Burgemeester van
Amsterdam Femke Halsema vindt dat de discussie over hoofddoeken bij Boa’s een seksistisch element heeft.
Je moet volgens haar de hoofddoek vergelijken met een religieuze baard die wel
is toegestaan bij Boa’s.

Waarom slaat ze alweer de plank mis? Een baard is
een lichaamseigen ‘begroeiing’ bij mannen. De baard is aldus niet als religieus
herkenbaar want vele mannen dragen baarden. Een hoofddoek is dat niet bij
vrouwen. Het is een (onnatuurlijke) toevoeging aan de kleding uit
religieuze/identitaire overwegingen en is als zodanig zeer herkenbaar. Voor
Nederland is het dragen van religieuze uitingen in een publieke functie contra
de scheiding van kerk en staat en strijdig met onze rechtsstaat en is verboden.
Halsema en haar linkse Raad heeft daar geen boodschap aan. Ze wijst onterecht
op de Mensenrechten en het dragen van een hijab. Ze probeert haar argument
logisch te laten lijken maar verzwakt het enkel.

Het is een bekend gegeven dat linkse
‘intellectuelen’ graag datgene rationaliseren wat niet te rationaliseren valt.
Ze praten graag recht wat krom is ten gunste van vermeend onderdrukten. Dat
zullen ze misschien niet zo snel zeggen maar dat is vaak de achterliggende
gedachte. Moslims behoren volgens de gezalfden per definitie tot de onderdrukte
groep en dienen koste wat kost voorgetrokken worden, zelfs als dit ten koste
van de rechtsstaat gaat. Dat zorgt er voor dat deze ‘intelligentia’ zeer voorspelbaar
is qua stellingname. Ze praten en rationaliseren volgens het vaste links
stramien. Dat xorgt er dus ook voor dat zij telkens dezelfde fout begaan,
weliswaar in een andere gedaante. Waarvan akte.

Het zijn democratieën die het meest kwetsbaar zijn voor
ongesubstantieerde noties die gangbaar zijn onder de ‘intelligentia’ en die
worden gepromote naar het publiek via de media en vervolgens naar de volgende
generatie via onderwijs. Onze democratie is zeer kwetsbaar, waardoor ‘playing
by the rules’ van het allergrootste belang is. Als hieraan wordt getornd dan is
het snel gedaan met onze democratie die toch al onder vuur ligt.

Halsema grossiert in ernstige fouten. Wat zou het
fijn zijn als zij afgezet zou kunnen worden. Ze is totaal mislukt als
burgemeester. Het wordt de hoogste tijd dat Amsterdam een burgemeester krijgt
die zich aan onze spelregels houdt.

Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *