Terwijl Nederland worstelt met een zorgstelsel dat kreunt onder de financiële druk, is er een nieuw schandaal aan het licht gekomen dat de inefficiëntie en onmacht van gemeentelijke controle blootlegt. Honderden miljoenen euro’s, bestemd voor de kwetsbaarsten in onze samenleving, verdwijnen in de zakken van zorgcriminelen. Dit is geen kleinigheid; dit is een nationale crisis.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onthuld dat er vorig jaar voor honderden miljoenen is gefraudeerd met zorggeld. Deze onthutsende cijfers tonen aan dat malafide zorgaanbieders vrij spel hebben. Ze declareren voor meer zorg dan geleverd of betalen uit voor niet-geleverde hulp, vooral met persoonsgebonden budgetten. En het meest verontrustende? Veel van deze fraude is gekoppeld aan georganiseerde misdaad.

Het feit dat gemeenten worstelen met de opsporing van deze fraude, door een gebrek aan samenwerking en beperkingen in het delen van persoonsgegevens, werpt de vraag op of het huidige systeem wel toereikend is. Het decentraliseren van verantwoordelijkheden naar gemeenten voor jeugdzorg en WMO-hulp was bedoeld om maatwerk te leveren, maar in plaats daarvan lijkt het de deur wagenwijd open te hebben gezet voor fraudeurs.

(Artikel gaat verder onder deze oproep) DDS en EerlijkEten zijn een ontzettend belangrijke PETITIE begonnen. Waarom? Om ervoor te zorgen dat producenten duidelijk moeten maken op etiketten dat er INSECTEN in hun voedselproducten zitten als dat het geval is. Want momenteel is dat NIET zo. Walgelijk! Je kunt dus per ongeluk meelwormen en andere viezigheden naar binnen werken. Teken onze petitie voor Betrouwbaar Voedsel.

De roep om een centraal gestuurde aanpak en strengere controles wordt luider. Het is tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt. De huidige situatie, waarin gemeenten op zichzelf zijn aangewezen in de strijd tegen zorgfraude, is onhoudbaar. De Nederlandse burger verdient een zorgstelsel dat transparant, eerlijk, en vooral fraudeloos is. Het is tijd voor actie, voordat nog meer geld dat bestemd is voor zorg in de verkeerde handen valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *