Onze overheid en msm zijn meesters in psyops, dat is het
gebruik maken van neurolinguistic programming om via een patroon van woorden,
taal, het onderbewuste brein te bereiken en te kapen om daarmee de perceptie
van de realiteit en het gedrag te beïnvloeden en te bepalen. Ze gebruiken
voortdurend woorden als “weapons of mass destruction”, “dodelijk virus”, en
uiteraard “racisme, fascist, extreem, radicaal, xenofobie”, etcetera. Taal
wordt gebruikt om de massa te sturen en naar de hand te zetten. That’s the name
of the game.
Psychologie is mega belangrijk. Dat wist al de marxist
Antonio Gramsci (1891-1937). In de Studentenopstand in de jaren zestig is van
zijn theorieën gebruik gemaakt om het brein van de massa te indoctrineren met
het Marxisme. Het ging succesvol door de wetenschap, de kunst & cultuur,
het bedrijfsleven, de rechtspraak, het ambtenaren apparaat, de instellingen.
Het wordt de Lange Mars door de Instituties genoemd. Marxisme ging ‘subdued’,
dat wil zeggen nauwelijks herkenbaar door de gehele samenleving. Het komt
evident naar voren in BLM, de kunst, feminisme 3.0 en woke. De vraag is wat is
de theorie hierachter.

Psychologie is een lastige wetenschap omdat er geen
keiharde bewijzen zijn anders dan in de fysica. Het speelt zich af in het
brein. Joseph Goebbels zou gezegd hebben dat als je een grote leugen lang
genoeg herhaalt, de massa het op den duur gaat geloven en je gaat het tenslotte
ook zelf geloven. De waarheid is de grote vijand van de leugen en de massa moet
van de waarheid afgeschermd worden om de staat in de bestaande verhoudingen te
kunnen behouden. De machtsverhoudingen moeten aldus beschermd worden ten bate
van de machtshebbers. Twee psychologen hebben hieraan onderbouwing gegeven,
Bernsys en Le Bon. Ik ga ze niet uitvoerig behandelen maar volsta met enige
kernpunten.

De Oostenrijker Edward Bernays (1891-1995), was de neef
van Sigmund Freud. Hij gebruikte de theorie van de psycho analyse voor
manipulatie van het onderbewustzijn en daarmee van de massa en het grote
publiek. Hij paste zijn tactiek ook toe om afzetmarkten te creëren.

De Fransman Gustav le Bon was een psycholoog en
socioloog. Hij meende dat het individu in de massa, de groep, zijn kritische
vermogen verliest en zich primitief zal gedragen. De intelligentere mens
handelt dan conform de minst intelligente mens. In de groep/massa is de
individuele mens goedgeloviger. De theorieën van beide heren zijn van invloed
geweest op diverse politici van allerlei snit in de twintigste eeuw.

Het lijkt zinvol te zijn het te projecteren op de huidige
politieke situatie. De bordjes van het politieke spel lijken verhangen te gaan
worden. Het gaat naar rechts. Maar de macht daarbuiten is nog steeds stevig in
handen van links die aldaar strategische posities innemen. Die posities zullen
ze niet zonder slag of stoot opgeven. Ze maken daartoe gebruik van hun
strategische posities. We zien thans dat in de praatprogramma’s en in de TK, de
verdachtmakingen en leugens troef zijn. Ze zullen wellicht in hevigheid
toenemen om het brein van de massa te beïnvloeden. Wat is de beste tactiek?
Laat je niet uit de tent lokken en blijf een goed onderbouwd verhaal met data
uitdragen. Ga de dialoog aan. Maar ga niet de dialoog aan met diegenen die
vanuit de loopgraaf leugens blijven afvuren. Kijk uit voor psyops!

Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *