© Lisa Van Damme; LVD

De laatste 37 jaar waren de kandidaten op de lijsten van Vlaamse politieke partijen voor de Kamerverkiezingen gemiddeld nooit zo oud als die voor de komende verkiezingen in juni. Dat blijkt uit een studie van het Instituut Voor De Overheid (KU Leuven) die vrijdag is gedeeld. De gemiddelde leeftijd van een kandidaat ligt nu op 47 jaar, in 1987 was dat nog 40,4 jaar.

Bron: BELGA

De veroudering is vooral te wijten aan de vrouwelijke kandidaten, zo blijkt uit de analyse, die de laatste tien opeenvolgende Kamerverkiezingen bestrijkt en dus over een periode van 37 jaar gaat. Meer dan 10.000 kandidatenprofielen werden geanalyseerd op basis van leeftijd, geslacht en woonplaats. Vlaamse partijen die aan alle verkiezingen sinds 1987 hebben deelgenomen en zetels behaalden werden meegenomen: CVP/CD&V, PVV/VLD/Open VLD, SP/sp.a/Vooruit, Agalev/Groen, Vlaams Blok/Belang en VU/VU-ID/N-VA. Voor PVDA beperken de gegevens zich tot de lijsten van 2014, 2019 en de huidige lijsten. 

Voor het eerst hebben vrouwelijke kandidaten een hogere gemiddelde leeftijd dan mannen. Een vrouw op een lijst is gemiddeld 47,8 jaar, een man is gemiddeld 46,4 jaar. Er zijn bovendien voor het eerst sinds 1987 meer oudere (15,8 procent) dan jongere (13,2 procent) kandidaten. Met ‘oudere kandidaten’ bedoelen de onderzoekers mensen ouder dan 61 jaar, ‘jongere kandidaten’ vallen in de categorie 18- tot 30-jarigen.

“Nog nooit was de gemiddelde kandidaat zo oud. Dit is verrassend en valt moeilijk te rijmen met de sterke focus op de first time voters in de campagne tot nu toe”, schrijven onderzoekers Bart Maddens en Toine Paulissen. “Blijkbaar is het toch moeilijker geworden voor Vlaamse partijen om jongere kandidaten te rekruteren voor hun lijsten?”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *