Verplichte inschrijving van leefloners bij VDAB

Mensen met een leefloon zijn vanaf 1 mei verplicht zich in te schrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Van alle mensen met een leefloon is na een jaar amper een vijfde aan het werk, maar als leefloners zijn inschreven bij de VDAB, stijgt dat naar 40 procent. Binnen de ambitie om de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen op 80 procent te krijgen, besliste de Vlaamse regering daarom onlangs om leefloners die verplichting op te leggen.

Bedoeling is om nauw samen te werken met de OCMW’s. Het OCMW blijft volgens minister van Werk Jo Brouns (CD&V) “aan het stuur van het dossier van de leefloongerechtigde”. Zodra de betrokkene is ingeschreven bij de VDAB, zal het OCMW kunnen bepalen of het de begeleiding naar werk zelf opneemt of dat het daarvoor een beroep doet op de VDAB. Door de verplichte inschrijving zal VDAB alvast een duidelijk zicht krijgen op alle leefloongerechtigden die stappen naar werk kunnen zetten.

Iedereen in beroepsactieve leeftijd die al een leefloon ontvangt, krijgt drie maanden de tijd om zich in te schrijven. Wie een leefloon heeft aangevraagd, krijgt na de beslissing van het OCMW over de toekenning vier maanden de tijd voor de inschrijving.

Sommige mensen zullen om bepaalde redenen, denk aan gezondheidsproblemen, geen stappen naar werk kunnen zetten. Wie wél in aanmerking komt en bewust niet meewerkt, riskeert een sanctie via het OCMW.

LEES OOK. Studentenjobs, een leuk extraatje voor nu én cruciaal voor de toekomst: “Recruiters geven duidelijk voorkeur aan een studentenjob op de cv”

Geen kwartier wachttijd meer om te blazen bij alcoholtest

Bestuurders kunnen vanaf 1 mei geen 15 minuten wachttijd meer vragen voor een ademtest bij een alcoholcontrole. Dat heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit aangekondigd.

De wachttijd was ingevoerd om het effect van ‘mondalcolhol’ te neutraliseren. Dat is alcohol die zich nog in de mond bevindt kort na het drinken en die het resultaat van de blaastest kan beïnvloeden. “De nieuwste toestellen detecteren en neutraliseren mondalcohol automatisch en dat 100 procent betrouwbaar. Een wachttijd is dus overbodig geworden”, zegt de FOD Mobiliteit.

In juli wordt daarnaast het minimumvolume uitgeademde lucht verlaagd, van 1,9 naar 1,2 liter. De politie zal dan minder vaak een arts moeten bellen om een bloedstaal te komen nemen wanneer iemand het minimumvolume niet haalt.

De maatregelen moeten de blaastests efficiënter maken. De politie zal meer controles kunnen doen in eenzelfde tijdspanne. In België gebeuren er elke dag twaalf ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed betrokken is.

LEES OOK. Tijdswinst voor politie bij alcoholcontroles: recht op 15 minuten pauze voor blaastest verval

Nieuwe regels arbeidsmigratie: scherpere controle maar ook soepeler voor sommige profielen

Vanaf 1 mei gaan gewijzigde regels in voor de tewerkstelling van werknemers van buiten de Europese Unie in Vlaanderen. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Werkgevers zullen bepaalde profielen soepeler kunnen tewerkstellen, maar tegelijk verscherpt Vlaanderen de controle op de arbeidsmigratie.

De nieuwe regels hebben als doel om buitenlands toptalent op eenvoudige wijze aan te trekken in functie van structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Maar tegelijk is het de bedoeling om het economische migratiebeleid aan te scherpen om misbruik en oneigenlijke economische migratie terug te dringen.

Zo wordt het vanaf 1 mei voor houders van de Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers eenvoudiger om van werkgever te veranderen in Vlaanderen zonder nieuwe aanvraag. Wel moeten ze voortaan een jaarsalaris ontvangen van minstens 130 procent van het gemiddelde Vlaamse loon. Tot nu toe was dat 120 procent. Voor bepaalde IT-profielen wordt ook geen rekening meer gehouden met diploma’s maar enkel met relevante ervaring.

(Lees verder onder de foto)

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).© BELGA

In een persbericht over de aangepaste regelgeving benadrukt minister Brouns dat de Vlaamse regering tegelijk de regels aanscherpt voor arbeidsmigratie van buiten de EU. Zo krijgen inspectiediensten voortaan ook een rechtsgrond met redenen om een aanvraag te weigeren: bijvoorbeeld ondernemingen zonder personeel of met te weinig omzet om extra personeel te kunnen rechtvaardigen.

Tegelijkertijd wil de minister de prikkel versterken om eerst de Vlaamse (of Europese) arbeidsmarkt te bevragen. Zo wordt de dynamische knelpuntenlijst, voor middengeschoolde profielen, sneller herzien. Die lijst bevat functies waarvoor de binnenlandse arbeidsmarkt niet meer bevraagd moet worden. Voor kortgeschoolde functies op de (ruimere) knelpuntberoepenlijst van de VDAB kan buiten de EU worden gerekruteerd, maar dan moet de werkgever eerst wel bewijzen dat hij minstens negen weken een geschikte kandidaat gezocht heeft binnen Europa. Tot nu toe was dat maar zes weken.

Meer mensen komen in aanmerking voor terugbetaling contactlenzen en brilglazen

Vanaf mei komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de ziekteverzekering bij de aankoop van contactlenzen en brilglazen. Het RIZIV verlaagt voor de vergoeding de drempel van de sterkte van de lens of het brilglas.

Enkel onder bepaalde voorwaarden komt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoet bij de aankoop van lenzen of een bril. Tot nu was er enkel een terugbetaling voor een sterkte vanaf -7 of vanaf +7 bij brilglazen en -7,75 en +7,75 bij contactlenzen. Die drempels worden verlaagd naar 6 dioptrieën, de afwijking die weergeeft ‘hoe slecht iemand ziet’. Concreet: lenzen en brilglazen vanaf -6 en +6 geven voortaan recht op een terugbetaling.

Hierdoor komen volgens het RIZIV ongeveer 105.000 meer mensen die sterk bijziend (negatieve dioptrie) of verziend (positieve dioptrie) zijn, in aanmerking voor een tegemoetkoming bij brilglazen. Voor contactlenzen gaat het om ongeveer 154.000 meer mensen.

Mensen kunnen tegelijkertijd voor brilglazen en contactlenzen een terugbetaling krijgen. Het gaat hier om de terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering. Die kan nog aangevuld worden door de ziekenfondsen.

LEES OOK. In dit museum kunnen kleurenblinden weer echt ‘zien’: “Het is een tijdelijk trucje”

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *