*

– Het Stockholm syndroom –

2024 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

*

Harriet Algra

De bevolking lijdt in verschillende mate aan het ‘Stockholm Syndroom’ en dat heeft niets te maken met de plek waar je woont. Het ‘Stockholm Syndroom’ is een psychologische aandoening waarbij gijzelaars positieve gevoelens ontwikkelen tegenover hun ontvoerders, en hen soms zelfs verdedigen. Het is een mechanisme om met traumatische situaties om te gaan. Een psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling, waarbij de gegijzelde intrinsieke sympathie voor de gijzelnemer krijgt. De criminoloog en psychiater Nils Bejerot, gaf de naam aan dit verschijnsel, naar aanleiding van een gijzeling in 1973 in een bank in Stockholm.

Aangenomen wordt dat het stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelden kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt, als gevolg van de acties van de gijzelnemer. Symptomen van het Stockholm Syndroom zijn:

 • Genegenheid voor/of gehechtheid aan de misbruiker
 • Proberen de misbruiker te helpen
 • Wantrouwen of woede jegens degenen die hen uit de situatie proberen te halen
 • Het rationaliseren van misbruik
 • Het waarnemen van fundamentele waardigheid als vriendelijkheid
 • Je machteloos voelen
 • Een ander symptoom zou cognitieve dissonantie kunnen zijn, wanneer je de leugens die door het systeem als waarheid worden gepresenteerd niet kunt doorzien of weigert te doorzien. In plaats daarvan probeer je ze met alle macht te verdedigen, waardoor de cyclus van misbruik in stand wordt gehouden.

Lijden wij niet collectief aan het Stockholm-syndroom? Om los te komen van dit syndroom, is het noodzakelijk dat je gaat kijken naar het systeem van slavernij dat ons als mensheid eeuwenlang heeft uitgebuit. En dat we gaan beseffen dat jijzelf de bron bent van het in stand houden van het probleem. Pas dan zul je in staat zijn om er iets aan doen, omdat we de oplossingen in onszelf moeten creëren.

Mensen worden pas wakker wanneer ze gaan begrijpen wat het probleem is. Ze moeten het ervaren alvorens het kan worden waargenomen. Om de matrix te kunnen breken is het dus van belang dat de waarheid boven water komt en dat is de reden dat alles zo lang duurt. Dit laatste kan voor de wakkeren heel frustrerend zijn.

Het boek van Avro Manhattan, over de puissante rijkdom van het Vaticaan, deed het de RK-kerk niet veel goeds..! Boontje komt kennelijk om zijn loontje..

We beginnen met het blootleggen van het Vaticaan.
Dit is een symbool van het katholicisme en een baken van geloof voor miljoenen mensen, en is altijd een bron van fascinatie en nieuwsgierigheid geweest. Maar onder zijn vrome uiterlijk ligt een labyrint aan geheimen die al eeuwenlang in duisternis gehuld zijn. Dus laten we eens dieper ingaan op de verboden waarheden om de verborgen realiteiten te ontmaskeren die het Vaticaan ijverig heeft beschermd tegen nieuwsgierige blikken.

Diep in de archieven van het Vaticaan ligt een schat aan verboden kennis die de loop van de geschiedenis volledig zouden kunnen veranderen. Deze archieven, verborgen voor het publiek, bevatten manuscripten en documenten die eeuwen teruggaan en geheimen onthullen die het
Vaticaan wanhopig probeert te onderdrukken. In een wereld waar transparantie en verantwoordelijkheid meer dan ooit worden gewaardeerd, is het tijd om antwoorden te eisen en de waarheid te zoeken.

Deze geheimen van het Vaticaan zullen voorlopig misschien nog verborgen blijven maar besef, dat het licht van kennis de mogelijkheid heeft om zelfs de donkerste schaduwen te doorboren. Deze zullen uiteindelijk worden onthuld zodat de wereld de waarheid zal leren kennen die al veel te lang verborgen is gebleven.

Om te beginnen heb je de schandalen van de Vaticaanse bank die gelinkt zijn aan de wereldwijde maffia Hier is het Vaticaan namelijk nauw mee verbonden. Het Vaticaan financierde zijn werking al vroeg met donaties en aflaten en deed weinig moeite om zijn financiën bij te houden. Dit had tot gevolg dat de instelling betrokken raakte bij extravagante, onnodige uitgaven en verduistering, en het heeft meer dan eens op de rand van een financiële ondergang gestaan.

Bernadino Nagara
In 1929 besloot het Vaticaan dat het tijd was om Bernadino Nagara tot financieel adviseur te benoemen. Hij bracht de financiën van de kerk op orde en liet een investering van 92 miljoen dollar, afkomstig van Mussolini, uitgroeien tot bijna 1 miljard dollar. Ook de Tweede Wereldoorlog speelde een grote rol bij de oprichting van de Vaticaanse bank, mede door de unieke macht die zij kreeg toen de geallieerden beperkingen oplegden aan bankrekeningen die het moeilijker maakten om geld over te hevelen.

Nagara creëerde in 1942 namelijk een bank onder de naam ‘Instituut voor religieuze werken’. Dit was om te voorkomen dat hun financiële transacties konden worden bijgehouden door Westerse banken. Omdat deze bank in Vaticaanstad was gevestigd was het vrijgesteld van alle oorlogsbeperkingen waardoor het de beste ‘offshore’ bank ter wereld werd. De missie om geld via de kerk op te potten veranderde in iets veel duisterder dan men ooit voor mogelijk had kunnen houden.

Een Duitse officier gaf toe dat ze gedurende de oorlog vele spionnen hadden in het Vaticaan. Het gerucht ging dat één van die spionnen Negara’s financieel adviseur was. Tijdens de oorlog begonnen ze te investeren in Italiaanse verzekeringsmaatschappijen. Deze bedrijven verdienden geld door financiële activa achter te houden van levensverzekeringspolissen van overleden Joodse polishouders die ze weigerden uit te betalen. Omdat de Vaticaanse bank nooit een directe verzekeraar was hoefde ze na de oorlog geen restitutie te betalen.

Tijdens de oorlog gingen veel financiële gegevens verloren of werden vernietigd, en het Vaticaan zelf weigerde toegang tot deze gegevens. De volledige reikwijdte van dit gebeuren blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. Wel is bekend dat het Vaticaan al volledig op de hoogte was van de Holocaust voordat de geallieerden op de hoogte werden gesteld. Dit leidde tot een langdurige verbintenis met de Maffia.

In 1973 startte het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar de rol van de Vaticaanse bank in een operatie voor vervalste en gestolen effecten onder leiding van de Maffia. Dat bleek een dekmantel te zijn voor vele duistere zaken. Het Vaticaan houdt bewijsstukken verborgen met betrekking tot Buitenaards leven. Het heeft honderden jaren doorgebracht met het bestuderen van de hemel. Ze heeft niet alleen bewijs van dit buitenaardse leven maar lijkt het zelfs te verbergen voor het publiek.

De eigen telescoop van het Vaticaan..!
De priester die leiding geeft aan het Vaticaanse Observatorium is Dr. Jose Funes. Hij zei in een interview dat het universum zo groot is dat het mogelijk zou kunnen zijn dat het leven daar op dezelfde manier als hier op aarde kan evolueren. Dit was de eerste keer dat ze publiekelijk de waarschijnlijkheid van buitenaardsen hebben erkend. Ook lijkt het erop dat ze bewijsstukken hebben van intelligent leven buiten onze planeet.

Ze beschikken over een goed gefinancierde wetenschappelijke particuliere academie gespecialiseerd in astronomie en de hemel erboven. In 1998 werd bevestigd dat ze onder in de bibliotheek van het Vaticaan langwerpige en kleine schedels hebben gevonden die niet van menselijke oorsprong of enige waarneembare soort op deze planeet afkomstig waren.

De Tempeliers die bekend werden door hun begeleiding van Christelijke Pelgrimstochten naar Jeruzalem, bewaakten het ware Christendom. In de geheime archieven van het Vaticaan werd een compilatie van intrigerende documenten aan getroffen over het proces tegen de Tempeliers daterend uit de periode 1307 – 1312. Het bevat eveneens een reactie van het Vaticaan.

“Een kruis, een Tempelierskruis. Ik buig over naar zijn hand en lees: ‘Independent Order of Good Templars’”

De Tempeliers
Deze ridders legden geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid af en werden daarmee oorlogsmonniken die enorme rijkdommen vergaarden. Ook was er een enorme hoeveelheid mensen die hun geld aan hun toevertrouwden alsof de ridders een 12de -eeuws bankdeposito waren. Dit had tot gevolg dat ze al snel een verkeerde soort aandacht begonnen aan te trekken. In 1307 besloot de Franse koning Philips IV de Tempeliers te arresteren met als doel hun rijkdommen te bemachtigen. De ridders werden 7 jaar lang gemarteld, vernederd en verscheurd totdat ze eindelijk gedwongen bekentenissen aflegden als gevolg van wanhopige fysieke pijn.

De Tempeliers werden hierdoor schuldig bevonden aan verraad tegen het Christendom. De orde werd ontbonden en alle rijkdom en eigendommen in beslag genomen, en de toenmalige leider ‘Jacques Domale’ op de brandstapel verbrandt. De gevonden documenten in de archieven van het Vaticaan hadden echter hun naam kunnen zuiveren.

Het lijkt er namelijk op dat paus Clemens V de Tempeliers heeft vrijgesproken van ketterij dat als de hoofdbeschuldiging diende in de rechtszaak tegen hen. Tot op de dag van vandaag blijft het moeilijk om toegang te krijgen tot de volledige catalogus van de Vaticaanse archieven. We dienen ons dus af te vragen hoeveel documenten er wel niet zijn gecensureerd door de Katholieke kerk of op een verkeerde plaats zijn terechtgekomen.

Tempeliers en hun schatten
Wat ook niet verborgen mag blijven zijn de geheime religieuze artefacten van het Vaticaan. Zo lijkt het Vaticaan bewijs materiaal verborgen te houden over het ware leven van Jezus dat wel eens anders zou kunnen zijn dan de katholieke kerk ons wil laten geloven. Ook lijken ze een instrument in hun bezit te hebben dat lijkt op een bril waarmee je in de tijd terug kunt reizen. Dit is een technologisch kunstwerk waar onze hedendaagse technologie en wetenschap enkel van kunnen dromen. En wat is de reden dat ze dit voorwerp voor de wereld verborgen houden.?

Zou er iets kunnen zijn waarvan ze niet willen dat mensen dat door de bril kunnen waarnemen? De derde relikwie betreft het geheim van Fatima wat zich afspeelde ten tijde van Jezus. De maagd Maria voorspelde daar tijdens een visioen, die enkel door de kinderen van de stad kon worden waargenomen, 3 belangrijke wereldgebeurtenissen. Deze gebeurtenis maakte van Fatima een bekend pelgrimsoord. De eerste twee wereldgebeurtenissen die ze voorspelde waren de Eerste en Tweede wereldoorlog.

De 3de wereldgebeurtenis sprak over een enorme vervolging van christenen in de 20ste eeuw. Deze heeft niet plaatsgevonden en zou het kunnen zijn dat dit eenvoudigweg een verzinsel was omdat de maagd Maria iets anders heeft voorspeld dat nog moet plaatsvinden maar door het Vaticaan verborgen wordt gehouden? Volgens bepaalde bronnen binnen het Vaticaan huisde er een Duivelse kracht die niet permanent
aanwezig is.

Pindar, Illuminati-leider
Ze beschrijven het als een onoverwinnelijke ‘puur geest’ die zich toont als pijnlijke godslasteringen. Deze komen door via de persoon die het in zijn macht heeft. Hierdoor kan het zelf verborgen blijven, meerdere talen spreken en zichzelf transformeren. Het was deze kracht die de gruwelijke schandalen leidde die steeds meer aan de oppervlakte komen, waaronder de jaarlijkse verdwijning van miljoenen kinderen en dat staat allemaal in verband met de Illuminati.

De leider van de Illuminati wordt de ‘Pindar’ genoemd. De Pindar was lid van één van de 13 heersende Illuminati-families en altijd mannelijk. Deze zijn in 2017 allemaal gearresteerd en berecht door de Witte Hoeden. Maar om meer inzicht over de machtsstructuur te krijgen die de mensheid duizenden jaren onder controle had, is het belangrijk daar iets dieper op in te gaan. De titel, Pindar, is een verkorte term voor de ‘Penis van de Draak’. Symbolisch gezien vertegenwoordigt dit de top van macht, controle, creatie, penetratie, expansie, invasie en angst.

De houder van deze rang rapporteert aan de Reptilliaanse leider in de Binnenaarde die deel uitmaakt van de Ciakarr die in staat zijn van vorm te veranderen. De Pindar is het hoofd van de Rothschild-familie, zoals al honderden jaren het geval is. Hij is gevestigd in Duitsland, in de buurt van Frankfurt. Eind jaren zeventig hield hij toezicht op het zusterproject van Montauk, genaamd M.A.L.D.A. dat een anagram is voor Montauk-Elzas-Lotharingen Dimensionale Activering.

Dit project bevond zich nabij de Franse stad Straatsburg dat historisch gezien ooit deel uitmaakte van Duitsland. Aan de oostkant van Long Island, niet ver van Montauk Point, bestaat een wijnmakerij onder de naam ‘Pindar wijngaarden’.
Deze wijn groeit in populariteit en krijgt de nodige internationale onderscheidingen. Dit gebied is onderdeel van het hoofddistrict van de Aarde/Verenigde Naties in hun Nieuwe Aarde model. De rode wijn staat symbool voor het bloed dat door de Reptielen wordt ingenomen…

De Illuminati hadden een piramidevormige controlestructuur opgezet die identiek is aan het systeem dat bestaat in het Draco-rijk. De piramide met het reptielenoog, dat we terugvinden op het Amerikaanse biljet van één dollar, staat symbool voor deze controlestructuur. Het Alziend oog vormt de kap op de piramide en verklaart waarom het oorspronkelijke oppervlak van de Grote Piramide in Egypte bedekt was met massief goud. De Pindar wordt vertegenwoordigd door deze gouden kap.


Het oog vertegenwoordigt ook de 13 heersende Italiaanse families van de zwarte adel. Elk van deze 13 heersende families zou een gebied op aarde krijgen om er een bepaalde functie te vervullen. Deze specifieke functies omvatten mondiale financiën, militaire technologie/ontwikkeling, mind-control, religie en media. De 13 families weerspiegelden de oorspronkelijke verdeling van de planeet door haar illegale overheersers. Als je de basispatronen van hun symbolen begrijpt, kun je hun invloed overal zien.

De 13 families vormen de hoogste Ciakarr/Anakhim/menselijke hybriden, met de Orsini – Rothschilds – als de hoogste rang. Dit verklaart waarom de paus en de Britse koningin bogen voor Lord Rothschild. De geheime genootschappen weten ook dat er in werkelijkheid niet twaalf maar dertien sterrenbeelden zijn. Ze hebben de dertiende eeuwenlang verborgen gehouden omdat dit het teken van de Draak is. Ze hielden de kwaliteiten en eigenschappen van dit teken geheim om te voorkomen dat het aanwijzingen geeft over hun reptielachtige geestespatroon.

Het wordt intensief gebruikt door de Illuminati die alles baseren op getallen, dagen en onzichtbare invloeden en is een krachtig en magisch instrument (magie is een ander woord voor wetenschap). Om dat verborgen te houden was een reden dat mensen zijn aangemoedigd om de spot te drijven met astrologie. Ophiuchus, het 13de sterrenbeeld De laag direct onder de kap vormen de onderbevelhebbers, de families die het ondersteunende werk doen voor de Pindar en de dertien heersende families.

Hoewel alle dertien heersende familieleden van vorm kunnen veranderen (shapeshifters), zijn de leden van de driehonderd ondersteunende
families daar niet toe in staat. Ze hebben echter wel allemaal een hoog percentage Reptielen-DNA. Deze families staan bekend als het “Comité van 300”. Ze omvatten opmerkelijke namen als Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft en Wilson. Er zijn nog veel meer.

Usain Bolt met z'n Vrijmetselaarstekens en ring!!
Usain Bolt laat er niet veel onduidelijkheid over bestaan, waarmee hij verbonden is.

Al onze ‘leiders’ en rijke families behoren tot deze groep. Iedereen die niet in ‘De Club’ zit en geen bloedlijnfamilie is, wordt uitgesloten of puur als instrument gebruikt totdat hij/zij vervangbaar is. Denk hierbij aan entertainers, beroemdheden en sportfiguren etc. De Illuminati weten dat raszuivere mensen MULTIDIMENSIONEEL zijn en zich door middel van bewustzijn door alle twaalf dichtheden in dit universum kunnen bewegen. Om hun controle over de mensheid niet te verliezen moesten ze ons dus gevangen houden. Zo creëerden ze een Illuminati-
structuur met vele kunstmatige naties om:

 • rijkdom te vergaren voor de heersende families en hun aanhangers
 • om hun rijkdom te verbergen of te behouden
 • om onstabiele omstandigheden te creëren die nodig zijn om oorlogen te beginnen, of de militaire begrotingen te verhogen.

De Verenigde Staten, Zwitserland, Koeweit, de Sovjet-Unie, Panama, Israël, Italië, Joegoslavië, het Verenigd Koninkrijk, het grootste deel van Zwart Afrika, alle Arabische landen en heel Midden- en Zuid-Amerika zijn kunstmatige naties.

De plannen van de Witte Hoeden omvatten het her-configureren van de grenzen van deze landen, het herstellen van oude koninkrijken en het herenigen van verdeelde volkeren. Zoals opgemerkt is de werkelijke bedoeling van het uiteenvallen van oude landen/stammen het opzettelijk creëren van spanningen om daarmee de honger van de reptillianen naar bloed en losbandigheid te kunnen voeden. De Illuminati hebben het militair-industriële complex eeuwenlang gecontroleerd en alle oorlogen gecreëerd en aangemoedigd. De mensheid is van nature helemaal niet oorlogszuchtig, dat is wel het geval met de Ciakarr.

Hun hele samenleving is gebaseerd op oorlog. De Ciakarr resoneren het beste op de derde dimensionele – en op de lagere vierde dimensionele dichtheid, en dat is de reden waarom ze willen dat jij, de mensheid, daar ook resoneert. In hun huidige incarnatie en maatschappelijke structuur zijn de Ciakarr door de Galactische Federatie van Werelden twee jaar geleden uit ons Melkwegstelsel verdreven.

De wetenschap die ons is geleerd ‘te volgen’, blijkt gebaseerd te zijn op leugens en vermoedens. Dus is deze wetenschap wel te ‘vertrouwen’? Wat heeft de hele Covid-episode ons verteld over wetenschap en geneeskunde? Echte wetenschap bestaat wel, maar het lijkt erop dat we zorgvuldig de stapel zullen moeten doorzoeken en ons zullen moeten ontdoen van de theorieën en geaccepteerde verhalen die tegen de mensheid zijn gebruikt om angst te zaaien.

’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

Voor sommigen is wetenschap de nieuwe religie geworden en een nieuw middel om de mensheid te controleren en te manipuleren. Het natuurlijke wordt daarin afgeschilderd als giftig, en dat wat door de mens is gemaakt als goed en natuurlijk. Dit is de klassieke omkering die wordt gebruikt door satanisten en vrijmetselaars, ontworpen om verwarring, twijfel aan zichzelf en angst te creëren.

Andere belangrijke historische leugens zijn:

 • Leugen 1 De geallieerden hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen van de Nazi’s
 • Leugen 2 Adolf Hitler stierf in de bunker en Heinrich Himmler pleegde zelfmoord
 • Leugen 3 We hebben raketten nodig om de zwaartekracht te overwinnen om de ruimte in te gaan
 • Leugen 4 We moeten benzine, kernenergie en steenkool gebruiken voor onze energievoorziening, omdat er geen echt alternatief beschikbaar is.
 • Leugen 5 Lee Harvey Oswald vermoordde JFK
 • Leugen 6 In 1969 gingen we naar de maan en pakten wat stenen en kwamen terug zoals te zien op Tv
 • Leugen 7 De reguliere media is het nieuws waarop je kunt vertrouwen
 • Leugen 8 Het medische systeem en de eed van Hippocrates van de arts om ‘geen kwaad te doen’
 • Leugen 9 Er bestaan geen geheime ruimteprogramma’s met geavanceerde medische technologie. Dat is alleen maar sciencefiction. We hebben enkel de maan bezocht enz. enz.
(klik voor info over het nieuwe boek van Harriet Algra)

Voel je niet ontmoedigd als je het op dit moment niet ‘snapt’. Het is belangrijk om de gevoelens te erkennen die naar boven komen als gevolg van het weten dat je gemanipuleerd bent. Probeer naar de innerlijke ruimte van kalmte te gaan die zal je helpen om het allemaal te kunnen verwerken. We worden stuk voor stuk langzaam opgevoed door de Witte Hoeden en de krachten die leiding geven aan dit Grote Ontwaken, zodat we de informatie kunnen integreren om er grip op te krijgen.

We maakten duizenden jaren van indoctrinatie, misbruik en manipulatie door, uitgevoerd door degenen die zichzelf in alle opzichten superieur achtten aan de rest van de mensheid. Dat zijn geen mensen zoals jij en ik. Het zijn hybriden, met verschillende gradaties van reptielachtig DNA in hun fysieke voertuigen. Er zit nog veel meer achter, maar ik ga je niet vervelen of doen alsof ik het allemaal weet. Ik leer samen met jullie allemaal.

Misschien ben ik er vandaag in geslaagd om een paar zaadjes te planten, misschien ook niet. Sommige zaden zullen opkomen, andere niet maar stapsgewijs worden we bewust gemaakt van de waarheid over een breed scala aan kwaad dat is begaan door de regering en de heersende klasse. Realiteiten die ooit voor ons verborgen waren, worden steeds duidelijker zichtbaar. We worden momenteel als het ware gedeprogrammeerd.

Harriet Algra

voorjaar 2024

thenewstrain.org

* * *


Bronvermelding:
this-vatican-insider-said-theres-something-dark-happening-the-vatican
Why Can’t More People See This?! https://youtu.be/eO88m3Kjw_g
battle-china-spirit-falun-gong-religious-freedom
https://twitter.com/intent
virology-is-a-fraudulent-pseudoscience-and-is-a-dying-field-according-to-biomedical-scientist/
ophiuchus-the-13th-sign-of-the-zodiac/
https://www.bustle.com/life/ophiuchus-zodiac-signs-personality-traits-love-compatibility-astrology
A review of 9 Psyops https://youtu.be/iYgKrwE3urU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *