In het licht van de recente cijfers die door het CBS zijn vrijgegeven, lijkt Nederland wederom het financiële noodweer beter dan verwacht te hebben doorstaan. Met een overheidstekort dat uitkomt op slechts 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2023, overtreffen we ruimschoots de sombere voorspellingen van zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het ministerie van Financiën. Waar menig econoom en politiek Den Haag zich schrap zetten voor een tekort van 1,8 procent, zoals gesuggereerd in de Najaarsnota van november vorig jaar, blijkt de werkelijkheid een stuk rooskleuriger.
Dit fenomeen is niet nieuw; de gerealiseerde tekorten vallen de laatste jaren consequent lager uit dan de ramingen in de Najaarsnota, vooral sinds het rampjaar 2020. Maar wat vertellen deze cijfers ons werkelijk? Is het een teken van economische veerkracht, of moeten we eerder denken aan een staaltje van creatief boekhouden aan de zijde van onze overheid?

In november zou het tekort van de overheid over 2023 nog 18,3 miljard zijn. Het blijkt nu dus 3,5 miljard te zijn
Dit is het zoveelste jaar dat het tientallen miljarden meevalt tov de najaarsnota (zie ook hieronder)
Uitleg hierover is zeer gewenst
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…

De overheidsinkomsten zagen een forse stijging van 7 procent ten opzichte van 2022, aangedreven door aanzienlijke verhogingen in de belasting- en premieopbrengsten. De meest opvallende stijgers: de loon- en inkomstenheffing en de vennootschapsbelasting. Deze financiële meevaller zou toch een zucht van verlichting moeten zijn in de gangen van het Binnenhof, ware het niet dat kritische vragen onbeantwoord blijven. Pieter Omtzigt, immer kritisch en waakzaam, wijst op de opmerkelijke discrepantie tussen de eerdere prognoses en de realiteit. “In november zou het tekort van de overheid over 2023 nog 18,3 miljard zijn. Het blijkt nu dus 3,5 miljard te zijn,” merkt Omtzigt op X op.

De vraag die nu op ieders lippen ligt, is hoe het kan dat de voorspellingen zo sterk afwijken van de realiteit. Is het puur economisch geluk, een teken van prudent beleid, of speelt er meer? Terwijl de overheid zich op de borst klopt voor het handhaven van de Europese normen met een maximaal tekort van 3 procent en een maximale schuld van 60 procent van het bbp, blijven kritische stemmen zoals die van Omtzigt onmisbaar. Zij dwingen de overheid tot transparantie en verantwoording over haar financiële beleid.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS en EerlijkEten zijn een ontzettend belangrijke PETITIE begonnen. Waarom? Om ervoor te zorgen dat producenten duidelijk moeten maken op etiketten dat er INSECTEN in hun voedselproducten zitten als dat het geval is. Want momenteel is dat NIET zo. Walgelijk! Je kunt dus per ongeluk meelwormen en andere viezigheden naar binnen werken. Teken onze petitie voor Betrouwbaar Voedsel.
Wat de precieze oorzaak ook mag zijn van deze positieve financiële verrassing, één ding is duidelijk: in de complexe dans van economie en politiek is niets wat het lijkt. En hoewel de overheidsfinanciën op papier gezond lijken, is de noodzaak van een kritische en onafhankelijke controle van de cijfers evidenter dan ooit. Want zoals de geschiedenis ons leert, in de politiek is elke medaille voorzien van een keerzijde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *