Themabeeld© MARC HERREMANS – MEDIAHUIS

N-VA pleit er zaterdag voor om voor domiciliefraude bij sociale woningen een ‘pv met bijzondere bewijswaarde’ in te voeren. “Met zo een proces-verbaal met bijzondere bewijswaarde geven we de politie een extra instrument om, diegene die onterecht een sociale woning huurt, te vatten. Hij of zij zal dan zelf moeten aantonen geen domiciliefraude te plegen”, zegt Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout.

Bron: BELGA

Wie een sociale woning huurt, moet gedomicilieerd zijn op dat adres en moet daar ook zijn hoofdverblijfplaats hebben. Dat staat zo in de Vlaamse Codex Wonen. Niet iedereen houdt zich daar echter aan. Vorig jaar werd bij 724 mensen waar een vermoeden van fraude was een onderzoek opgestart. Iets minder dan helft van die huurders (339) bleek ook effectief fraude te hebben gepleegd. In 2020-2021 woonden 160 mensen onterecht in een sociale woning.

“Het gaat dan meestal om huurders die bij hun partner zijn gaan wonen op een andere locatie, maar dit niet aangeven en hun sociale woning behouden. Maar evengoed wonen er ook meer mensen in een sociale woning dan aangegeven stond”, zegt Tiebout. “Zo vermijdt men een hoger maandelijks huurbedrag, blijven ze genieten van een leefloon als alleenstaande, heeft men recht op verschillende tegemoetkomingen, enz.”

Het N-VA parlementsid stelt voor om, naar analogie met een pv voor een verkeersovertreding, het ‘proces-verbaal met bijzondere bewijslast’ in te voeren voor domiciliefraude bij sociale woningen. Die pv’s hebben een bewijswaarde tot het bewijs van het tegendeel. Concreet wil dat zeggen dat de rechter moet uitgaan van wat vastgesteld wordt door de lokale politie en dat de verdachte het tegendeel moet bewijzen. Dat kan dan bijvoorbeeld aan de hand van energiefacturen, tijdschriftabonnementen en herstellingsfacturen, “iets wat nu tot de taak van de politie behoort, maar heel omslachtig en tijdrovend is”, zegt Tiebout.

“Zo geven we de lokale politie een extra instrument in handen om domiciliefraude in sociale woningen aan te pakken”, aldus nog het Vlaams parlementslid. “Met dat pv met bijzondere bewijslast verhogen we het vertrouwen in de lokale politie, die vaak heel goed weet wie domiciliefraude pleegt, maar wie het aan de juiste, efficiënte middelen ontbreekt om dat ook effectief te kunnen vaststellen.”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *