*

De FBI en CIA:

Vijanden van ’t Amerikaanse volk..!!

2024 © WantToKnow.nl/be

*

Podcastuitgever Joe Rogan en Tucker Carlson zaten onlangs in een bijna drie uur durende discussie op de JoeRoganShow, waarin van alles aan bod kwam, van UFO’s tot religie en kunstmatige intelligentie. Maar misschien was het belangrijkste onderwerp wel, dat ze de verraderlijke en gevaarlijke rol die de inlichtingendiensten van het Amerikaanse regime in Amerika spelen, bespraken. In het bijzonder suggereerde Tucker Carlson, dat de CIA blijft lobbyen voor het geheim houden van de JFK dossiers geheim te houden, mogelijk omdat de CIA een cruciale en zelfs organiserende rol had in de moordaanslag….

Tucker bracht ook ter sprake hoe de tweede man van de FBI verantwoordelijk was voor het neerhalen van Richard Nixon. Carlson beschreef hoe inlichtingendiensten immense macht hebben binnen het Congres omdat leden van het Congres – over het algemeen onbetrouwbare mensen met veel geheimen – doodsbang zijn om gechanteerd te worden. Immers, in een post-Patriot Act wereld van bijna ongebreidelde spionage door het Amerikaanse regime, is er immers geen privacy in Amerika.

We laten jou als lezer, graag zélf luisteren naar het volledige interview en daarbij zélf beslissen over de details van de discussie. Wat ons opvalt, is dat het opmerkelijk is, dat twee grote mediafiguren – Rogan en Carlson – aan hun miljoenen luisteraars en lezers verkondigen, dat organisaties als de CIA en de FBI verachtelijke agentschappen zijn. Organisaties die vastbesloten zijn om de wettelijke en constitutionele instellingen van de Verenigde Staten te ondermijnen.

Deze kritische discussie had natuurlijk al veel eerder op dit niveau moeten gebeuren binnen het Amerikaanse volk en haar media. Zéker als presidenten als Dwight Eisenhouwer en John F. Kennedy hiervoor waarschuwden, al IN DE JAREN 1960..!!

Hoe veel méér bewijs wil je hebben, dat de CIA haar eigen staat-in-de-staat onderhoudt en uitbreid..!?

Deep-state
Overheidsorganisaties zoals de CIA en de FBI, zijn veel te lang beschouwd als gerenommeerde organisaties die alleen maar proberen ‘burgers veilig te houden’ of op de een of andere manier de Verenigde Staten te verdedigen tegen vermeende buitenlandse bedreigingen. Conservatieven hebben lang tot de ergste overtreders behoord. Libertariërs weten dit maar al te goed, zij waren decennia lang het ras van een ‘kleine overheid’, met een oogje op de conservatieven, die het ene moment beweren dat ‘de overheid niets goed kan doen’ en dan het het volgende moment applaudisseren voor ‘de heldhaftige CIA- en FBI-agenten’.

Deze mensen hebben echter al lang hun kritisch denkvermogen aan de deur gezet, de discussie gaat over de spionage-agentschappen van het regime of het Pentagon. Dit wil niet zeggen dat linkse mensen hier onschuldig aan zijn. Historisch gezien was het links dat zich inspande om inlichtingendiensten en hun misdaden in de jaren 1970 bloot te leggen, maar dát is nu geschiedenis. Links heeft in 2024 zelden een regimespion ontmoet die het niet beviel.

Dit werd vorige maand nog maar eens duidelijk toen filmmakers Adam Westbrook en Lindsey Crouse in The New York Times verklaarden dat ‘de Deep State eigenlijk best wel geweldig is’. De taak om deze verachtelijke vijanden van de vrijheid bij Amerika’s inlichtingendiensten tegen te werken – vooral de FBI, CIA en NSA – is de taak van de minderheid van Amerikanen, die genoeg om de wet en mensenrechten geven om echte beperkingen op te leggen aan de macht van het regime.

De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd in 1976 directeur van ’s werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij was machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet vooral alles ‘geheim’. George Bush zou later (1977) een stapje hoger stijgen, maar zijn CIA-macht niet meer verliezend..! Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!

Degenen onder het Amerikaanse volk, die tot deze minderheid behoren, mogen nooit een gelegenheid voorbij laten gaan, om deze organisaties en de NSA in diskrediet te brengen, te betwijfelen, in twijfel te trekken en in het algemeen afkeer te uiten voor deze organisaties en voor elke agent en werknemer bij deze organisaties die een door de belastingbetaler betaald salaris opstrijken. En over financiering gesproken.. de CIA, zoveel is inmiddels openbaar geworden, heeft haar eigen budget, waardoor het niet meer afhankelijk is, noch getroffen kan worden door de Amerikaanse Senaat en het democratische proces van controle en stemming..

De CIA heeft met name onder leiding van oud-directeur George Bush sr., haar best gedaan, enorme financiële middelen te verwerven als budget, buiten de parlementaire democratie van de VS om. En dat lukte, zoals gezegd, via de clandestien import en handel van narcotica.. Hierover zijn tientallen boeken vol geschreven, door uiterst erudiete journalisten, dus kijk maar eens rond, als je hieraan mocht twijfelen..

De CIA is voor dit budget volledig door het lint gegaan met die INVOER VAN VERDOVENDE MIDDELEN.. De naam van ex-president George H.W. Bush duikt in bijna alle analyses op als landverrader, de man die de illegale invoer van drugs door de CIA, ruimschoots de gelegenheid bood..! En hoe kon hij dat beter doen, dan als CIA-directeur..!?

Deze harddrugssmokkel liep op een gegeven moment volledig uit de hand; uit de hele wereld werden drugs ingekocht en verkocht, waarbij de winsten door de CIA werden opgestreken. Het ging zelfs zóver, dat de lijkenzakken van overleden soldaten uit Vietnam, in de jaren 1960, werden gebruikt als smokkelinstrument.. Kijk naar het artikel bij onze collega’s van WantToKnow.info, door op deze illustratie te klikken:

Een gevaar sinds vele decennia
Sinds op zijn minst het begin van de jaren 1960, hebben velen begrepen dat de naoorlogse inlichtingendiensten een bijzonder gevaarlijke bedreiging vormden voor de mensen in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld, precies een maand vóór de moord op JFK/president Kennedy in 1963, waarschijnlijk gewoon toeval..!? (zie afb.) Het was ex-president Harry Truman, die zelfs alarm sloeg, over de inmenging van de CIA in binnenlandse zaken..! Hij schreef in de Washington Post:

“Al enige tijd ben ik verontrust door de manier waarop de CIA is afgeleid van haar oorspronkelijke opdracht. Het is een operationele en soms een beleidsmakende tak van de regering geworden. Dit heeft tot problemen geleid en kan onze problemen op verschillende explosieve gebieden verergerd. …Ik heb nooit gedacht dat toen ik de CIA oprichtte dat het zou worden geïnjecteerd in kruip- en dolkoperaties in vredestijd.”

Maar net als nu, was The Washington Post destijds een arm van de DeepState en had de redacteur het opinie-artikel van Harry Trumans ‘begraven’ op pagina 11 van de krant. Maar de CIA was echter destijds zo verontwaardigd over de column, dat toénmalig CIA-directeur Allen Dulles loog en beweerde dat Truman ‘behoorlijk verbaasd’ was geweest toen hij zijn eigen artikel had gezien. En dat het hele gebeuren eigenlijk het werk was van een assistent van Truman…

Deze bizarre poging van een CIA-agent om Trumans artikel ’terug te trekken’ werd echter tegengesproken door Harry Truman zelf, die in een brief uit 1964 opnieuw herhaalde, dat president Truman de CIA alleen had bedoeld te gaan functioneren, als een informatiedienst voor de president. En dat “…deze dienst niet bedoeld was te gaan opereren als een internationaal agentschap, dat zich in vreemde activiteiten zou gaan mengen..” Sterker nog: Truman zou later tegen een interviewer zeggen dat “als ik had geweten wat er ging gebeuren, ik nooit de CIA zou hebben opgericht.”1

Mind Control, de hobby van de CIA..
Natuurlijk kan Truman aan het eind van de jaren 1950 op de hoogte zijn geweest van veel van de ‘vreemde activiteiten’ van de CIA, zoals MKULTRA en aanverwante ‘mind control’ experimenten met LSD en andere drugs. De CIA stond erom bekend dat ze haar slachtoffers tegen hun wil drogeerde, zoals zeven zwarte gevangenen in Kentucky die 77 dagen lang ‘dubbele, driedubbele en vierdubbele’ doses LSD toegediend kregen.
Je zou ook het zeer verdachte geval van Frank Olson kunnen noemen, een biowapenexpert die zonder zijn medeweten LSD toegediend kreeg van CIA-agenten. Dezelfde Olson die later (1953) ‘doodviel’ uit een hotelraam; en ja, de CIA loog 22 jaar lang over het drogeren van Olson.

De CIA werd kritisch bekeken in de nasleep van de oorlog in Vietnam, toen links de diepe staat begon in te tomen die jarenlang had geprobeerd Amerikaanse tegenstanders van de oorlog te vernietigen door middel van allerlei smerige trucjes. Toch was het agentschap nauwelijks ‘hervormd’ tegen de tijd dat de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van de VS eind 2001 van start ging.

De CIA keerde terug naar haar illegale medische martelpraktijken – ervan uitgaande dat deze ooit gestopt waren – met nieuwe medische experimenten op gevangenen van het regime. Documenten die door de ACLU aan het licht zijn gebracht, hebben aangetoond dat CIA-artsen nog steeds worden gebruikt om de CIA martelprogramma’s van een wetenschappelijke vernislaag te voorzien.

In het tijdperk van vaccinatiepaspoorten zou deze alliantie tussen artsen en de CIA elke verdediger van mensenrechten moeten alarmeren. Ondanks dit alles faalt de CIA nog steeds op spectaculaire wijze in haar oorspronkelijke missie om nuttige informatie te verzamelen. De CIA zag bijvoorbeeld de Iraanse Revolutie niet aankomen.

De CIA had geen flauw benul van de Sovjetraketten die in 1962 naar Cuba werden verscheept. De CIA was ervan overtuigd, dat in de jaren 1980, de Sovjet-Unie een economische grootmacht was. En natuurlijk liet de CIA 9/11 onder haar neus gebeuren. Of vervulde zij, net als bij de moord op JFK, de essentiële hoofdrol in deze smerige en laffe moordpartijen…?

Dit alles in ogenschouw nemend, hebben zelfs conservatieve stromannen de afgelopen jaren het licht gezien inzake de CIA. Wijlen Angelo Codevilla schreef bijvoorbeeld een artikel in 2020 waarin hij opriep om de CIA ‘op te breken’. Codevilla merkt op dat de CIA nu zo ‘ideologisch partijdig’ is, zo ‘verouderd’ en dat de staat van dienst van de CIA op het gebied van mislukkingen zó onmiskenbaar is, dat het agentschap nu ‘inherent gevaarlijk en van lage waarde’ is.

Professor Angelo Codevilla was een gerespecteerd Italiaans-Amerikaanse hoogleraar internationale betrekkingen (Pardee School of Global Studies / Boston University). Voormalig officier bij de Amerikaanse marine, officier bij de buitenlandse dienst en professioneel medewerker van de Select Committee on Intelligence van de VS-Senaat.)

Einde aan de FBI..?
De CIA is echter niet de enige die oorlog voert tegen de Amerikaanse vrijheid en fatsoen. De FBI is bijna net zo gevaarlijk en daarom roept Angelo Codevilla ook op om de FBI ’te beperken tot wetshandhaving’.

Veel Amerikanen weten niet dat de FBI zichzelf niet eens meer als wetshandhavingsinstantie beschouwt. De FBI is nu een ‘nationale veiligheidsdienst’ en dat betekent dat de FBI een tak is van het Amerikaanse spionageregime. Dit is natuurlijk de reden waarom het ministerie van Justitie nu kan worden gebruikt voor schaamteloze politieke doeleinden, zoals toen de FBI kandidaat Donald Trump bespioneerde in 2016.

Er is een mix van misbruik en incompetentie, die de FBI kenmerkt. De FBI besteedt ontelbare uren aan het opsporen van onschuldige ‘vijanden’ van het regime, zoals oude vrouwtjes die vervolgd worden voor de rellen van 6 januari, terwijl ze echte criminelen zoals Larry Nassar volledig negeren. Het zal je ook niet verbazen, dat de lokale politie je zal vertellen dat het de staats- en lokale politie zijn, die het echte werk doen om zware criminelen op te sporen, waarna de FBI met de eer gaat strijken…

Oud-FBI-agent Ted Gunderson, later vooraanstaand klokkenluider

Bovendien maakt de geschiedenis van de FBI, de bewering van Tucker Carlson dat inlichtingendiensten leden van het Congres chanteren, zeer aannemelijk. Dit is een bekende tactiek van J. Edgar Hoover, tijdens zijn 48-jarige (!!) regeerperiode bij de FBI. Hoover werd natuurlijk decennialang geprezen als een held, maar in werkelijkheid was hij, in de woorden van historicus Beverly Gage, een ‘eendimensionale tiran en intrigant die de rest van het land tot onderwerping dwong…de meest invloedrijke federale aangestelde van de twintigste eeuw’..

Hoover en zijn leger van uiterst volgzame FBI-agenten bespioneerden iedereen – vooral gekozen functionarissen en andere publieke figuren – die nuttig zouden kunnen zijn als doelwit voor chantage.

Wat nu te doen met deze democratie-ondergravende agentschappen..?
Er is niets dat deze agentschappen doen, wat hun voortbestaan zou kunnen rechtvaardigen. Beide agentschappen – waarvan geen van beide in hun huidige vorm is toegestaan onder de opgesomde bevoegdheden van de Amerikaanse grondwet – werden aan de belastingbetaler verkocht als agentschappen, die alleen gebruikt mochten worden, tegen keiharde criminelen en buitenlandse dictators.

Vandaag de dag besteden deze organisaties hun tijd echter bijna volledig, aan het uitbuiten van de belastingbetaler voor steeds grotere budgetten, voor steeds meer macht om Amerikanen te bespioneren en nieuwe manieren om diezelfde Amerikanen over te halen om de nieuwste oorlogen van het regime te steunen. Wist je overigens dat de CIA in het bezit is van 2 kernonderzeeërs.. (HIER)

Een van de secties uit de genoemde ‘CIA Act’-wetgeving is:

‘… enige ander overheids-agentschap is geautoriseerd om dergelijke sommen te ontvangen van, of over te maken aan ‘het Agentschap’, zonder enige aanwezigheid van wetgeving hieromtrent, die deze transacties verbieden en/of beperken tussen partijen. Bedragen die aan het ‘Agentschap’ zijn overgemaakt, in relatie tot deze paragraaf, zijn uitgesloten van de autoriteit waarvan sprake is, in de paragrafen 403a tot 403s van deze wetgeving, zonder enige terughoudende beperkingen en/of aanpassingen van de transfererende partij. [50 U.S.C. 403f(a)]’

In essentie kreeg de CIA hierdoor dus de macht in handen, om enorme sommen geld te creëren, via allerlei louche kanalen en/of wit te wassen vanuit criminele bronnen. Zonder dat het Pentagon, noch de bureaucratie in de VS hieraan haar vingers mocht proberen te branden.. En hou je vast: dit bedrag is tot astronomische proporties opgelopen en dit ‘Black Budget’ bedroeg in 2001, naar schatting JAARLIJKS rond de US$ 1,7 biljoen.. (1,7 x 1000 miljard..) (HIER)

Deze geheime diensten zijn, eenvoudig gezegd, de ‘officiële’ geheime politie van het regime, toegewijd aan het opbouwen van de macht van het regime. Eén antwoord op de vraag wat te doen met deze creepy clubs, is om hun budgetten in te krimpen, hun machtigingswetgeving in te trekken en agressieve rechtshandelingen tegen het regime aan te moedigen als vergelding voor de vele misdaden van deze agentschappen.

Dat is waarschijnlijk het beste scenario. Andere scenario’s vereisen waarschijnlijk het faillissement van het regime, of misschien de ontbinding ervan. Dat zal op korte termijn waarschijnlijk aanzienlijke en negatieve economische gevolgen hebben. Helaas zijn veel Amerikanen nog steeds in de ban van deze organisaties dankzij de niet aflatende staatspropaganda die ons vertelt dat deze Amerikaanse versie van de KGB er is voor ons eigen bestwil. Afschaffing zal duidelijk tijd kosten maar NU is een goed moment om te beginnen.

* * *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *