De stichting Recht Oprecht maakt het gemakkelijker om Rutte en ‘medeplegers’ strafrechtelijk vervolgd te krijgen. In 2021 zijn al 6.000 exemplaren gedrukt en uitgegeven van de zogenaamde ‘blauwe aangifte’, nu bieden zij hiervan een gratis pdf-versie aan.

Nadat een aantal organisaties van medici hebben begin 2020 vraagtekens hadden geplaatst bij het ontstaan van de door het OMT op 28 februari 2020 uitgeroepen ziekte Covid-19, bleken heel veel feiten niet te kloppen. Uit een eerste onderzoek kwam naar voren, zo meldt de stichting, dat Covid-19 geen ziekte blijkt te zijn maar een wereldwijd goed voorbereid project onder de naam “Covid-19: The Great Reset”.

Op grond daarvan is eind 2020 aan een onderzoeksteam, bestaande uit verschillende specialisten, opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen enkele hoofdverdachten in Nederland, met name Rutte c.s. op te stellen. Alle destijds bekende feiten zijn onderzocht.

De door de hoofdverdachten in het project Covid-19: The Great Reset gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn in strijd met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten. De hoofdverdachten worden deze misdrijven tegen de menselijkheid persoonlijk aangerekend.

Stichting Recht Oprecht vindt dat de door de hoofdverdachten gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zo ernstig zijn, dat ieder mens – in het bijzonder iedere ambtenaar in Nederland – die
dit weet, de plicht heeft om aangifte tegen de hoofdverdachten te doen en te zorgen dat deze ernstige misdrijven direct worden gestopt.

In februari 2021 hebben de betrokken organisaties aan een drukkerij opdracht gegeven de aangifte tegen Rutte cs. te laten inbinden.

Het Blauwe Aangifteboek met een oplage van 6000 stuks was het resultaat en deze zijn in de loop van 2021 verspreid.

Om aan de grote vraag te voldoen heeft de stichting Recht Oprecht besloten het Blauwe Aangifteboek in pdf op de website te zetten. Iedereen is vrij dit aangifteboek met 55 Bijlagen te downloaden. Voor het doen van een strafrechtelijk aangifte bevat het aangifteboek ook een handleiding.

In een verklaring van de stichting staat te lezen:

“Vanuit het land is gebleken grote behoefte te zijn aan meer strafaangiften tegen Rutte, De Jonge, Kaag en alle medeplegers. Ook misleidende ‘politici’ zoals Geert Wilders, Pieter Omzigt, Dilan Yesilgöz en Caroline van der Plas zijn als medeplegers aan te merken. Al deze misleidende ‘politici’ hechten geen enkel belang aan het volk, hun kinderen, noch aan het Nederlandse grondgebied. Zij dienen feitelijk allemaal dezelfde criminele, oorlogszuchtige en Goddeloze broodheren verenigd in het WEF, de WHO, de EU, De VN, de NAVO en alle aan hen wereldwijd gelieerde criminele en terroristische stichtingen. Geen bezield mens die gelooft in de Almachtige God zal een oorlog starten en zijn of haar kinderen als kanonnenvlees in een Goddeloze strijd laten opofferen. Slechts mensen die volledig van God los zijn, zijn daartoe in staat…..”

De stichting Recht Oprecht heeft vorig jaar 17 personen gedagvaard, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en Gates. De stichting wil dat zij in het schandaal rond de covidcrisis voor de rechter verantwoording afleggen voor hun daden. De gestarte bodemprocedure wordt op het ogenblik vertraagd door een tegenstribbelende Bill Gates.

Rechtszaak tegen Rutte stap dichterbij, maar Gates stribbelt nog tegen

Het Blauwe Aangifteboek

Rob Vellekoop, 20 april 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *