Koopmans kaartenhuis dondert in elkaar..!

2024 © Leon de Winter | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Leon de Winter

In november 2021 was dit de vraag van een journalist van het tv-programma Zembla:Dacht u in het begin niet dat het virus uit het lab in Wuhan afkomstig was?’ Viroloog Marion Koopmans was de aangesprokene. Zij antwoordde: ‘Ehm… nou… heel onwaarschijnlijk, dus ik vond het vooral, het was eh… nou ja, alleen maar omdat het in een gebied was waar ook een lab staat waar aan coronavirussen wordt gewerkt, dus voor mij geen enkele associatie, want, eh… ja, dat is voor mij geen associatie.’

Koopmans moet over dat ’associatie’ hebben nagedacht; het lijkt op Mark Ruttes ’niet-actieve herinnering’. Koopmans kijkt naar een kruispunt, waar auto A in de linkerflank is beschadigd, ernaast staat auto B, waarvan de hele voorkant is vernield. Volgens Koopmans heeft zij geen associatie dat op dit kruispunt A door B is aangereden.

Hoe is Covid-19 ontstaan?
Het is van het hoogste belang om te weten hoe het Covid-19-virus is ontstaan. Het virus bracht sommigen onvoorstelbare rijkdommen en vele anderen armoede en trauma’s. Het leidde in de hele wereld tot dramatische vrijheidsbeperkingen en overheidsdwang. De meeste media en commentatoren steunden de draconische maatregelen die overheden namen – moésten nemen, zo veronderstelden deze – om het sterftecijfer te beperken.

Het virus leidde tot demonstraties die met geweld werden onderdrukt, en bracht politici tot volstrekt krankzinnige maatregelen zoals straat- en strandverboden en de verplichting om mondkapjes te dragen die geen enkel nut hadden. Kortom, het virus leidde tot kolossale gezondheids- en gezagscrises die nog steeds nadreunen. Grote groepen mensen verloren hun vertrouwen in bestuurders en wetenschappers.

Hugo de Jonge
In ons land komt daar nog eens bij dat de volstrekt on-ingevoerde, wetenschappelijke leek Hugo de Jonge de leiding kreeg over het ministerie van Volksgezondheid, dat in die periode de functie had van het ministerie van Defensie in oorlogstijd. We leefden enige tijd in een gemobiliseerd, autoritair land dat in oorlog was met een onzichtbare maar, naar virologen beweerden, gruwelijke vijand.

Miljarden stroomden naar onduidelijke ontvangers en zijn nog niet in kaart gebracht. Nieuwe medicijnen werden in korte tijd toegelaten en bestaande en beproefde medicijnen verboden. En in dit alles speelde Marion Koopmans, een intelligente en talentvolle wetenschapper, haar hoofdrol in de hooggespecialiseerde netwerken van virologen. Zij kent alle hoofdrolspelers, zij zat vaak bij het overleg van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM.

Zij heeft dus weet van alles wat in de laboratoria speelde, ook in Wuhan. Maar toen haar tegen het einde van 2021 werd gevraagd of zij niet ook dacht dat het virus in Wuhan was ontstaan, moest zij zich opeens verschuilen achter dat ongrijpbare ’geen associatie’.

Wuhan Institute of Virology

Enkele maanden geleden publiceerde onderzoeksjournalist Emily Kopp een artikel dat als volgt begint: ’Amerikaanse wetenschappers bereidden samenwerking voor met het Wuhan Institute of Virology teneinde nieuwe coronavirussen te ontwikkelen met de kenmerken van SARS-CoV-2 een jaar voordat het virus in die stad verscheen, aldus documenten die zijn verkregen door U.S. Right to Know.’ Dat laatste is een onderzoeksgroep gericht op volksgezondheid.

Kopp schrijft dat in die documenten een subsidieaanvraag opduikt van Peter Daszak, de president van EcoHealth Alliance, een spraakmakend biomedisch onderzoeksbedrijf dat overheidsgeld zocht. Kopp legt uit dat in de aanvraag exact de kenmerken worden beschreven die later in het virus werden aangetroffen, ofwel: hier speelt de mogelijke natuurlijke ontwikkeling van Covid-19 geen enkele rol.

’SARS-CoV-2 uiterst infectieus’
Wetenschappers als Daszak waren al jaren aan het werk met verhevigde coronavirussen: ’SARS-CoV-2 verscheen uiterst infectieus zonder in mensen te zijn geëvolueerd. Het virus kwam kant en klaar om te infecteren.’

Kopp: ’De documenten onthullen voor het eerst dat een viroloog van het Wuhan-lab van plan was nieuwe ’spike’ proteïnen te ontwikkelen’. Zij noemt als hoofdontwikkelaar Ralph Baric, viroloog van de University of North Carolina, die de aanpassingen in het coronavirus wilde aanbrengen. De door Peter Daszak aangevraagde subsidie werd afgewezen omdat het werk (let op!) als te gevaarlijk werd beschouwd.

In de documenten wordt gesuggereerd dat Baric volop ’spike glycoproteïnen’ voor SARS-CoV2 aan het ontwikkelen was. De subsidie bleef weg maar het werk werd toch verricht: in Wuhan in een lab met een lager bio-veiligheidsniveau dan in de subsidieaanvraag werd omschreven, ’klaarblijkelijk om de kosten te drukken’, aldus Kopp. De wereld betaalde daarvoor de rekening.

Subsidieaanvraag
Verder schrijft zij:

’Al in 2018 waren Baric, Daszak, and Dr. Shi Zhengli van het Wuhan Institute of Virology SARS-CoV-2 aan het ontwikkelen – het infectieuze vehikel dat minder dan twee jaar later begon te circuleren in Wuhan, China.’

Op 1 mei a.s. wordt Peter Daszak over zijn subsidieaanvraag en zijn werk aan coronavirussen gehoord door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De rampen met en rondom de pandemie lijken te zijn begonnen bij Baric en Daszak. De vrijgegeven documenten wijzen erop dat de pandemie door menselijk falen in Wuhan is ontstaan, niet door ongrijpbare virusmutaties tussen dieren. Ondertussen heeft dr. Koopmans, die op de hoogte moet zijn geweest van het gevaarlijke werk in Wuhan, nog steeds geen enkele associatie..!

* * *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *