Tom Van Grieken.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft dinsdag zijn nieuwe boek voorgesteld, Immigratiestop, waarin hij 116 voorstellen lanceert die een radicale ommezwaai in het asiel- en migratiebeleid van ons land volgens hem mogelijk maken. Negen van de voorstellen moeten Europees niveau worden gerealiseerd en zijn dus voor de (middel)lange zijn, de overige 107 zijn volgens Van Grieken onmiddellijk implementeerbaar.

Bron: BELGA

“Ik zou deze voorstellen liefst zelf allemaal willen uitvoeren, maar de kans ik klein dat ik de kans daartoe zou krijgen (de meeste voorstellen liggen op federaal niveau en de kans dat Vlaams Belang op dat niveau aan de macht komt is haast onbestaande, red.), maar ik daag jullie uit om te kijken hoeveel procent van deze maatregelen binnen tien jaar gerealiseerd zijn”, verwees Tom Van Grieken zelf impliciet naar het beruchte 70-puntenplan van het Vlaams Blok dat in 1992 door Filip Dewinter gelanceerd werd en intussen voor een deel in de praktijk gezet werd.

Voor de Vlaams Belang-voorzitter is zijn boek, dat hij schreef samen met de migratiespecialiste van de partij, Francesca Van Belleghem, een ‘handvat’ om een radicale ommezwaai te realiseren. Daarbij schuift hij negen voorstellen naar voren die op middellange of lange termijn gerealiseerd kunnen worden omdat ze Europese bevoegdheden zijn. 

Ondanks het ‘Europese keurslijf’ zijn er voor Van Grieken nog veel mogelijkheden om het asiel-, migratie- en integratiebeleid aan te scherpen. Hij heeft daarom 107 maatregelen opgesomd die op korte termijn kunnen uitgevoerd worden.

Het gaat daarbij om een serie maatregelen om gezinshereniging (de grootste vorm van immigratie) in te perken, de instroom van asielzoekers te verminderen (het uitlezen van gsm’s, afschaffen van zakgeld), de arbeidsmigratie selectiever maken, de illegaliteit aanpakken, of de terugkeer van uitgeprocedeerden verhogen.

De missie van een deel van de federale regering naar Marokko die dinsdag afloopt, noemde Tom Van Grieken een “verkiezingsstunt”.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *