Uit het bericht dat de Saami de proefnemingen met het weren van zonnestraling(SRM) hebben kunnen stoppen, zijn een heleboel conclusies te trekken. Tegelijkertijd biedt het ook troost voor mij: voordat vanmorgen de zon kon schijnen in een blauwe lucht verstoorden klimaatknoeiers het met hun giftige trails, blijkbaar is er wel iets tegen te ondernemen.

Even voor de duidelijkheid, het weren van zonnestraling is een vorm van geoengineering die ook wel SRM of solar radiation management wordt genoemd. Volgens het ETC (waarover in het vervolg meer) kan deze techniek droogte veroorzaken in Afrika en Azië, de moesson verstoren en de bron van water en voedsel voor twee miljard mensen in gevaar brengen.

Het project Scopex schijnt tegenwerking te ondervinden bij hun SRM proefnemingen. Een woordvoerder van de Saami meent dat solar engineering het wereldbeeld van zijn volk schendt. De Saami waren overigens niet gewaarschuwd door de Zweedse regering of enige andere instantie. Het experiment moest een deken van deeltjes in de stratosfeer leggen om zodoende zonnestraling naar de aarde tegen te houden. Het plan was om dit met een ballonvlucht te doen boven de gebieden van de Saami. (Lees ook Stratospheric Aerosol Injection,)

Dit is volgens ECT tenminste de derde keer dat SCOPEX is gestopt op inheems gebied, eerder vond dit plaats in New Mexico en Arizona.

Geoengineering is de bewust technische manipulatie op grote schaal van de systemen van de aarde. Hiermee zou de klimaatverandering, voor zover deze er is, bestreden worden. Het valt uiteen in drie onderdelen: solar radiation management (reflecting sunlight to space) of SRM, broeikasgasverwijdering en weermodificatie. Technieken die hiervoor worden ingezet lopen uiteen van

  • het verspreiden van zwaveldeeltjes in de stratosfeer of het witten van wolken om zonnestralen te weerkaatsen (stratospheric aerosol injection),
  • dumpen van ijzerdeeltjes in de oceanen om CO2-absorberend plankton te voeden (ocean fertilization),
  • het afvuren van zilverjodide in de wolken om regen te produceren of
  • het genetisch engineering van oogsten zodat hun bladeren beter zonlicht reflecteren (surface albedo modification)
Een kleine groep mensen noemt zich ETC of Action Group on Erosion, Technology and Concentration. Zij vertegenwoordigen sociale en burgerrechtenbewegingen in met name het Zuidelijk Halfrond. Ook allerlei inheemse volken zijn hierbij betrokken, bijvoorbeeld de Saami.
Inmiddels wijzen 195 organisaties geoengineering af en eisen stopzetting van de experimenten door onderstaand manifest te ondertekenen.

Manifest – Handsoffmotherearth.org

Het is door geen enkele organisatie uit Nederland ondertekend, wel onder andere door drie uit Duitsland, zes uit Frankrijk, drie Britse en 1 Belgische:
Projekt des Allerweltshaus e.V., Germany
Save the Forest, Germany
Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V., Germany

Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, Belgium

Reforest the Earth, United Kingdom
EcoNexus, United Kingdom
Trident Ploughshares, United Kingdom

Association Citoyenne pour le Suivi, l’Etude et l’Information sur les Programmes
d’Interventions Climatiques et Atmosphériques, France
ATTAC, France
CCFD-Terre Solidaire, France
Sciences Citoyennes, France
CliMates, France

Wat vertelt het stoppen van dit SRM-experiment in Zweden door de Saami?
1. Experimentele geoengineering kan worden tegengehouden.
2. Deze experimenten worden verkocht aan het publiek (voor zover ze ooit bekend gemaakt worden) als noodzakelijke middelen tegen klimaatverandering.
3. De Saami en andere organisaties verenigd rond de ETC geloven in de hoax van klimaatverandering!
4. Het bericht gaat uit van de suggestie dat geoengineering zich nog in een experimentele fase bevindt, terwijl het al decennia lang een dagelijkse heimelijke praktijk is.
5. Het ETC is met name actief op het Zuidelijk Halfrond, berichtgeving over geoengineering is erg moeilijk vindbaar in de westerse wereld.

https://www.handsoffmotherearth.org/

https://www.geoengineeringmonitor.org/wp-content/uploads/2024/04/home-new-EN-feb6-1.pdf

https://www.etcgroup.org/content/saami-swedes-and-civil-society-stop-solar-geoengineering-trial-balloon

https://etcgroup.org/content/another-defeat-solar-geoengineering

Technieken: https://www.geoengineeringmonitor.org/technologies/#erm

Lees ook ons Dossier Chemtrails / Geoengineering

Rob Vellekoop, 13 april 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *