Bijna alle banken in de Westerse wereld zijn tegenwoordig allerhande linkse, groene, Woke-hobby’s aan het pushen. Het klimaat! Stikstof! Boeren mogen geen leningen meer hebben. Maar wat blijkt? In de rést van de wereld neemt de productie van vlees én melkproducten alleen maar toe. En raad eens wie daar achter zitten?
We zijn allemaal bekend met de banken die bij ons het klimaatevangelie pushen en die boeren zelfs al hebben laten weten dat ze geen leningen meer krijgen. Of nauwelijks. Want vlees is heel slecht! Ja, melkproducten (en dus melkvee) ook! We moeten over op synthetische rotzooi – of, beter nog, op insecten.
Bij DDS zijn we KLAAR met deze hypocrisie van de bovenonsgestelden. Die hele klimaatgekte is sowieso GESTOORD. Wij verzetten ons daar dus FEL tegen. Helaas betekent dit wel dat we op ALLE mogelijke manieren aangevallen worden door het kartel: door de politiek, door Big Tech, door de media, en door Big Business. Daarom hebben we JOUW STEUN nodig als we ons geluid willen laten horen. Steun ons! Doneer aan DDS via BackMe en help ons pal te staan tegen deze hypocriete zelfverrijking van de usual suspects!
Maar nu blijkt uit een rapport dat dezelfde banken internationaal juist achter de financiering zitten van de toename van de productie van vlees- en melkproducten. Tussen 2015 en 2021 nam de productie van vlees wereldwijd toe met 9%. Melkproducten worden ook steeds vaker gemaakt. In diezelfde periode gaat het wat dat soort producten betreft om een toename van 13%. 

“Gedurende bijna dezelfde periode, van 2015 tot 2022, hebben financiers ‘s werelds top 55 industriële veeteeltbedrijven voorzien van gemiddelde jaarlijkse kredietinjecties van $77 miljard, en sommigen leken hun eigen beleid tegen ontbossing te compromitteren om dit te doen,” aldus het rapport.

Natuurlijk is het de grootst mogelijke onzin dat we “de wereld moeten beschermen” door “minder vlees en melkproducten” te consumeren. Het is allemaal flauwekul. Maar het is wel héél apart deze banken – ja, Westerse banken! – dit klimaatevangelie wel bij ons vertellen en zelfs actief meewerken aan de vernietiging van de boerenstand, maar overal elders in de wereld de productie van dit soort voedsel juist financieren.

Kijk maar naar de banken die genoemd worden in dit rapport. Het is werkelijk ongelooflijk.

Het bewijst eens temeer dat al die elites – of ze nou bij de banken zitten of in de politiek en de journalistiek (of in Hilversum dan wel in Hollywood, trouwens) – vooral bezig zijn met een spelletje ‘doe wat ik zeg, niet wat ik doe’ en met zelfverrijking. Want in het Westen verdienen ze bakken met geld aan ‘vergroening,’ terwijl ze in de rest van de wereld juist slapend rijk worden van wat volgens hen het tegenovergestelde is.

Bij DDS zijn we KLAAR met deze hypocrisie van de bovenonsgestelden. Die hele klimaatgekte is sowieso GESTOORD. Wij verzetten ons daar dus FEL tegen. Helaas betekent dit wel dat we op ALLE mogelijke manieren aangevallen worden door het kartel: door de politiek, door Big Tech, door de media, en door Big Business. Daarom hebben we JOUW STEUN nodig als we ons geluid willen laten horen. Steun ons! Doneer aan DDS via BackMe en help ons pal te staan tegen deze hypocriete zelfverrijking van de usual suspects!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *