Familiehulp is een vereniging in de schoot van het christelijke Beweging.net, ook bekend van de vakbond ACV en ziekenfonds CM, maar het is geen ledenorganisatie. Ze hebben wel klanten, die van hun 13.000 medewerkers diverse vormen van thuishulp krijgen. Ze hebben ook een stuk of veertien kinderdagverblijven.

Wie dat allemaal betaalt? 86 procent van hun budget komt van subsidies, van de overheid dus, 14 procent komt van wat de klanten betalen. Die eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en kan variëren van 1 tot 15 euro en meer per uur.

“Wij assisteren mensen in het dagelijks leven”, zegt Ann Demeulemeester. “We doen taken die ze zelf niet kunnen doen omdat ze een beperking hebben bijvoorbeeld of nog herstellende zijn van een ingreep in het ziekenhuis. Veel klanten zijn tachtig plus, maar we bieden ook kraamzorg aan. Dat doen we allemaal zeven dagen op zeven, dag en nacht. We werken ook aan woonkwaliteit, we kunnen aanpassingswerken doen aan huizen zodat mensen er langer kunnen blijven wonen. Of een huis energiezuiniger maken. Daarvoor hebben we een dienst ‘goed wonen’.”

13.000 werknemers

Met hun 13.000 werknemers zit Familiehulp bij de grootste werkgevers van het land. Dat hoge aantal is nodig. “De meeste mensen willen graag thuis blijven en hun plan trekken. Dat moet ook steeds meer. De ‘vermaatschappelijking’ van de zorg, dat is de trend. Waarbij oudere mensen, mensen met een beperking of zware ziekte of mensen die revalideren of mentale problemen hebben of kwetsbare jongeren zoveel mogelijk in een normale woonomgeving blijven. We krijgen vragen uit al die doelgroepen. Daarvoor bieden we extra coaching aan voor onze medewerkers. Hoe ga je om met iemand met dementie? Of met kanker?”

Het aantal mensen met zorgnoden stijgt zo al door de vergrijzing. “Dat wordt een van de grote uitdagingen: genoeg medewerkers vinden en mensen via opleidingen naar onze jobs toeleiden. We zetten ook in op hybride zorg, deels vanop afstand. Dan krijgt de klant een computertablet, als ze het zien zitten om daarmee te leren werken, en kunnen we tussen de zorgbeurten door met hen contact houden. Of we leveren collectieve zorg, waarbij mensen uit een buurt ergens samenkomen en daar samen eten en ondersteuning krijgen.”

“Diversiteit is een alledaags gegeven bij ons, bij medewerkers en bij klanten. Als iemand daar een probleem mee heeft, kan ik alleen maar zeggen dat het deel uitmaakt van de realiteit”

Ann Demeulemeester

Gedelegeerd bestuurder Familiehulp

De zorgbeurten zijn een belangrijk wapen tegen eenzaamheid. “Er is enorm veel eenzaamheid onder de mensen en dan wordt thuiszorg zeer belangrijk”, zegt Ann Demeulemeester. “Zo zien ze tenminste nog iemand op regelmatige basis. Daar is echt meer aandacht voor nodig, voor de verbindingen tussen mensen. Soms zijn onze medewerkers de enige persoon die iemand nog ziet.”

De eenzaamheid neemt toe omdat er minder mantelzorgers zijn. “Of de kinderen wonen verderaf. Er zijn ook meer alleenstaande ouderen. We zien ook eenzaamheid bij de jongeren in kansarme situaties, die we ondersteunen. Of bij mensen die psychisch kwetsbaar zijn en die toch zelfstandig moeten proberen wonen.”

Te weinig poetshulpen

Familiehulp kan aan de vraag nog redelijk voldoen. “Alleen bij de poetsdienst hebben we wachtlijsten in sommige regio’s. Er zijn ook te weinig poetshulpen. We gaan in de komende jaren ook veel nieuwe zorgkundigen nodig hebben door de hoge uitstroom van wie met pensioen gaat. Daar zijn we bang voor. Onze mensen werken hier wel graag en ze blijven lang bij ons. Ze kunnen zelfstandig werken, ze krijgen daarvoor een smartphone, en de klanten zijn hen dankbaar. Dat geeft voldoening.”

Die medewerkers komen uit honderd verschillende landen. “Diversiteit is een alledaags gegeven bij ons, bij medewerkers en bij klanten. Als iemand daar een probleem mee heeft, kan ik alleen maar zeggen dat het deel uitmaakt van de realiteit. Je kunt dat niet ontkennen.”

“Verder doe ik geen politieke uitspraken over migratie. Het is niet zo dat wij zelf arbeidskrachten importeren. We zetten wel in op Nederlands leren en de strijd tegen discriminatie. Het gaat ons om de juiste zorg, ongeacht de achtergrond van klant of medewerker. Je vindt overal mensen die graag in de zorg en de kinderopvang staan.”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *