© put

Grote vermogens meer laten bijdragen: het is een links dada. Maar ook centrumpartijen zoals CD&V en Open VLD vinden dat de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen. Al ziet niet iedereen daar dezelfde betekenis in.

Farid El Mabrouk

Een vermogensbelasting, een rijkentaks of een meerwaardebelasting. Er wordt al jaren over gebakkeleid, maar ze bestaan in ons land nog altijd niet. In de Zweedse regering was CD&V-vicepremier Kris Peeters de grote voorvechter van de meerwaardebelasting. Deze regeerperiode bleef zijn partij er stil over, maar leggen alle linkse partijen een voorstel op tafel om de allerrijksten onder ons extra te belasten. Toch zijn er wel meer voorstanders. Dat blijkt uit hoe de partijen De Stemtest van het Nieuwsblad in samenwerking met VRT NWS invulden.

Vooruit wil iedereen met meer dan 1 miljoen euro aan financiële middelen een taks van 0,30 procent opleggen. De groenen mikken op vermogens van 2,5 miljoen euro en meer. PVDA heeft de vermogens van meer dan 5 miljoen in het vizier. In het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voor een fiscale hervorming was er dan weer een verschuiving voorzien van lasten op arbeid naar meer lasten op consumptie én vermogen. Bedoeling was onder meer om de effectentaks te verdubbelen.

Er zijn dus verschillende manieren om de grote vermogens meer te laten bijdragen. Dat Vooruit, Groen en PVDA het eens zijn met de stelling dat mensen met een groot vermogen meer belastingen moeten betalen, is niet meer dan logisch. Ook CD&V schaart zich achter het principe. De partij vindt dat inkomsten uit vermogen nu oneerlijk worden belast en dat er nog teveel achterpoortjes bestaan.

DOE HIER DE STEMTEST

Opvallend is dat ook Open VLD het eens is met de stelling. Verrassend, want de liberalen kanten zich al jaren virulent tegen elke vorm van vermogens- of meerwaardebelasting. Dat blijft ook zo. De partij vindt wel dat een grotere bijdrage van de sterkste schouders in een brede fiscale hervorming wel kan. Maar dat kan bijvoorbeeld ook via een hogere effectentaks of op nog andere manieren. Maar voorwaarde is voor de liberalen wel dat de algemene belastingdruk daalt.

Rechts en conservatief Vlaanderen is tegen. Vlaams Belang vindt dat de belastingen in België al tot de hoogste van Europa behoren en willen dat niet nog erger maken. En ook N-VA kant zich zoals altijd tegen meer inspanningen van de rijksten. “Overal waar men in het verleden een vermogensbelasting invoerde op zogenoemd grote vermogens bleek dit contraproductief te zijn en voerde men die meestal terug af. Vermogen wordt in België al op andere manieren stevig belast,” vinden de Vlaams-nationalisten.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *