De laatste jaren zien gespecialiseerde artsen een “aanzienlijke toename” van mensen jonger dan 45 jaar met kankers die normaal gesproken bij oudere patiënten voorkomen, zo meldde de Britse krant The Telegraph op 23 maart. Over de oorzaak van deze trend bestaat verwarring, hoewel de meeste onderzoekers het erover eens zijn dat het waarschijnlijk niet aan “één enkele factor” ligt. De Britse krant hield de coronavaccins uit de wind als mogelijk bijdragende factor.

Op sociale media praten sommige mensen echter over niets anders. Als illustratie circuleert een foto waarop Kate ­Middleton een coronavaccin neemt. Medisch ethicus Wendy Mittemeijer reageerde op Linkedin met een opmerking die, nuchter bekeken, hout snijdt: “Zeggen dat een kanker veroorzaakt is door het mRNA-coronavaccin is net zo onwetenschappelijk als zeggen dat een kanker er niet door veroorzaakt kan zijn. We weten het op dit moment gewoon niet.”

Wat we inmiddels wél weten, is dat niet alleen in het Verenigd Koninkrijk een toename wordt gezien van kanker­diagnoses bij jonge mensen. Een andere Britse krant, The Daily Mail, berichtte half maart over een wereldwijde toename. In dat artikel werd 1990 als startpunt genomen en 2019 als eindpunt. “Tussen 1990 en 2019 is het aantal gevallen van kanker bij jongeren wereldwijd met 79 procent gestegen en het aantal sterfgevallen met 28 procent”, aldus de krant. Over wat er vanaf 2020 gebeurde, meldde de krant niets.

Andere recente bronnen doen dat wel. Zo verscheen deze maand een preprint van een studie die keek naar Amerikaanse cijfers afkomstig van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).1 De onderzoekers beperkten zich tot de leeftijdscategorie 15 tot en met 44 jaar, in de periode van 2010 tot en met 2022. Ze zagen daarin een stijging van de sterfte met kwaadaardige gezwellen als onderliggende doodsoorzaak die begon in 2020 (1,7 procent) en aanzienlijk versnelde in 2021 (5,6 procent) en 2022 (7,9 procent). De sterftetoename in zowel 2021 als 2022 was “zeer” statistisch significant, wat wijst op “extreme gebeurtenissen”. De resultaten suggereren dat vanaf 2021 sprake is van “een nieuw fenomeen dat leidt tot meer sterfgevallen door kwaadaardige gezwellen” in de leeftijdsgroep 15 tot en met 44 jaar in de VS, zo schrijven de onderzoekers. Ze noemen onder meer de coronavaccins als mogelijke factor, maar bijvoorbeeld ook covid-19 zélf en de lockdowns die kankerdiagnoses kunnen hebben vertraagd.
Eerste auteur van de preprint-studie is de Portugese onderzoeker Carlos Alegria, die partner is van Phinance Technologies. Deze wereldwijde ‘alternatieve’ beleggingsonderneming werd mede opgericht door data-analist Edward Dowd, die internationale bekendheid verwierf met zijn boek over de ‘epidemie’ van plotselinge sterfgevallen, Cause unknown – The epidemic of sudden deaths in 2021 & 2022. Alegria nam eerder de samenstelling voor zijn rekening van een rapport gebaseerd op Britse overheidsdata. Ook dat toont een toename van sterfgevallen als gevolg van kwaadaardige gezwellen in de leeftijdscategorie 15 tot en met 44 jaar, die begon in 2021 en aanzienlijk versnelde in 2022. “De toename van het sterftecijfer in 2022 is zeer statistisch significant (extreme gebeurtenis)”, meldt de samenvatting. “De resultaten geven aan dat vanaf eind 2021 een nieuw fenomeen dat leidt tot een verhoogde sterfte aan kwaadaardige gezwellen, aanwezig lijkt te zijn bij personen in de leeftijd van 15 tot en met 44 jaar in het Verenigd Koninkrijk.”2

Aanleiding voor dit rapport was de toename van anekdotisch bewijs voor onverklaarbaar agressieve en ongebruikelijke kankers (‘turbo-kanker’) bij vooral jonge mensen. De gepensioneerde Britse arts-radioloog en borstkankerspecialist Chris Flowers typeerde het rapport als “zeer, zeer, verontrustend”. Volgens Flowers hebben Dowd en zijn team bevestigd wat onderzoekers, clinici en kankerspecialisten in de westerse wereld rapporteren sinds de uitrol van de experimentele mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna): een sterke toename van sterfte door kanker bij jonge mensen. Dowd gaf half maart op X te kennen dat kanker in korte tijd een interessante groeimarkt is geworden. Big pharma aast inmiddels op overname van bedrijven die actief zijn in de oncologie. Een voorbeeld is Seagen, een bedrijf dat kankermedicijnen produceert, waarvoor Pfizer eind 2023 43 miljard dollar neertelde. Volgens critici lijkt Pfizer daarmee de markt te willen veroveren die het zelf mede heeft gecreëerd door zijn coronavaccins.

De Britse oncoloog die zich als eerste uitsprak over deze problematiek, was prof. Angus Dalgleish van St George’s University of London.3 Na aanvankelijk de coronavaccins te hebben gepromoot, maakte Dalgleish in de loop van 2022 een u-bocht op basis van waarnemingen in zijn oncologische praktijk. Zo zag hij bij patiënten van wie de kanker onder controle was, deze terugkeren na een boosterprik. Dalgleish onderscheidt inmiddels verschillende mechanismen waardoor boosterprikken kanker zouden kunnen bevorderen. Zoals de hogere IgG4-bloedspiegels na herhaalde mRNA-vaccinatie, die hij in verband brengt met de ontwikkeling van B-cel leukemie en lymfomen, maar ook met darmkanker.
Dalgleish heeft ook al gewezen op de vervuiling (‘contaminatie’) van de mRNA-­vaccins met bacteriële DNA-deeltjes, afkomstig uit het vaccinproductieproces. Als zo’n stukje lichaamsvreemd DNA wordt ingebouwd (‘geïntegreerd’) in bijvoorbeeld een ‘tumorsuppressie-gen’, zou dat de werking ervan kunnen verstoren. Tumorsuppressie-genen spelen een belangrijke rol bij de onderdrukking van kanker. Autoriteiten in verschillende werelddelen hebben de DNA-vervuiling intussen onderkend, waaronder Health Canada maar ook het Europees Medicijn Agentschap (EMA).4 Maar de ernst ervan wordt vooralsnog wereldwijd weggewuifd. Een uitzondering is de Amerikaanse staat Florida waar Surgeon General Joseph Ladapo, de hoogste medische gezagsdrager in de staat, begin januari een oproep deed om de mRNA-vaccinaties stop te zetten vanwege de DNA-vervuiling.
Intussen zijn nieuwe, verontrustende feiten aan het licht gekomen. Zo is een Moderna-patent opgedoken uit 2014 over de verwijdering van DNA-deeltjes uit mRNA-producten.5 Op de tweede pagina van dat patent wordt erop gewezen dat het DNA dient te worden verwijderd om de werkzaamheid en veiligheid van deze producten te “garanderen”. Achtergebleven DNA kan namelijk potentieel “oncogeen” zijn, aldus het patent. Een ander woord voor oncogeen is: kankerverwekkend. Tien jaar geleden waren de risico’s dus al bekend.
Maar misschien nog wel het slechtste nieuws in dit voor big pharma én overheidsinstanties explosieve dossier is dat onderzoeker Kevin McKernan, die bijna een jaar geleden het DNA-verhaal op gang bracht met een preprint van een wetenschappelijk artikel, intussen niet heeft stilgezeten. Op 21 maart publiceerde de Australische journalist Rebekah Barnett op haar Substack, Dystopian Down Under, een uitgebreide update over de DNA-vervuiling.6 Daarin stelt McKernan een nieuwe preprint in het vooruitzicht, die hij voorbereidt samen met de Duitse moleculair bioloog prof. Ulrike Kämmerer van Universiteitskliniek Würzburg. Hij meldde aan Barnett dat een experiment dat zij uitvoerden met eierstokkankercellijnen impliceert dat de DNA-vervuiling de celkern kan binnendringen. “Het is waarschijnlijk bioactief en wordt gedeeltelijk gerepliceerd”, aldus McKernan. Met andere woorden: het doemscenario (integratie in het menselijk DNA) lijkt daarmee weer wat waarschijnlijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *