We hebben alle reden om trots te zijn op de artsen die zich niet hebben laten intimideren door de overheid tijdens de media hype die de Covid-pandemie genereerde en een aantal jaren in stand hield. Een relatief kleine groep artsen bleven de belangen van hun patiënten vooropstellen, en hun gezonde verstand gebruiken. Zij werden daarvoor vervolgd alsof zij een misdaad begingen. Na twee jaar lijkt het alsof het begin van gerechtigheid voor sommigen van hen in het zicht komt.

In de video en de beknopte tekst eronder – eerder gepubliceerd op zelfzorgcovid-19.nl – wordt kort uitgelegd wat er is gebeurd en waarom. En onder de video heeft u de mogelijkheid om de doortastende artsen te steunen die ons gesteund hebben.
 
Video: Covid-19 artsen blijven staan voor hun eed, ondanks het boete-bevel van Hugo de Jonge, die vanwege veilige en werkende vroegmedicatie een afname vreesde van de vaccinatiebereidheid.
 

 
 
Wat was de werkelijke reden voor het uitdelen van bestuurlijke boetes aan artsen tijdens de Coronaperiode? Maak kennis met de artsen die het primaire belang van hun patient voorop stelden en niet gezwicht zijn voor procedurele, juridische, collegiale of financiële druk en nu eindelijk, na ruim twee jaar, in het gelijk gesteld worden door de rechter en het centraal tuchtcollege gezondheidszorg.
 
Hoe komen ze tot stand en wat zijn de juridische procedures rondom bestuurlijke boetes?

Iemand krijgt COVID en probeert via zelfzorg met supplementen het virus te klaren. Indien dat niet lukt is het advies om de eigen huisarts te raadplegen. Zie https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/. Indien deze huisarts geen medicatie wil voorschrijven kan deze persoon online contact zoeken met de artsen van het NTG (Nederlands Teleartsen Genootschap).

De NTG-arts verricht een teleconsult (conform de passantenconsult regeling en binnen het medisch beroepsgeheim), en werkt volgens het laatst vastgestelde COVID-19 protocol van de beroepsgroep NTG en kan eventueel een recept uitschrijven met zowel onlabel als offlabel medicatie (afhankelijk van de ernst en fase waarin de virusinfectie zich bevindt). Op het moment dat een apotheek een recept ontvangt van een andere arts dan de eigen huisarts maakt het systeem daar melding van en kan een apotheker besluiten hierover vragen te stellen aan de voorschrijvende arts.

Destijds is er een oproep gedaan om collega apothekers die offlabel COVID medicatie afgeven te melden bij de inspectie.

Aangifte: iemand (in dit geval een collega apotheker) doet aangifte van een mogelijk beboetbaar feit aan de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). IGJ moet vervolgens gaan besluiten om deze aangifte wel/niet te gaan opvolgen.

IGJ heeft naar aanleiding van de aangifte in december 2021 een bezoek gebracht aan de apotheker in Venlo en behalve de casus van de aangifte tevens alle recepten van een bepaalde periode opgevraagd (apothekers zijn verplicht daaraan mee te werken). Dat leverde bijna 1000 recepten van 17 teleartsen op.

IGJ heeft alle 17 artsen een boetevoornemen gestuurd. Alle 17 artsen hebben daarop gereageerd met een zienswijze. Alle zienswijzes zijn terzijde geschoven door IGJ en de minister van VWS (Hugo de Jonge destijds) heeft 17 boetes opgelegd voor een totaal bedrag van ruim 90.000 euro.

Alle artsen hebben hierop een bezwaarschrift ingediend waarop de minister negatief heeft gereageerd en definitief de boetes heeft opgelegd.

Vervolgens hebben alle artsen een beroepsprocedure gestart bij de rechtbank van hun woonplaats.

Eind februari 2024 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan en het boetebesluit van de minister van VWS voor de arts Niek Rogger nietig verklaard en de minister opgedragen een standaard bedrag aan proceskosten te vergoeden (de werkelijke juridische kosten liggen helaas hoger). De essentie is dat de NTG als beroepsgroep erkend wordt en daarmee ook haar behandelprotocollen waarmee het offlabel voorschrijven binnen de Geneesmiddelenwet heeft plaatsgevonden en de minister en de IGJ niet bevoegd waren tot het opleggen van boetes. Belangrijk hierbij is dat de prescriptie-vrijheid van artsen daarmee gewaarborgd blijft en dat niet-medici niet kunnen bepalen welke behandeling een arts met patient en apotheker overeenkomt. Zie https://zelfzorgcovid19.nl/rechtbank-zeeland-west-brabant-vernietigt-igj-boete-van-6375euro-die-was-opgelegd-aan-arts-niek-rogger-voor-uitschrijven-67-covid-recepten-51-x-ivermectine-en-16-x-hcq/

De overige artsen zijn, ruim 2 jaar na het ontvangen van het boetevoornemen, nog steeds in afwachting van een uitspraak hun beroepszaak.

Wilt U hen steunen in de strijd voor waarheid en gerechtigheid: Crowdfunding juridische kosten artsen

Wanneer u uw donatie liever overmaakt dan kan dat op rekeningnummer NL49 INGB 0675 3804 56 ten name van “Vereniging Nederlands Teleartsen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *