Berry Vincenta is een vriendin-van-de-site en van haar hand als ‘buitenzintuiglijk waarneemster’ staan HIER op de site verschillende artikelen. Wij gaan regelmatig met haar afstemmen en leggen dan fundamentele vragen neer, die betrekking hebben op de situatie in de wereld in het algemeen en op de bewustzijnsgroei en wereldwijd ontwaken in het bijzonder. De erudiete wijze waarop Berry te werk gaat, is voor ons áltijd een opvallende essentie in het werken met Berry.

In deze ‘roerige tijden’ is duidelijk dat het gezegde ‘Zo boven, zo beneden en zo binnen, zo buiten’ van toepassing is op ons dagelijks leven. De enorme influx van energie uit de Kosmos -door velen dagelijks waargenomen- zorgt voor veel en chaotische omwentelingen. Wij mensen zijn onderdeel van deze transformatie, want dát is het. Onze Aarde transformeert..

Onderstaande info kreeg Berry in dat kader onlangs door en wij hebben het transcript van deze informatie tot artikel gemaakt. Hopelijk mag het je dienen in je huidige situatie en bij de processen die we allemaal momenteel meemaken en zelfs ‘ondergaan’.. De Aarde zit in één megagroot transformatieproces en wij als mensen -zoals gezegd- zijn daar onderdeel van. Heftige energetische groeistuipen die velen beleven in geest en lichaam. In bewuste toestand, maar dat velen ook ‘ondergaan’ als lijdzaam proces. Dat deze informatie je mag bijstaan ; Berry Vincenta over deze info:

“Lieve mensen, ik wens jullie heel veel inzichten met deze informatie, die ik hier vandaag ontving tijdens deze Pasen, op de Tweede Paasdag, waarin wij werkelijk de opstanding kunnen bereiken. Deze opstanding vanuit ons innerlijke wezen, leren opstaan vanuit Kracht, die wij steeds zijn geweest. Deze energie is de energie die werkelijk is geïmplanteerd in jullie hart.
Wanneer dit wordt neergezet, iedere dag opnieuw, zal dat deze wereld werkelijk tot realisatie gaan brengen. Ik wens jullie heel veel inspiratie en heel veel moed en ook een innerlijke verbondenheid in het vertrouwen hierin steeds geïnspireerd en gedragen te worden vanuit het Hoogste Goed, vanuit de Hoogste Energie vanuit de Bron van Eenheid. In liefdevolle verbondenheid..!”

*

* * *

‘De tijd van ontsluiering breekt aan’..

2024 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry VIncenta

Wanneer wij hierin spreken over ontsluiering, dan doelen wij vooral in eerste instantie op datgene wat er in het menselijk denken, in het brein, mondiaal aan het plaatsvinden is. Er is een enorme versluiering, waarin mensen vaak innerlijk het idee hebben, dat zij door een waas kijken. Een waas vanuit hun eigen zicht op de wereld en op de werkelijkheid, die vanuit die waas is gecreëerd in een matrix. Wat daarin: ‘de gevangenschap voor die mens in zijn eigen denken’ betekent….!

Ik zal dit toelichten:
Datgene wat er momenteel mondiaal op hersengebied gebeurt, is vooral een enorme inprenting die is ontstaan – ook door de tijd hiervoor – tijdens de gecreëerde pandemie. Daarin zijn een aantal zaken in de wereld gepresenteerd, die vooral heel diep te maken hebben met de inprenting van dat wat waarheid c.q. onwaarheid betekende. Angst is daarin echter een hele grote misleiding..!

Mensen hebben vanuit hun eigen binnenwereld keuzes gemaakt om allerlei redenen. Maar die vooral ook in deze fase van het leven collectief heel duidelijk hun zichtbaarheid hebben getoond in dat wat via het denken en via de gedachtewereld der mensen, momenteel zo heel helder  aan de orde is gekomen.

Er is een versluiering gecreëerd!
Een versluiering die maakt dat de helderheid van het werkzame, eigen Licht daarin niet duidelijk gericht kan blijven. Er is heel duidelijk voelbaar bij velen – alsof er een onzichtbare hand is- die iets leidt wat vanuit de eigen innerlijke kracht geen weerstand lijkt te kunnen bieden. Toch is het belangrijk om dit heel goed tot u te nemen.

Sint Michael; vanuit het Hart lichtwerk verrichtend voor eenheid (© Berry Vincenta)

Want dat wat hierin wordt aangereikt, betekent dan ook dat de functie van die innerlijke kracht en van die diepste krachtige Essentie vanuit het Licht – waaruit u àllen bent ontstaan – waarin die Kracht zijn eigen innerlijke Wil zal tonen aan uw persoonlijke binnenwereld. Daar dient ruimte voor gemaakt te worden, waarin u vanuit de versluiering naar de helderheid van uw eigen innerlijke hoogste intelligentieniveau wilt gaan uitreiken.

Dit betekent dat u de weg van een nieuwe creatie wilt gaan volgen.
Niet meer de weg blijft volgen van dat wat is geweest, waarin de genoemde versluiering heeft kunnen ontstaan. Wat een creatie vanuit het collectief gebaseerd op angst heel duidelijk heeft aangetoond ……maar waarin nu een nieuwe energie, heel diep in ieder mens, voelbaar kan worden. Om ZICHZELF TE BEVRIJDEN!

Als eenieder zich realiseert dat deze versluiering in de tijd van nu, op het punt staat verbroken te worden, dan betekent dat, dat er een waarheid zichtbaar wordt die ook dient te worden aanvaard. Daar waar waarheid aanvaard wil worden, zal er innerlijk een nieuwe ruimte gecreëerd dienen te zijn die niets meer te maken wil hebben met die oude angsttrillingen in de lagere energie en frequentieregionen van uw chakra’s , maar die vooral de gerichtheid hebben vanuit het Hart, vanuit energie waarmee  uw Hart verbonden te willen zijn.

Via de Poort van Licht in het Hart
verbonden te willen zijn, vanuit die hoogste liefdeskracht en vanuit het Licht dat ieder mens draagt. Wanneer de code van ieder mens zijn eigen Licht opnieuw in het leven van nu – tijdens deze tijd van ontsluiering – weer zijn plaats mag vinden en vooral ook de plaats mag innemen – voor ieder mens individueel! Dan zal vanuit die collectieve draagkracht, vanuit dit Licht, de schaduwwereld via de oude geleefde Matrixwerking, daarin werkelijk laten krimpen..

Het zullen deze Lichtstralen zijn die als spiezen wezenlijk door de kracht van het duister zullen gaan stralen en zullen doen verbreken en zullen doen breken!! Alles wat NIET deze frequentie draagt of kan dragen.. Wees daarvan  innerlijk heel diep overtuigd: kosmisch omdat ieder mens hiertoe in staat wordt geacht – wanneer hij of zij de eigen-Wijze kracht innerlijk weer opnieuw de plaats wil gaan bieden, in plaats van de ontkrachting en ontwaarding mogen vinden, die daarin zo diep heeft plaatsgevonden.

Niets is verloren, lieve mensen, alles is daarin te bereiken om tot een punt van Harmonie te brengen. Deze  bijzondere tijd, waarin de versluiering wordt opgeheven wanneer de versluiering werkelijk de weg gaat van ontsluiering ..door dit te willen WÈTEN!! Wees ook daarin dan niet opnieuw weer bang of angstig om de waarheid in het gezicht te zien maar zie uzelf in de spiegel van wie u BÈNT.. kijk en creëer dan de hoogste versie van uw prachtige Zelf!

Weet dat deze nieuwe Tijd die aan gaat breken, alles van ieder mens – een mens van goede wil, een mens die weet van zijn eigen innerlijke wezen van Licht en Liefde  en creatie- dat van ieder mens inzet wordt gevraagd  mee te willen bouwen aan die nieuwe samenleving.

Deze nieuwe samenleving heeft deze energie,deze trilling  nodig. Heeft het nodig om ‘neete zeggen tegen dat wat vanuit de buitenwereld, of op welke wijze dan ook versluiering creëert ..om ‘nee’ te zeggen tegen dat wat mensen hun ogen heeft dicht gehouden. Maar wanneer nu de ogen van het Hart worden geopend, wanneer dit innerlijk in u resoneert dan weet u wat u te doen staat..

Dan weet u dat er keuzes zijn te maken die van een heel groot belang en waarde zullen blijken te zijn. Los te maken, dát wat vanuit oude creaties in stand werd gehouden en gevoed door wat er was. Vooral ook te weten, dat deze stappen die nu gemaakt gaan worden, de wezenlijke stappen zijn, verbonden vanuit die hoogste lichtfrequentie, die verbonden is in het Hart van de Aarde. Die door geestelijke aandacht vanuit deze twee  samenvloeiende stromen door uw eigen Hartpotentie worden neergezet en bevrucht…!

De Aarde bevruchtend vanuit dit hoogste Licht.
Via deze bevruchting – vanuit het hoogste Licht in de bodem van de Aarde – zal daar werkelijk uit voortkomen die nieuwe groei en bloei, die nodig is om het nieuwe beeld van het hologram die daaruit zal ontstaan, gecreëerd kan worden.En zodanig geprojecteerd voor het hoogste goed van deze Schepping dat het de oude Matrix zal verbreken..omdat de trillingen elkaar niet verdragen.

Stop dus nog te volgen datgene wat vanuit de Matrix u zo gevangen heeft gezet. Maar los op vanuit die gevangenschap via het Licht in u zelf, waarin u zich diep kunt herinneren dat u deze mogelijkheid en deze potentie in u draagt. Wanneer deze kracht wordt aangewend, dan zult u voelen dat er wezenlijk vanuit de kosmos Vleugels van liefde, maar ook Vleugels vanuit het Hoogste Licht, vanuit die Bron van Eenheid om de wereld wordt geslagen!

En dat deze Lichtvleugels als draden van Licht steeds weer opnieuw u zullen wakker roepen, in verbinding naar voren zullen roepen en deze spirit Energie die u naar voren doet roepen, helpt u te STÀÀN vanuit Zelfvertrouwen en zelfbewustheid; ALS EEN LICHTANKER.. Deze zelfbewustheid zal zich via uw energievelden uitstrekken en uitstrekken als een vlek over de Aarde zal het zich laten uitstromen als een oceaan van Licht Weet dus dat deze tijd van ontsluiering een Heilige tijd is.

Een Heilige tijd waar al zo lang, in de tijd der tijden op is gewacht. Open de lichtpoort in je eigen innerlijk… Zet dan die stappen die op zielsniveau, op kosmisch niveau en vanuit de hoogste velden van licht worden gewenst, om vanuit uw bewustzijn werkelijk vorm aan te geven.In co-creatie met de Kosmos, het innerlijk afgestemde kompas volgend.

Wees weer dat Licht waar u vandaan kwam,
waar vanuit u oorspronkelijk bent ontstaan.
En..
Laat het oude leven in dankbaarheid achter..
Het is goed!

Leef dit Licht vanuit een enorme uitgestrektheid en weet dat iedere keuze gemaakt vanuit dit Licht, vanuit deze hoogste Lichtintelligentie – die zo te maken heeft met de Bron van Creatie,   dat deze energie werkelijk wil gaan indalen, in vrijheid, in bevrijding, in een volkomen verbreken van iedere macht of kracht nog van de oude Matrixwerking.

Wees niet meer de mens die bij blijft dragen aan het negatief voeding (zoals alles van de lagere chakra’s, de boosheid en angst. En de negatieve gedachten) verstrekken  aan de schaduwwerelden, om het in stand houden van die oude matrix. Maar wees bereid die te doorbreken vanuit moed, vanuit werkelijk verbonden zijn in de Velden van Licht, in de velden van de hoogste opgestegen Meesters, in de velden van de Christus-energie, maar ook vanuit het hart van de hoogste Schepper.

Wees die Schepper op deze Aarde en creëer dat wat in deze tijd van ontsluiering gecreëerd wenst te worden maar ook gecreëerd zal worden. Eenvoudig weg, omdat het een ‘opdracht’ vanuit de Kosmos is. Waardoor eenieder van jullie, deze opdracht op zielsniveau heeft aanvaard vòòr de geboorte.. Her-inner je..

– Deel 2 –

Zoals is aangekondigd in het eerste deel, is dat er een vervolg zou zijn, om dit proces werkbaar, werkzaam en hanteerbaar te willen maken voor de Mensheid. In deze periode waarin het leven soms zo wazig kan zijn, waarin mensen zichzelf op een bepaalde wijze uit het oog en soms zelfs uit het Hart lijken te zijn verloren, is de weg terùg naar de essentie van deze schepping heel duidelijk aanstaande. EN.. ÌS er geen andere weg te gaan!!

Het heeft ook weer te maken omdat er nieuwe Kosmische codes indalen, die worden geïmplementeerd in deze wereld, die daardoor een andere structuur, maar ook een andere energiedrager zal krijgen, waaruit geput kan en gaat worden door ieder bewustzijn. Ieder menselijk geopend bewustzijn… Dat zal de herinnering wákker’ schudden in de eigen uniek-heilige code en daarbij dat eigen ‘heilige punt van licht‘ doet zien.

De oorsprong van ieder mens is heilig!
Tegelijkertijd wat u nu ziet in de wereld – en ook ervaart – zijn vooral oude en tevens door u àllen gecreerde structuren.
Ze breken af en dit afbreken gebeurt ook veelal doordat de Aarde schudt en.. door het geestelijk wakker worden der mensheid ! De Aarde schudt en beeft in haar oude vorm en de menselijke belastingen in haar; zij schudt daadwerkelijk op haar grondvesten!!

Dat heeft alles te maken met het Zich los willen schudden, los willen maken van de oude geleefde frequenties, van de oude trillingen van oude veldvormen, die ook de ‘Matrix’ is gaan heten. De levende Aarde, ‘Gaia’ verdraagt deze verstoringen niet lang meer en het Aardebewustzijn laat dit loskomen en lostrillen. Een proces, absoluut noodzakelijk om… te kunnen baren! Om de nieuwe Aarde te baren in het aanzien dat schitterende kosmische licht dat hiervoor de basis zal vormen. Door het goddelijke Plan in vervulling te kunnen en gaan brengen!

Schaduw verdraagt deze hoogfrequente lichttrilling niet..
Schaduw zal strijden maar..

Weet dat de keuzes die u nu kunt maken door dit heilige licht deel in uzelf zullen gaan ontstaan. Diep herkennend– zoals ik eerder benoemde – de eigen hogere, kosmische intelligentie, die weer verbonden is met uw eigen hoger mentale lichaam. Deze energie, dit lichaam, dit lichtlichaam in jouw eigen Lichtwezen, is een veld waarin je contact maakt met andere lichttrillingsgebieden die je inspireren.

HET BREEKPUNT!
Kijk voorbij je kleine mens-zijn en zie door jouw eigen hogere-zelf en hoe je gedreven zult worden, van datgene wat de lichtwereld van je vraagt in jouw keuzes, want besef goed: daarin zit het breekpunt.

U kunt en zult door persoonlijk bewust-Zijn vanuit uw eigen intuitie en wijsheid krachtig  het breekijzer willen gaan zijn voor dat wat nog steeds in uw energieveld dreigt te kleven..!  Bekijk dit ‘kleefproces’ in uw eigen energieveld; het is dátgene wat is gecreëerd in de afgelopen periode van deze Tijdslijn. Daarin heeft alles zijn bedoeling gekend en.. gediend!

Door een andere en innerlijke gerichtheid. Als u daarin blijft staan vanuit die hoogste wil en vanuit een innerlijk los willen breken uit van wat zo bepalend is geweest voor deze keuzes, dan zult u de vrijheid, stilte en rust van jouw eigen zielskracht heel diep voelen indalen. Het zal de basis zijn vanuit waar u steeds wilt vertrekken in alles wat u ervaart, denkt, voelt, creëert en uitspreekt .

Het oude denken en handelen zal oplossen, het zal oplossen in waarin het opgelost wil worden. Het zal uiteindelijk van uit de eigen intenties de Bron weer terug vinden waar het ontstond. De doordringendheid van deze lichtkracht is zó diep en zó waardevol, dat het ook álles zal helen wat ooit verwond is geraakt! Maar dat vraagt niet iets waarop gewacht dient te worden!

Werk mee! Vanuit kosmische aspecten die helder dan zullen indalen, maar wat zeker ook vraagt die eigen werkzaamheid energetisch om samen te komen en te stromen! Opdat het hanteerbaar dient te worden in het leven van alle dag. Om steeds daarin de realisatie te voelen waar je jezelf nog toe verhoudt. Vanuit welke sporen vanuit het verleden daar dan je keuzes op zijn gebaseerd.

Je staat echt op het punt om het nieuwe veld te betreden, waarin de ruimte, de vrijheid en de reikwijdte van dit licht zó aanwezig zullen zijn, dat je jezelf daarin wellicht nog wat geïntimideerd zult kunnen voelen. Overweldigend..!! Maar besef..!

Maar besef, dat dit licht niets anders is, dan het licht van jezelf, van datgene wat jij bent…! Wat ooit uit het oog der versluiering is ontstaan, uit het oog is verloren.. Als dit weer terug kan keren, in jouw eigen bewustzijn, dan zul je letterlijk

Kijken met de ogen vanuit het Hart,
welke alles diep waarnemen in Stilte,
om de grootsheid van jezelf te begrijpen en te beseffen
evenals het doel, op Aarde aanwezig te zijn en NU te willen zijn!

U zult steeds de vraag dienen te blijven stellen: op welke wijze dient deze keuze die ik nu aan het maken ben, het hoogste goed dienen? Het Wij?Het zal werkelijk daarmee te maken hebben. Het zal steeds de toegevoegde waarde willen zijn, voor het hoogste goed van deze schepping, van deze mensheid, voor al dit leven in deze schepping, binnen dit zonnestelsel.

De toewijding vanuit jouw Hart daarin, wordt deemoedig  gevraagd.
Het zal u bevrijden.. zeer krachtig bevrijden. En verlossen van de enorme, gecreëerde sluiers, die zijn weer ontstaan, door de creaties vanuit de menselijk collectieve angstprikkels/velden! Die daarin zo negatief en illussionair, op grootste wijze zijn gevoed en waarbij zoveel energetische inprenting is geweest. En welke door deze keuzes -die ieder mens daarin aan de voeten werd gelegd- hebben kunnen ontstaan. Creaties telkens weer.. Maar welke energiebasis draagt het veld, welke kwaliteitstrilling.. De vraag is: ‘van schaduw of van licht’..

Voel jezelf daarin vooral niet schuldig!
De waarheid die nu naar boven zal komen in dit licht, zoals is uitgesproken, omdat sluiers zullen verdwijnen, zijn waarheden, die je zelf door eigen wijsheid zult herkennen. Waarin je vanuit een innerlijk mededogen en compassie, en met jouw ‘eigen kleine zelf’ oprecht zult zien en waartoe dit alles uiteindelijk heeft geleidt.

En waarin u nu, vanuit het breekijzerschap in uw eigen Lichtkracht zo duidelijk een stap zult gaan zetten om de bevrijding ook vorm te bieden in deze Wereld en samenleving om het eigen leven op deze wijze volkomen los te weken uit alles wat op deze wijze dan ook nog bepalend zou zijn in jouw keuzevorming. Iedere dag opnieuw..!!

Keuzes en bewustwording, in een eindeloze spiraal
Keuzes zijn altijd in de wereld van dualiteit een heel hoog goed geweest. Maar in deze tijd vraagt het dus de keuze die een andere frequentie en andere trilling gaat dragen. Keuzes zijn er altijd geweest… al eeuwen lang! Het al eeuwenlange leerpatroon der mensheid om diep aan te groeien in bewustheid!

Een bewustzijnsproces dat keuzes opleverde; keuzes die vaak gebaseerd waren, op dát waarin de lagere trillingen in de schaduwwereld van het kleine menselijke zicht, heel duidelijk de scepter hebben gezwaaid. Maar nu is het tijd voor deze volgende fase.

Besef: ook de keuze – zelfs voor degene die u hebben gedwongen bepaalde keuzes te maken – óók keuzes zijn!
Besef: ook alle leiders op deze Aarde werden/worden gekozen door de mensheid zelf!

Alles heeft zijn eigen rol en plaats in  deze en vooral: kosmische planmatigheid.. Via de leiders van het licht, de opgestegen Meesters, uitgedrukt in het bewustzijn der mensheid! Wanneer je nu gaat zien, waarin het hoogste goed gediend is… in jouw keuzes die gemaakt worden en sporen zullen achterlaten in het collectieve veld!

Alles is verbonden en beïnvloedt elkaar..
Ook ten opzichte van de leiders in uw wereld, door hèn daarin de keuzes te laten maken en waarbij jij het wellicht niet meer mee eens kunt zijn, dàn zul je weten dat het tijd is voor jouw eigen autonomie! En dat je keuzes zult willen maken vanuit die hartkracht, vanuit dit ‘heldere weten’, vanuit de intrinsieke wijsheid in jouw eigen lichtveld, en je eigen lichtkracht draagt. Niet als als volgend strijdtoneel  maar vanuit innerlijke autonomie en vrijheid!!

En dat je keuzes zult willen maken vanuit die hartkracht, vanuit dit ‘heldere weten’, vanuit de intrinsieke wijsheid in jouw eigen lichtveld, en je eigen lichtkracht draagt. Niet als als volgend strijdtoneel  maar vanuit innerlijke autonomie en vrijheid!!

Laat dit Licht dan ook volkomen het Licht zijn zoals bedoeld in deze fase van het punt van de omkering op de tijdslijn. Deze fase is de belangrijkste fase waar al deze eeuwen binnen deze tijdslijn naar toe is gestreefd. En jouw plaats daarin, de plaats die je hebt gekozen, want jij wilde aanwezig zijn in deze tijd op aarde! Jij wilde hierbij aanwezig zijn en niet alleen als getuige, als toeschouwer, maar eerst en vooral als deelnemer!

Dus wéés dan die deelnemer!
Wees die deelnemer en help de ontsluiering in samenwerking met de lichtwerelden werkelijk tot stand te brengen. Vanuit dat wat jij toevoegt door eigen lichtkracht en jezelf innerlijk heel duidelijk steeds de plaats blijven bieden, van die vrijheid van keuzes… Ondanks dat de wereld jou vaak iets anders wil doen geloven.. vertrouw op die eigen intuïtieve (verbinding met de) wijsheid van jouw Ziel!

Maak jezelf NU los uit deze Matrix van gedachten, creaties, angsten en vormen, die allemaal niet meer de als de jouwe hoeven te voelen.. Wanneer jij bereid bent, oprecht vanuit die moed en de ongelofelijke kracht van dat licht -op eigen voeten staande- deze keuzes te gaan maken, daarbij een duidelijk ‘NEE!’ durft te zeggen en zult gaan zeggen… Tegen datgene wat niet in overeenstemming is met jouw eigen persoonlijke frequentie en je eigen innerlijke ‘DNA-Lichtcode’, dan zul je weten dat je op ‘Het Pad’ loopt, waartoe jij geroepen bent. Om het nieuwe-tijd-hologram te co-creëren door middel van onze liefdevolle, helende gedachten !

Volg dit pad vol vertrouwen en werk samen en.. INSPIREER ELKAAR!
Haal het beste in de ander naar boven en help daardoor anderen uit de schaduw naar het licht te tillen en werk dan samen als een enorme lichtgroep. Zodat deze lichtwerking volkomen zijn bestemming zal vinden in deze tijd van verbinding en ‘ontbinding’. Verbinding door en met het hoogste licht, dit licht van de hoogste liefde is de ‘Tijd der ontsluiering’... Het is daadwerkelijk jouw ontsluiering en zie niet alleen, maar KIJK..! En verwonder je als collectief, wanneer je elkaar aankijkt!

Deze ontsluiering is werkelijk nabij. Ligt voor je, aan je voeten,
omarm deze en laat jouw hart dit diep resonerend tot zich nemen.

BEVRIJD HIERMEE HET OUDE EN WEEST VRIJ !

In Zegenrijke Liefde aangereikt,

BerryVincenta

Pasen 2024

PS. Dit waren deel 1 en 2 van ‘De tijd der ontsluiering is nabij‘; wellicht dat hier nog meer delen op gaan volgen, maar déze twee delen zijn met elkaar verweven, zodat het ook een veld van werkzaamheid kan gaan zijn, voor eenieder die de frequentie van deze boodschap tot zich wil nemen. Neem in stilte deze tekst op, heel diep in het Hart.

* * *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *