Een illusie zal het zijn, zo groot, zo uitgestrekt dat het aan hun waarneming zal ontsnappen. Degenen die het zien zullen worden beschouwd als krankzinnig.

We zullen afzonderlijke fronten creëren om te voorkomen dat ze de verbinding tussen ons zien. We zullen doen alsof we niet verbonden zijn om de illusie in stand te houden. Ons doel zal worden bereikt met één druppel tegelijk, zodat er nooit verdenking op ons wordt geworpen. Dit zal hen ook weerhouden van het zien van de veranderingen terwijl ze plaatsvinden. We zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, want wij kennen de geheimen van het absolute. We zullen altijd samenwerken en zullen gebonden blijven door bloed en geheimhouding.

Dood zal komen naar degene die spreekt. We zullen hun levensduur kort houden en hun geest zwak, terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen. We zullen onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele wijze gebruiken zodat ze nooit zien wat er gebeurt. We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en kalmeringsmiddelen gebruiken in voedsel en water, ook in de lucht. Ze zullen overal vergiftigd worden. De zachte metalen zullen ervoor zorgen dat ze hun verstand verliezen. We zullen beloven een geneesmiddel te vinden vanuit onze vele fronten, maar we zullen hen meer vergif geven. De vergiften zullen door hun huid en mond worden opgenomen, ze zullen hun geest en voortplantingssystemen vernietigen.

Uit dit alles zullen hun kinderen dood geboren worden, en we zullen deze informatie verbergen. De vergiften zullen verborgen worden in alles wat hen omringt, in wat ze drinken, eten, ademen en dragen. We moeten ingenieus zijn in het verspreiden van de vergiften, want ze kunnen ver zien. We zullen hun leren dat de vergiften goed zijn, met leuke afbeeldingen en muzikale tonen. Degenen naar wie ze opkijken zullen helpen. We zullen hen inschakelen om onze vergiften te verspreiden. Ze zullen onze producten gebruikt zien worden in films en eraan wennen en zullen nooit hun ware effect kennen. Wanneer ze kinderen krijgen, zullen we vergiften in het bloed van hun kinderen injecteren en hen overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is. We zullen vroeg beginnen, wanneer hun geesten jong zijn, we zullen hun kinderen targeten met wat kinderen het leukst vinden, zoete dingen. Als hun tanden rotten, zullen we ze vullen met metalen die hun geest zullen doden en hun toekomst zullen stelen. Wanneer hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we medicijnen creëren die hen zieker maken en andere ziekten veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen maken.

We zullen hen volgzaam en zwak maken voor ons door onze macht. Ze zullen depressief, traag en obees worden, en wanneer ze naar ons komen voor hulp, zullen we hen meer vergif geven. We zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen zodat ze nooit verbinding maken met hun innerlijke zelf. We zullen hen afleiden met seks, externe pleziertjes en spelletjes zodat ze nooit één worden met het geheel. Hun geesten zullen van ons zijn en ze zullen doen wat wij zeggen. Als ze weigeren, zullen we manieren vinden om technologieën die de geest beïnvloeden in hun leven te implementeren. We zullen angst als ons wapen gebruiken. We zullen hun regeringen stichten en tegengestelden binnenin vestigen. We zullen beide kanten bezitten. We zullen altijd ons doel verbergen maar ons plan uitvoeren. Ze zullen arbeid voor ons verrichten en wij zullen welvaren door hun werk.

Onze families zullen nooit met de hunne vermengd worden. Ons bloed moet altijd puur zijn, want zo is de weg. We zullen hen elkaar laten doden wanneer het ons uitkomt. We zullen hen gescheiden houden van het geheel door dogma en religie. We zullen alle aspecten van hun leven controleren en hen vertellen wat ze moeten denken en hoe ze moeten handelen. We zullen hen vriendelijk en voorzichtig begeleiden en hen laten denken dat ze zichzelf leiden. We zullen vijandigheid tussen hen aanwakkeren via onze facties. Wanneer er een licht onder hen zal schijnen, zullen we het doven door spot of dood, wat ons het beste uitkomt. We zullen hen elkaars harten uit laten scheuren en hun eigen kinderen laten doden. We zullen dit bereiken door haat als onze bondgenoot te gebruiken, woede als onze vriend.

De haat zal hen volledig verblinden, en zij zullen nooit zien dat wij als hun heersers uit hun conflicten tevoorschijn komen. Ze zullen druk bezig zijn elkaar te doden. Ze zullen baden in hun eigen bloed en hun buren doden zolang als wij dat nodig achten. We zullen hier enorm van profiteren, want ze zullen ons niet zien, want ze kunnen ons niet zien. We zullen blijven gedijen bij hun oorlogen en hun doden. We zullen dit keer op keer herhalen totdat ons uiteindelijke doel is bereikt. We zullen hen blijven laten leven in angst en woede door middel van beelden en geluiden.

We zullen alle middelen die we hebben gebruiken om dit te bereiken. De gereedschappen zullen worden geleverd door hun arbeid. We zullen hen laten walgen van zichzelf en hun buren. We zullen altijd de goddelijke waarheid voor hen verbergen, dat we allemaal één zijn. Dit mogen ze nooit weten! Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is, ze moeten altijd denken dat ze niet gelijk zijn. Druppel voor druppel zullen we ons doel bereiken. We zullen hun land, hulpbronnen en rijkdom overnemen om totale controle over hen uit te oefenen. We zullen hen misleiden om wetten te accepteren die de kleine vrijheid die ze zullen hebben, zullen stelen. We zullen een geldsysteem instellen dat hen voor altijd zal gevangen houden, hen en hun kinderen in de schuld.

Wanneer ze zich zullen verenigen, zullen we hen beschuldigen van misdaden en een ander verhaal aan de wereld presenteren, want wij zullen alle media bezitten. We zullen onze media gebruiken om de stroom van informatie en hun gevoelens in ons voordeel te beheersen. Wanneer ze tegen ons opstaan, zullen we hen verpletteren als insecten, want ze zijn minder dan dat. Ze zullen hulpeloos zijn om iets te doen, want ze zullen geen wapens hebben. We zullen enkelen van henzelf rekruteren om onze plannen uit te voeren, we zullen hen eeuwig leven beloven, maar eeuwig leven zullen ze nooit hebben, want ze zijn niet van ons. De rekruten zullen “initiaties” genoemd worden en zullen worden geïndoctrineerd om valse riten van doorgang naar hogere rijken te geloven.

Leden van deze groepen zullen denken dat ze één met ons zijn, en nooit de waarheid kennen. Ze mogen deze waarheid nooit leren, want ze zullen zich tegen ons keren. Voor hun werk zullen ze beloond worden met wereldse zaken en grote titels, maar ze zullen nooit onsterfelijk worden en zich bij ons voegen, nooit zullen ze het licht ontvangen en door de sterren reizen. Ze zullen nooit de hogere rijken bereiken, want het doden van hun eigen soort zal doorgang naar het rijk van verlichting voorkomen. Dit zullen ze nooit weten. De waarheid zal voor hun neus verborgen zijn, zo dichtbij dat ze er niet op kunnen focussen tot het te laat is. Oh ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn, dat ze nooit zullen weten dat ze onze slaven zijn. Wanneer alles op zijn plaats is, zal de realiteit die we voor hen hebben gecreëerd hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen leven in zelfbedrog. Wanneer ons doel is bereikt, zal een nieuw tijdperk van overheersing beginnen.

Hun geesten zullen gebonden zijn door hun overtuigingen, de overtuigingen die wij vanaf onheuglijke tijden hebben vastgesteld. Maar als ze ooit ontdekken dat ze onze gelijken zijn, zullen we dan vergaan. DIT MOGEN ZE NOOIT WETEN.

Als ze er ooit achter komen dat ze samen ons kunnen verslaan, zullen ze actie ondernemen. Ze mogen nooit, ooit ontdekken wat we hebben gedaan, want als ze dat doen, zullen we geen schuilplaats hebben, want het zal gemakkelijk zijn om te zien wie we zijn zodra de sluier is gevallen. Onze daden zullen hebben onthuld wie we zijn en ze zullen ons achtervolgen en niemand zal ons onderdak bieden. Dit is het geheime verbond waarmee we de rest van ons huidige en toekomstige leven zullen leven, want deze realiteit zal vele generaties en levens overschrijden.

Dit verbond is verzegeld door bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen. Dit verbond mag NOOIT, NOOIT bekend zijn. Het mag NOOIT, NOOIT geschreven of gesproken worden, want als dat wel zo is, zal het bewustzijn dat het zal voortbrengen de woede van de OERSCHEPPER op ons loslaten en zullen we naar de diepten worden geworpen waar we vandaan kwamen en daar blijven tot het einde van oneindigheid zelf.

De redactie van Bankindex dankt u voor al uw e-mails over dit stuk, maar we weten NIET wie hij of zij is. Het stuk kwam binnen via een van onze formulieren en de auteur liet een onbruikbaar e-mailadres achter. Dank u.

Geschreven door ONBEKENDE Auteur Geplaatst op 21 juni 2002 Geproduceerd door Internet Archive WayBack Machine https://web.archive.org/web/20020712004551/http://www.bankindex.com/read.asp?ID=861

Het Geheime Verbond Is Niet Meer Geheim De Waarheid Is Blootgelegd Alles wat jaren geleden in dit document is verklaard, is waarheid geworden en wordt op dit moment waar. De sluier is gevallen en het is gemakkelijk te zien wie ze zijn. Nu is het tijd om samen te staan en actie te ondernemen door hen op te sporen en de mensheid terug te brengen naar haar rechtmatige plaats.

Onthoud, zoals hun eigen woorden zeggen: “Samen kunnen ze ons verslaan”.

Vertaalt vanuit het orgineel :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *