Opmerkelijke beelden langs de boorden van de Schelde woensdagmiddag. Burgemeester Bart De Wever was in het water beland en moest door de brandweer ‘gered’ worden. Symbolisch natuurlijk, de grootschalige actie was een oefening om twee nieuwe specialisaties van Brandweer Zone Antwerpen in de kijker te zetten.

BIRD en ORT, afkortingen voor respectievelijk “Beeldvorming, Informatica, Robotica en Digitaal” en het “Oppervlaktereddingsteam”. De twee nieuwe specialisaties van Brandweer Zone Antwerpen werden woensdag geïntroduceerd met een demonstratie aan en op de Schelde.

“Gezien de toenemende frequentie en intensiteit van klimaatgerelateerde rampen, is het essentieel dat we onze watergebonden capaciteiten verhogen”, legt zonecommandant kolonel Bert Brugghemans uit. “Naast onze bestaande teams van duikers en schippers wilden we een gespecialiseerd team oprichten om snel en effectief te reageren op noodsituaties op het water.”

Warmtecamera

“Het ORT staat klaar voor reddingsoperaties op het water. Onder andere na de overstromingen in Luik in 2021, waarbij Brandweer Zone Antwerpen bijstand verleende, werd duidelijk dat de bestaande capaciteit niet voldoende of bruikbaar genoeg was om met dergelijke rampen om te gaan”, stelt sergeant Cedric Trooskens van het ORT. Het gespecialiseerde team versterkt de reeds bestaande teams van duikers en schippers.

Momenteel zijn er 48 oppervlakteredders opgeleid. Het ORT werd eind vorig jaar al ingezet bij de overstromingen in de Westhoek, toen het eerste deel van de oppervlakteredders net hun opleiding had afgerond.

Het BIRD-team zorgt er met geavanceerde drones voor dat de brandweer ogen in de lucht heeft. De drones zijn onder meer ook uitgerust met een warmtecamera. “Vanuit de lucht zien we veel meer, wat leidt tot snellere en veiligere beslissingen tijdens interventies”, aldus Thomas Garston, vakofficier binnen BIRD.

“Het team telt 41 operatoren uit de kazernes aan de Noorderlaan en aan de Sint-Jacobsmarkt”, legt woordvoerder Ninke Neirynck van Brandweer Zone Antwerpen uit. “In een latere fase kan dit team uitgebreid worden naar andere vormen van beeldvorming en ondersteuning, zoals bodycams, watergebonden drones, loggen van ademlucht en temperatuurmetingen.”

De Wever in de Schelde

Voor de gelegenheid evacueerden de twee nieuwe teams Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), eveneens zonevoorzitter van de brandweer, uit de Schelde. Die demonstratie verliep vlekkeloos. “Onze brandweer is dankzij deze nieuwe technologieën en doorgedreven opleidingen nog beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Daarmee nemen we als grootstedelijke zone onze volle verantwoordelijkheid om ook elders in het land hulp te verlenen als dat nodig is”, zegt De Wever.

“We mogen echt fier zijn op onze brandweermensen. Zij zetten zich elke dag hard in voor onze veiligheid. De klemtoon op innovatie en professionalisme zorgt ervoor dat ze elke opdracht aankunnen. Dat mocht ik aan den lijve ondervinden.”

(jtp)

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *