Rob Elens eerder een berisping-maatregel kreeg voor zijn handelen tijdens de Corona-periode. Deze maatregel is nu door het Centraal Tuchtcollege afgezwakt naar een waarschuwing-maatregel.
(zie hier de vorige regionale uitspraak: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/actueel/nieuws/2022/11/18/berisping-voor-huisarts-voor-handelen-in-begin-coronapandemie )

De 4 klachtonderdelen zijn door het Centraal Tuchtcollege opnieuw beoordeeld en men komt tot de volgende uitspraak:

1. off-label voorschrijven HCQ en Ivermectine : was eerder ongegrond maar nu weer een beetje gegrond verklaard, omdat Rob Elens het overleg met de apotheek bij nader onderzoek weliswaar bewezen had gevoerd maar onvoldoende had vastgelegd in hun ogen; off-label voorschrijven mag dus gewoon (mits voldoende goed gedocumenteerd)

2. informed consent verklaring vragen bij vaccinatie : was eerder ongegrond maar nu toch weer enigzins gegrond verklaard, want het was volgens hen onnodig om een patient-verklaring te vragen (maar ook weer niet verboden)

3. ongevraagd bemoeien met andere arts : eerder deels gegrond maar nu geheel ongegrond verklaard

4. social media uitingen ongepast : eerder deels gegrond maar nu geheel ongegrond verklaard

De maatregel is nu omgezet van een berisping in een waarschuwing ook als rehabilitatie van huisarts Elens omdat IGJ een puppet blijkt te zijn van minister de Jonge.

IGJ is een puppet van Hugo de Jonge……… niet Duidelijk, ………niet Onafhankelijk en ………niet Eerlijk!
&bsp;

 

 
 
Zie de conclusie in 4.20:

“Uit de stukken en de verklaringen van de huisarts blijkt dat hij in deze onzekere tijd heeft gehandeld vanuit oprechte betrokkenheid met en zorgen over zijn patiënten.”

Het Centraal Tuchtcollege weegt bovendien mee dat op basis van een procedure in het kader van de Wet Open Overheid (Woo) is komen vast te staan dat de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich actief heeft bemoeid met het beleid van de inspectie in deze zaak, onder meer door er bij de inspectie op aan te dringen dat “disciplinerend” wordt opgetreden tegen de huisarts en door de vraag te stellen waarom de huisarts Uberhaupt nog (de) praktijk [mag] uitoefenen gelet op alle uitingen. De inspectie heeft tijdens de behandeling niet de indruk kunnen wegnemen dat de wens van de toenmalige minister tot disciplinering van de huisarts er, minst genomen, aan heeft bijgedragen dat de inspectie wel erg doortastend is opgetreden tegen de huisarts.

“Disciplinering van – in de ogen van een minister van VWS – lastige artsen is echter geen doelstelling van het tuchtrecht. Verder is aannemelijk dat het onderzoek door en de tuchtklacht van de inspectie mede zijn ingegeven om duidelijkheid te verkrijgen over onzekerheden over de uitleg van artikel 68 en dat de tuchtprocedure op dit punt dan ook het karakter van een`proefproces’ heeft.”

Het Centraal Tuchtcollege vindt onder deze omstandigheden het opleggen van een maatregel van waarschuwing in dit geval passend en toereikend.”
 
 
En nu?

 
Update:

Het onderstaand bericht bereikte mij op 19-02-24 van oud advocaat Frank Stadermann:

Op de alternatieve media gaat het bericht rond dat de tuchtzaak tegen Rob Elens goed is afgelopen. Dat is onjuist. De straf is inderdaad afgezwakt van berisping naar “slechts” een waarschuwing. Maar de beslissing van het CTG is overigens nog erger dan die van het RTG. Kwam Rob er eerst nog mee weg dat hij wel HCQ had mogen voorschrijven, nu heeft hij niet de goede procedure gevolgd. En – ten onrechte – oordeelt het CTG ook dat Rob patiënten niet voor de prik had mogen laten tekenen.
 
Meer info: h3>Uitspraak in de zaak Rob Eelens hoe zit hetn u echt?”>https://videowaarheid.nl/video/autonomie-uitzending-juridisch-uitspraak-in-de-zaak-rob-elens-hoe-zit-het-echt/
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *