In een nieuwe scheldkanonnade hebben pro-Palestijnse actievoerders bewezen dat ze de nieuwe gezichten van intolerantie en fascisme zijn. Hun recente verstoring van een discussiebijeenkomst op de Universiteit van Amsterdam met de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer markeert een nieuw dieptepunt in het publieke debat. Deze actievoerders, die hun ongenoegen uitten met niets minder dan schandalig en disruptief gedrag, lieten zien dat ze niet alleen de missie van de NAVO verachten, maar ook elke vorm van open en beschaafde discussie. DDS noemt het beestje vanaf vandaag bij de naam, onder het mom van pro-Palestijnse actievoerders zijn dit gewoonweg moderne Nazi’s.

Het recht op vrijheid van meningsuiting en het uitwisselen van ideeën vormen de hoeksteen van onze democratische samenleving. Echter, deze fundamentele waarden werden brutaal vertrapt door een handvol scheldende en tierende demonstranten, die blijkbaar menen dat hun standpunten boven alle anderen verheven zijn. Hun acties – het ruw verstoren van de bijeenkomst met leuzen als ‘Free, free Palestine’ en ‘Fuck NATO’ – vallen niet te rijmen met enige vorm van democratische principes. Ze onderstrepen een zorgwekkende trend van fascisme onder het mom van activisme.

Wat misschien nog wel het meest betreurenswaardige is, is het feit dat deze activisten, die zichzelf Room for Disruption noemen, geen enkele interesse toonden in daadwerkelijke dialoog. Hun weigering om in gesprek te gaan met Admiraal Bauer, ondanks zijn herhaalde uitnodigingen, bewijst dat hun doel niet het bevorderen van begrip of het vinden van gemeenschappelijke grond is, maar louter het zaaien van verdeeldheid en haat.

Het is ronduit schokkend dat de UvA, een universiteit die zou moeten staan voor academische vrijheid en intellectuele uitwisseling, het toneel werd van dergelijke barbarij. Het toont aan dat we te maken hebben met een generatie die denkt dat schreeuwen en beledigen gelijkstaat aan politieke discussie. Dit is de erfenis van een falend onderwijssysteem en een cultuur die elke vorm van afwijkende mening als vijandig beschouwt.

Het wordt hoog tijd dat de overheid en academische instellingen stappen ondernemen tegen deze moderne Nazi’s, die onder het mom van politiek activisme, onze samenleving proberen te ondermijnen. Als we toestaan dat dergelijke acties ongestraft blijven en als normaal worden beschouwd, zetten we de deur open voor een toekomst waarin intolerantie en extremisme de overhand krijgen.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij DDS zijn we KLAAR met de enge linkse woke-gekken van GL-PvdA. Blijkbaar geldt dat voor HEEL NEDERLAND… Nou ja, BEHALVE het kartel en Big Business. Want DDS wordt het leven onmogelijk gemaakt door de machthebbers in de economie en de politiek. Dit betekent dat we afhankelijk zijn voor ons voortbestaan van JOUW STEUN. Doneer vandaag nog aan DDS en help ons overeind te blijven staan!

De vraag die we ons moeten stellen is niet of we het eens zijn met elke actie of elk beleid van de NAVO, maar of we bereid zijn onze democratische waarden te verdedigen tegen degenen die ze willen vernietigen. Het antwoord moet luid en duidelijk zijn: ja, dat zijn we. En in die strijd mogen we geen ruimte laten voor de verspreiders van haat en fascisme. Schop dus de Palestinalovers, de moderne Nazi’s de samenleving uit. Genoeg is genoeg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *