Alles staat of valt met de overbevolkingsleugen.

Vooraf.

Alle problemen die ons worden aangepraat kunnen worden gekoppeld aan de “Moeder van Alle Leugens”: de zogenaamde onrustbarende uit de hand lopende overbevolking. We zijn met veel te veel, is het verhaal. Niemand kan het natellen, dus geloven we het klakkeloos. Iedere dag bevestigt het “filenieuws” dat we er collectief een enorme bende van maken.

Ga maar na: alles komt doordat we met teveel mensen zijn. De milieuvervuiling die we veroorzaken is de oorzaak van alle andere problemen. Klimaatverandering, CO2-probleem, stikstofprobleem, zuurstoftekort, bodemvervuiling, voedselvergiftiging, dodelijke ziekten. Niemand vraagt zich af waarom de bevolking de rekening krijgt gepresenteerd voor de 10% vervuiling van het milieu, terwijl de zelfverklaarde miljardairselite de overige 90% veroorzaakt. Wat is er dan makkelijker om te beweren dat wij, de 8 miljard aardbewoners HET probleem zijn, dat snappen ze toch zelf ook wel?

Behalve: de cijfers zijn gelogen. Dat durf ik te stellen omdat we ze niet kunnen controleren. Ik voer een andere stimulans aan voor het grenzeloos overschatten van de wereldbevolking. In de video praat Eric Dubay over een “incentive” voor overheden. Met andere woorden: ze worden beloond voor het liegen over het aantal mensen van hun bevolking. We weten dat per geboortebewijs door de staat een verhandelbare obligatie wordt aangemaakt, die ons hele leven op beurzen wordt verhandeld. Als een overheid geld nodig heeft, schrijven ze in feite een nep obligatie uit, door te doen alsof er iemand is geboren. Niemand kan het controleren.

Bovendien zijn op deze manier gemakkelijk de stembus uitslagen te manipuleren.

De officiële cijfers voor de wereldbevolking die vanaf nu door de Verenigde Naties zijn vrijgegeven, hebben net de 8 miljard mensen die op aarde leven, overtroffen. In 1800 waren er slechts 900 miljoen leden van de menselijke familie verspreid over de hele wereld, een stijging tot 1,65 miljard in 1900 en omhoog naar bijna 7 miljard in het jaar 2000. Nu, in 2023, zouden we net de 8 miljard zijn gepasseerd met VN-voorspellingen die beweren dat deze statistieken zullen blijven stijgen tot het bereiken van maar liefst 11 miljard aan het begin van de volgende eeuw. Gezien de missers in het verleden naast de ontelbare leugens die de VN tijdens de recente wereldgebeurtenissen heeft uitgespuwd, is het eerlijk en gerechtvaardigd om sceptisch te blijven over dergelijke statistieken en een onafhankelijk onderzoek te doen voordat je het allemaal blindelings gelooft.

Eric Dubay foto’s

https://rumble.com/c/c-1286253

Door officiële statistieken te verzamelen en je eigen rekensommetje te doen. Het is vrij ingewikkeld om manieren te vinden dit soort getallen te interpreteren.

Bijvoorbeeld: India heeft zogenaamd een totale bevolking van meer dan 1,4 miljard burgers. Maar als er praktische berekeningen worden gemaakt, met behulp van de eigen cijfers van de VN, hoe ze ooit tot zo’n hoog cijfer hebben kunnen komen, is zo duidelijk als de helderheid van een modderstroom. Hun officiële bevolkingscijfers van de grootste 300 steden van het land, van 12,4 miljoen in de grootste stad Mumbai tot iets meer dan 100.000 in de 300e plaats staande stad Aurangabad. Als je ze allemaal bij elkaar optelt, is dat amper goed voor 200 miljoen van deze veronderstelde 1,4 miljard. Dat betekent dat we moeten geloven dat de andere nog vermiste 1,2 miljard Indiërs op de een of andere manier verspreid zijn over kleine steden, dorpen en het platteland? Als alle 300 plaatsen met de grootste bevolking in India samen slechts 200 miljoen mensen vertegenwoordigen, is het statistisch en geografisch gezien hoogst ongeloofwaardig dat er nog eens 7 keer dit aantal zich op mysterieuze wijze verstopt in de resterende kleine steden en dorpen met een bevolking van minder dan 100.000.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij het optellen van de officiële cijfers voor de 300 meest bevolkte steden ter wereld. Als we de officiële statistieken van de VN nemen van 24,1 miljoen in ’s werelds grootste stad Shanghai, China, tot slechts 361.000 mensen in de 300e grootste stad van Beiroet, Libanon, komen de gecombineerde cijfers slechts uit op ongeveer 1 miljard mensen. Zelfs na het optellen van alle statistieken die zijn berekend voor de omliggende grootstedelijke en voorstedelijke woonwijken rond elke stad, bedraagt het totaal slechts ongeveer 1,5 miljard. Waar houden de andere vermeende 6,5 miljard mensen zich schuil? Als ’s werelds grootste bevolkingsgroep in de steden en voorsteden samen slechts 1,5 miljard mensen telt, moeten we dan echt geloven dat er vier keer zoveel mensen op het platteland wonen?

Onafhankelijke analisten zijn nog genereus en schatten dat er hoogstens  een miljard mensen verspreid kunnen zijn over het platteland van de wereld. Maar dan ligt het werkelijke aantal nog steeds ruim onder de 3 miljard. De meest waarschijnlijke reden voor deze overdreven statistieken is dat regeringen worden gestimuleerd om te liegen over bevolkingscijfers om meer geld naar binnen te kunnen harken voor allerlei sociale programma’s. Bovendien, door de bevolkingscijfers tot schokkende niveaus te verhogen, wordt angst gecreëerd in de hoofden van de massa’s. En vervolgens zijn ze nog gemakkelijker in staat om ons te controleren en ons dure oplossingen te verkopen en ons tot slavernij veroordelen. Deze hoax heeft geresulteerd in miljarden dollars die zijn uitgegeven aan het bestrijden van het fantoom van de zogenaamde overbevolking en heeft geleid tot veel onmenselijke bevolkingscontroleprogramma’s.

In werkelijkheid echter, als iedereen zou worden samengeperst in een bevolkingsdichtheid van 27.000 per vierkante mijl, wat vergelijkbaar is met New York City, zouden 8 miljard mensen alleen de staat Texas vullen en de rest van de wereld onbewoond laten.

Dus het idee dat de aarde gevaarlijk overbevolkt is en dat regeringen drastisch moeten optreden om het probleem te bestrijden, is de zoveelste papieren tijger die ons bang probeert te maken met als doel ons te onderwerpen. Zoals Walter Williams schreef: “Het VN-bevolkingsfonds heeft regeringen geholpen vrouwen het recht te ontzeggen om het aantal kinderen te kiezen en wanneer.” Bezorgdheid over de “uit de hand lopende” overbevolking bracht China ertoe een meedogenloos eenkindbeleid in te voeren. Gedwongen sterilisatie is als methode om de bevolking onder controle te houden in sommige landen ook toegepast. Bijna een kwart miljoen Peruaanse vrouwen werden gesteriliseerd. Ook onze regeringen zijn via het VN-bevolkingsfonds betrokken bij programma’s voor “bevolkingsmatiging” over de hele wereld. Onder meer in India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesië, Brazilië, de Filipijnen, Thailand, Egypte, Turkije, Ethiopië en Colombia.

De grootste bedreiging voor de welvaart van de mensheid is de overheid. Niet de bevolkingsgroei.

Zimbabwe was bijvoorbeeld rijk aan landbouw, maar met overheidsinmenging werd het teruggebracht tot de rand van totale hongersnood. Elk land dat te maken krijgt met massale overheidsinmenging kan eenvoudig worden uitgehongerd. Door armoede als oorzaak te geven van de overbevolking, kunnen regeringen niet alleen vrijuit gaan, maar wordt de uitvoering van schadelijk en onmenselijk beleid zelfs aangemoedigd. De armoede van vandaag heeft weinig te maken met overbevolking, de meest voorkomende kenmerken van landen die geen doelwit zijn van de overbevolkingsbestrijding, zijn landen waar de burgers grotere persoonlijke vrijheid genieten, waar particuliere eigendomsrechten beter zijn beschermd, de rechtsstaat functioneert en waar een economisch systeem dichter bij het kapitalisme staat dan bij het communisme.

Dat is het recept voor welvaart. 


Achteraf

Als we als voorbeeld China nemen, dan weten we dat sinds 1970 de eenkindpolitiek van toepassing is geweest. Het aantal Chinezen telde in dat jaar 830 miljoen. Zeggen ze….. We zijn nu een halve eeuw, zegge twee generaties verder en de bevolking zou zijn doorgegroeid naar 1,4 miljard, 600 miljoen erbij in 50 jaar? Dat, terwijl de eenkindpolitiek na 50 jaar rekentechnisch tot een complete instorting van de jonge bevolking moet hebben geleid. Eenkindpolitiek betekent een halveringstijd van meisjes van 1 generatie, dat is 25 jaar. De derde generatie is geboren na 2020 en met de rekensom 1 + 1 = 1 betekent dat in vergelijking met 50 jaar geleden een kwart van de moeders van toen, alsmede een kwart van de jongens van toen. Chinezen mogen dan wat langer leven dan 50 jaar geleden, maar het bestaat niet dat er 1,4 miljard Chinezen zijn. Bovendien woont en werkt nu volgens de regering bijna 70% in de steden! Ook niet te controleren.

De inschatting als zouden er slechts 3 miljard aardbewoners zijn, lijkt belachelijk laag. Het punt is alleen, dat we dit “belachelijk” vinden omdat we de niet te controleren 8 miljard als normaal beschouwen. Het is weer de omkering van feiten die ons in de gebruikelijke val van goedgelovigheid laat trappen.

In Nederland, waar straks 18 miljoen mensen elkaar voor de poten lopen, woont 8,5 miljoen in de 58 grootste steden van het land. Amsterdam telt als grootste stad 880.000 inwoners en Middelburg als nummer 58 op de lijst 47.000 inwoners. Er zouden dus 9,5 miljoen mensen buiten deze grote steden moeten wonen, in kleine stadjes, in dorpen en op het platteland.

Ook hier geldt: met niet-bestaande mensen kan geld worden binnengeharkt en kunnen verkiezingen worden gemanipuleerd. Dit laatste is hier zeker gebeurd, het eerste is niet te controleren. Omdat het niet is te controleren, moeten we het GELOVEN.

Weer een religie erbij: “Overbevolking”.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *