Een bericht van Anastha Aurora*

Anastha Aurora heeft samen met vele anderen het controlesysteem in kaart gebracht waarmee de mensheid stap voor stap meer geknecht wordt en dat naar alle waarschijnlijkheid steeds verder uitgerold gaat worden. Het is zaak hiervoor niet bang te zijn, maar dankzij kennis bewust te kunnen kiezen voor een leven buiten de klauwen van een psychopathische elite. Wij geven hier de samenvatting.

Het lijkt erop dat de heersende machten een manier hebben gevonden om de hele wereldbevolking (automatisch, draadloos en vanop afstand) te hacken en te controleren. Door middel van nieuwe en opkomende technologieën wordt een smart surveillance netwerk opgezet. Het netwerk bestrijkt de hele wereld en elke mens en ieder lichaam is ermee verbonden, als knooppunten op een raster. Dit controle grid heet het Global Information Grid (GIG), een wereldwijd netwerk van informatieoverdracht en de bijhorende processen.

Het omvat alle infrastructuur, waaronder communicatienetwerken, elektronica, software, hardware en steeds meer databases van de wereld. Dit netwerk functioneert ook als een systeem voor autonome, dodende en op afstand bestuurbare wapensystemen die bediend worden zowel door A.I. als door mensen. Onder deze wapens vallen onder meer drones, killerrobots, elektronische microgolfwapens en gerichte energiewapens.

Deze wapens worden niet enkel gebruikt om individuen te doden, maar ook om de bewegingen van mensen te volgen, hun gedachten en gedrag te beïnvloeden, verschillende ziekten te creëren in geselecteerde gebieden, en verder om de politieke, economische en militaire operaties te monitoren, en zelfs het weer en ‘natuurrampen’ te manipuleren.

De groepen die ijveren voor werelddominantie stelden zich de volgende vraag: hoe kunnen we via bio-technologie iedereen koppelen aan het internet en A.I. waardoor surveillance, manipulatie en controle automatisch, volledig en makkelijk zijn? Met andere woorden: hoe kunnen we van de planeet een open gevangenis maken die digitaal en artificieel gestuurd wordt én ondertussen de overblijvende mensheid modificeren (transhumaniseren) tot gehoorzame slaven?

De gebruikte technologie om dit doel te bereiken omvat onder meer 6G en 7G Terahertz frequenties, Low Earth Orbit satellieten (LEO), grafeen nanotech (vaccins), smart dust (geconnecteerd met de satellieten), biosensoren en de interactie met het menselijke bioveld (aura). De VN plannen om het digitale ID te koppelen aan de bankrekeningen via de LEO satellieten (die iedereen kunnen tracken en tracen) is slechts één van de vele stappen. De satellieten spelen een hoofdrol om het controlegrid sluitend te maken.

Vandaar dat Elon Musk (een wolf in schaapskleren) duizenden satellieten lanceert (Starlink). Het Internet of Things (IoT), het Internet of Behaviors (IoB), het Internet of Nano Things (IoNT) en het Internet of Bio-Nano Things (IoBNT) draaien op 6G en 7G Terahertz frequenties. De mensheid wordt verbonden met IoT/IoB/IoNT/IoBNT (het controlegrid) via de satellieten, de biosensoren in het lichaam en het eigen bioveld.

Covidvaccins bevatten geprogrammeerde, elektromagnetische bionano-machines. Zo’n 5,6 miljard mensen (70% van de wereldbevolking) werden ondertussen geïnjecteerd met controleapparatuur (een besturingssysteem). De mRNA is eigenlijk software programmacode, de hydrogel is gefuseerd met luciferase of quantum dot technologie (en is een geleider met elektronische en optische eigenschappen) en de spike eiwitten zijn lipide nanotech biowapens die zelf-assemblerend zijn (ze vormen interne nano-antennes en nano-routers voor data ontvangst/verzending).

De nanotech biosensoren zijn geprogrammeerd om het bioveld te manipuleren (de elektrische balans) en om de levenskracht af te tappen (met als gevolg vermoeidheid, burn out, zwak immuunsysteem, ziekte, dood,…). De grafeen nano-antennes in het lichaam verbinden de gevaccineerden met het controlegrid (internet). Ook kan men de nanodeeltjes magnetisch activeren via frequenties om het mentale veld te controleren (gedachten sturen).

Zoals bijvoorbeeld tijdens de Crimson Mist Operatie in Rwanda (1994) toen de bevolking bestraald werd met microgolven waardoor ze gek werden en elkaar begonnen af te slachten (1 miljoen doden op 100 dagen). Zo kan men ook massa’s sturen (revoluties, opstanden, terreur,…). Ook kan men iemand doden of ziek maken door een signaal met code te sturen naar de nano-antennes in het lichaam. De energie om de biosensoren te laten werken, wordt gegegenereerd door het eigen bioveld (aura/chakra systeem).

Momenteel worden de energiewapens uitgetest op een kleine groep geselecteerde en individuele doelwitten, later volgt de hele wereldbevolking (ze noemen het de grote reset). Iedereen wordt bestookt met (Terahertz en andere) frequenties, smart dust, microgolven, Voice to Skull technologie en geo-engineering (chemtrails, HAARP). Geo-engineering en chemtrails dienen onder meer om de atmosfeer beter ‘geleidend’ te maken zodat de signaaloverdracht en communicatie tussen de satellieten en de biosensoren en nanodeeltjes optimaal worden en het controlegrid goed functioneert.

De grafeenoxide in de chemtrails komt ook in de mens terecht. Het is een meerlaagse mozaïek oorlogstactiek bedoeld als een brein/mind controle infiltratie van de hele mensheid en een genocide op de ‘ongewenste’ targets. Deze aanval met gerichte, elektronische wapens op een deel van de mensheid wordt ‘soft kill’ genoemd. Zie ook deze boeken: Silent Weapons for Quiet Wars en Behold a Pale Horse. Zo’n 10 miljoen ‘targets’ (mensen) zijn reeds het slachtoffer geworden, en dit is nog maar het begin.

De mensheid wordt gehackt via het WBAN netwerk en het systeem kreeg een upgrade door de Covid injecties. De VN beschrijft de toekomst in 2045 als ‘The Age of Enlightenment’, in werkelijkheid wordt het een technocratisch totalitarisme zonder weerga en uitweg.

Lees hier het hele artikel Anastha aurora

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *