De Oostendenaar liep al meerdere veroordelingen op voor inbreuken op de sociale wetgeving. Zo liep de ondernemer begin 2018 tegen de lamp voor zwartwerk in zijn toenmalige fitness- en horecazaak. De Brugse strafrechter veroordeelde hem in november 2018 bij verstek tot acht maanden effectieve gevangenisstraf en een exploitatieverbod van twee jaar.

Riante levensstijl

In die periode was zijn dochter Megan op papier zaakvoerder van sportsbar Carlito’s in de Van Iseghemlaan in Oostende. De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) stelde in februari 2019 vast dat haar vader in de zaak aan de slag was, zogezegd als helper van Megan. Het onderzoek zou volgens het arbeidsauditoraat echter uitgewezen hebben dat haar vader de zaak op alle vlakken toch gewoon zelf runde.

LEES OOK. Celstraf dreigt voor ‘Temptation’ Megan, die stroman speelde voor haar vader en sjoemelde met coronapremies

“Eigenlijk doe ik niks”, zou Megan verklaard hebben over haar werk als zelfstandige. Ze bleek haar eigen ondernemingsnummer en haar boekhouder niet te kennen. Op haar rekening was er ook geen spoor van transacties die te maken hadden met Carlito’s. Anderzijds haalde de Oostendse volgens het arbeidsauditoraat wel degelijk een voordeel uit de feiten. Daarbij werd verwezen naar haar riante levensstijl in Dubai.

Onterechte coronasteun

Tijdens de coronacrisis zouden beide beklaagden elk ook ten onrechte ruim 32.000 euro overbruggingsrecht geïnd hebben. Megan Desaever kwam daar echter niet voor in aanmerking, aangezien ze niet effectief als zaakvoerder aan de slag was. Haar vader mocht door zijn vorige veroordeling toen sowieso niet als zelfstandige actief zijn. Daarnaast zou de Oostendse ook 21.000 euro hinderpremies van de Vlaamse overheid ontvangen heben. Het geld zou ze steeds doorgesluisd hebben naar haar vader.

Het arbeidsauditoraat vorderde voor Megan Desaever tien maanden gevangenisstraf met uitstel en 16.000 euro boete. Haar vader hing zelfs twee jaar effectieve gevangenisstraf boven het hoofd. Daarnaast vorderde de arbeidsauditeur de terugbetaling van het overbruggingsrecht en de coronasteun.

LEES OOK. ‘Temptation’ Megan komt terug op heisa rond belastingen: “Reizen, lingerie kopen, personal training… Ik maak gewoon heel veel onkosten”

De verdediging vroeg voor beide beklaagden de vrijspraak. Meester Thomas Soete legde uit dat Koenraad Desaever in 2017 vruchteloos naar een nieuwe job in de horeca zocht. “Toen zijn dochter de Carlito’s overnam, stelde ze voor dat hij zou intrekken in het appartement boven de zaak.” Op dat moment was van een exploitatieverbod nog geen sprake. Volgens meester Soete was zijn cliënt überhaupt niet op de hoogte van dat verstekvonnis. “Als ervaren rot in de horeca begon hij wel een substantiële rol te spelen in die uitbating, maar hij probeerde het exploitatieverbod dus zeker niet te omzeilen.” Ook bij het aanvragen van coronasteun heeft de beklaagde volgens de verdediging niet bewust gesjoemeld. “De accountant heeft dat voor hem gedaan, want hij weet zelf niet hoe dat werkt.”

Opstapelen van faillissementen

Ondergeschikt stuurde meester Soete aan op een mildere bestraffing. “Men verwijt hem eigenlijk dat hij te ambitieus is en te veel wil werken”, klonk het. De voorzitter repliceerde dat de beklaagde sinds 2016 toch al vier veroordelingen opliep voor dergelijke feiten.

“Hij is ook een ervaren rot in het opstapelen van faillissementen”, sneerde de advocate van Megan Desaever vervolgens. Volgens meester Victoire Desmet was het wel degelijk van bij het begin de bedoeling dat vader Desaever de sportsbar zou uitbaten. “Hij vond dat de overheid hem te veel zocht en zette de zaak daarom op naam van zijn dochter. Vanaf dag één had hij alle touwtjes in handen.” Megan zou zich emotioneel gechanteerd gevoeld hebben door haar vader. “Ze had net ‘Temptation Island’ achter de rug en was jong, naïef en onbezonnen.”

LEES OOK. Belastingschandaal levert ‘Temptation’ Megan vier keer meer volgers op

In het begin heeft Megan haar vader een tijdje geholpen, tot hun relatie verzuurde. Volgens meester Desmet kreeg haar cliënte sowieso enkel een zakcentje, maar had ze geen toegang tot de rekening van de zaak. Ook de coronasteun vroeg ze eigenlijk niet zelf aan. “Ze heeft alles doorgestort naar haar vader, omdat hij alle kosten zou betalen. Ze wist niet dat hij dat uiteindelijk niet zou doen.” Door de opgebouwde schuldenberg werd ze in februari 2022 zelfs persoonlijk failliet verklaard. “Ze voelt zich economisch misbruikt door haar vader, in wie ze blind vertrouwen had”, besloot meester Desmet. Ondergeschikt werd opschorting van straf voorgesteld.

Verzilvering van BV-schap

Naar aanleiding van het faillissement vorderde de curator een schadevergoeding van 45.000 euro. Volgens de curator was Megan Desaever een stroman van haar vader, maar wilde ze tegelijk ook haar BV-schap verzilveren. De inkomsten kwamen op een rekening van haar vader terecht, maar werden niet gebruikt om de schulden te betalen. “Ze hebben eigenlijk samengewerkt om iedereen te bedotten.” Tijdens haar repliek deed ook de arbeidsauditeur nog een duit in het zakje. “Iedereen die in de zaal zit en braafjes belastingen betaalt, is een slachtoffer.”

De rechter veroordeelde Megan Desaever uiteindelijk tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Haar vader kreeg vijftien maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete opgelegd. Ze moeten ook elk ruim 32.000 euro overbruggingsrecht terugbetalen, terwijl ze samen ook ruim 21.000 euro hinderpremies terug moeten betalen. Ten slotte werd aan de curator een voorlopige schadevergoeding van een euro toegekend.

Door NieuwsBlad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *