We kunnen er niet meer omheen. De Oude Wereldorde heeft talloze sporen en aanwijzingen achtergelaten. Op dit moment leven wij niet in de Nieuwe Wereldorde, maar in een tussenvorm. Deze orde kunnen we het best de “Gesimuleerde Chaotische Wanorde” noemen, bedoeld om de mensheid in een soort bevroren toestand te krijgen, gemakkelijk te controleren door een minuscule inteeltsekte van handlangers die in opdracht van een parasieten syndicaat de gesimuleerde chaos in stand te houden. Dat is alles wat ze moeten doen, regeringen, onderwijs, corporaties, media, farmaceuten, etc.

Het verleden is (bijna) geheel verzonnen en het heden wordt gesimuleerd.

Het fenomeen “TIJD” is een fictie, bedacht om een 3D-wereld te kunnen laten functioneren.

Het begrip “weer” is geen natuurlijk verschijnsel, maar wordt door een fysiek mechanisme in stand gehouden.

De vorm van onze wereld is onbekend, het is zeker dat het geen rondtollende bol in een oneindig vacuüm is.

De huidige versie van de mens is een waterig CC-‘tje van de vermoedelijke Ariërs die de Oude Wereldorde bouwden.

Landsgrenzen, talen, culturen, rassen, religies, ziekten, geld, zijn door kunstmatige intelligentie ingevoegde maatregelen om de organische mensheid verdeeld en onder controle te houden.

Sommigen die van zichzelf vinden dat ze “goed bij de tijd zijn”, beweren dat het verleden er niet toe doet, omdat we al onze energie in de toekomst zouden moeten investeren. De geschiedenis zou niet van belang zijn, omdat we te maken hebben met het heden. Deze geesten veronachtzamen alles wat de Oude Orde voor ons heeft achtergelaten. Deze “wakkeren” zijn slachtoffer van het niet kunnen bevatten wat recht in ons gezicht vraagt om een uitleg. De Ouden hebben de bewijzen op een presenteerblaadje aangereikt, waarom zouden we dat negeren? Omdat het “apparaat” niet wil dat we dat onderzoeken. De duistere simulatie in 3D is het controlemiddel bij uitstek. Als het licht aangaat stort het ineen, daarom.

Stew Peters is iemand die altijd overal bewijzen van wil zien. In eerdere producties – “Watch the Water” en “Sudden Death” – heeft hij laten zien dat er een georganiseerde operatie aan de gang is om een groot deel van de mensheid te ruimen. Met name de westerse mens is het kind van de rekening, omdat de welvaart met mankementen is gekomen: we zijn volledig vergiftigd door leefstijl en milieuvervuiling. Stew Peters bewandelt een onvermijdbaar pad, omdat vrijwel niets is te verklaren zonder de kennis van het verleden. Daarom komt hij met een nieuwe productie, waarin mensen aan het woord worden gelaten, die wij hier ook aan het woord hebben gelaten. Het gaat met name om de kolossale bouwwerken en andere constructies, die met de huidige kennis en kunde NIET zijn te realiseren. Alles was energie en het vermoeden bestaat dat de atmosfeer veel meer zuurstof bevatte en dat de lucht door de talloze energetische pulsen negatief geladen werd gehouden ten behoeve van het welbevinden van de mens, zo goed en zo kwaad als dat ging. Alle vervoer door de lucht ging met luchtschepen, van het “weer” had men blijkbaar geen last. Alles moest mooi en comfortabel zijn, gebouwen, passagiersschepen, luchtschepen, tuinen, straatverlichting, bruggen, spoorlijnen, alles was op elkaar ingeregeld. De Oude Wereldorde was een genieus verdedigingscomplex en vormde een bedreiging, zodat er is “ingegrepen”.

In een tijdsbestek van enkele eeuwen is dat alles “onklaar” gemaakt en is er een laag “geschiedenis” overheen gelegd, die 100% verzonnen en/of verbogen is. De tijdlijn is opgerekt en talloze malen gekopiëerd (Fomenko). Het grote cataclysme is versplinterd in talloze catastrofale gebeurtenissen, waarvan de Zondvloed de eerste was, zogenaamd duizenden jaren geleden. Alle losstaande feiten als oorlogen, pandemieën, natuurrampen, aardbevingen, stadsbranden. De mensheid is eeuwen geteisterd door rampspoed, maar ondertussen weer bijna gegroeid tot de Oude Wereldorde proporties. Dan weten we wel hoe laat het is, maar deze keer worden de parasitaire plannen gedwarsboomd door de doelgroep. KLIK!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *