Waterval in de Wolvenvallei

Onderweg naar een Nieuwe Samenleving komen we tal van initiatieven tegen. Dat zijn activiteiten van mensen die de maatschappij willen verbeteren of met vreedzame alternatieven daarvoor komen.
We hebben geprobeerd hiervan een overzicht te maken, maar realiseren ons dat dit niet compleet is. Vandaar een uitnodiging aan iedereen om initiatieven aan te melden die we niet opgenomen hebben.

Community’s
Dit zijn eigenlijk minisamenlevingen waar gekeken wordt op welke manier men het beste met elkaar kan samenleven.
Intentional community’s of eco-villages genoemd. We beschreven de bekendste in een aantal artikelen, zoals Anastasiadorpen, Damanhur en Tamera.

Leef- en woongemeenschappen
Wat deze gemeenschappen verbindt is hun alternatieve manier van samenleven en/of werken.
(Gemeenschappen)

Ecowijken en -dorpen
Er komen steeds meer ecologische woonwijken of worden oudere wijken gerenoveerd, waarbij duurzaamheid en gemeenschapsvorming belangrijke uitgangspunten zijn. In vrijwel alle projecten  is actieve bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel.
(Ecodorpen)

Aardehuis Olst
Een vereniging van huiseigenaren/huurders die samen een wijk hebben opgebouwd, die proberen te leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de rest van de wereld.
Dit alles is het resultaat van 1 bouwconcept, 10 jaar van droom naar realisatie, 23 gezinnen, 35 kinderen en 40 volwassenen, 24 gebouwen in 48 maanden, gebouwd met 2000 vrijwilligers uit 27 landen.
(Aardehuis.nl)

Netwerk gratis werksaamheden voor elkaar
Dit initiatief van Ron de Roos onder het motto ‘De Nieuwe Wereld Is Van Ons Allemaal’ heeft nu al 300 groepen in Nederland, België en Duitsland. Het gaat uit van het principe van werken voor elkaar zonder daarvoor geld te vragen. Na de start begin 2021 is er een community ontstaan van mensen die zich met elkaar verbinden rond dit principe.
De nieuwe wereld is van ons allemaal, gratis ‘werksaamheden’ voor elkaar

Gevonomie
De economie heeft als grondbeginsel dat schaarste de basis is van leven. Wanneer we met zijn allen beseffen dat schaarste slechts een verzinsel is, dat puur gecreëerd is om ons in een armoede-mindset te brengen, kunnen we dit systeem loslaten. Het leven vindt namelijk haar oorsprong in overvloed. De natuur ís overvloedig en kent geen schaarste. Aldus het uitgangspunt van de gevonomie.
Gevonomie – het delen van de overvloed met elkaar

Florijn
De Florijn is de eerste alternatieve munt die volgens de initiatiefnemers volledig rentevrij en inwisselbaar is voor de Euro en beschikbaar voor particulieren en bedrijven. Er hebben zich meer dan 3.000 mensen en rond de 500 bedrijven als deelnemer aangemeld.
Nieuwe mijlpaal: ook betalen met Florijn op de markt

Netwerken lokaal voedsel
Dit zijn netwerken waar je voedingsmiddelen lokaal en direct bij boeren, molenaars en imkers kan kopen. Dus zonder de groothandel in te schakelen. Op deze manier ondersteun je de deze voedselproducenten en haal je macht weg bij de grote voedselindustrieën. Daarnaast is het voedsel minder bewerkt en mogelijk gezonder en beter voor het milieu.
Netwerken in Nederland waar je lokaal voeding kunt kopen

Velt
Velt vzw is een Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren die in Vlaanderen en Nederland actief is sinds 1972. Velt telt meer dan 22.800 leden en tientallen lokale groepen verspreid over Vlaanderen en Nederland. (velt.nu)

Land van Ons
Dit is een coöperatie van mensen die meer biodiversiteit in het Nederlandse landschap willen en daarvoor zelf het initiatief nemen.
Met de inleg van alle deelnemers koopt de coöperatie landbouwgrond. Iedere deelnemer heeft evenveel invloed in de coöperatie.  De coöp heeft al meer dan 20.000 leden met 2,6 miljoen vierkante meter boerenland in beheer. (Landvanons.nl)

Herenboeren
Er zijn al 18 Herenboerderijen verspreid over heel Nederland, met nog eens tientallen in oprichting. Als Herenboer ben je eigenaar, ondernemer, producent en consument van je eigen boerderij. Deze boerderij produceert verse groenten van het seizoen, fruit, eieren en – voor wie wil – ook af en toe vlees. Zo pak je de regie terug op je eigen eten. (Herenboeren.nl)

Fruitmotor
Dit is een ketencoöperatie waarbij alle partners lid kunnen worden van de coöperatie en daarin een stem krijgen: telers, verwerkers, verkooppartners en consumenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ze brengen de hele keten met elkaar in verbinding en zorgen voor een eerlijke prijs. Zo ontvangen de telers in onze benadering wat meer, plus een biodiversiteitspremie.
(Defruitmotor.nl)

Rob Vellekoop, 14 april 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *