De stichting Recht Oprecht heeft vorig jaar 17 personen gedagvaard, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en Gates. De stichting wil dat zij in het schandaal rond de covidcrisis voor de rechter verantwoording afleggen voor hun daden. De gestarte bodemprocedure wordt op het ogenblik vertraagd door een tegenstribbelende Bill Gates.

De stichting Recht Oprecht voert een bodemprocedure voor de rechtbank in Leeuwarden namens zeven eisers (waarvan er een ondertussen is overleden) tegen de Staat, Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ernst Kuipers en andere kopstukken waaronder Albert Bourla (de ceo van Pfizer) en Bill Gates (de feitelijke eigenaar, belangrijkste beleidsbepaler van onder meer de WHO en GAVI).

De initiatiefnemers hebben op 14 juli 2023 met de verspreiding van de 17 dagvaardingen het startschot gegeven ‘om het corrupte Covid-19: The Great Reset project -en alle personen die daaraan zijn verbonden – te ontmaskeren’. De bodemprocedure is hierdoor formeel gestart. De gedaagden waren gedagvaard tegen de verkiezingsdatum van 22 november 2023.

Daardoor moesten de gedaagde partijen zich via een advocaat melden bij de rechtbank in Leeuwarden. Vanaf 22 november 2023 zou de bodemprocedure formeel ‘onder de rechter’zijn. Dit heeft echter vertraging opgelopen doordat alle gedaagden eerst een verzoek tot uitstel hadden ingediend.

Op 21 februari 2024 hebben alle gedaagden hun schriftelijke reacties op de dagvaarding aan de rechtbank overlegd, behalve Bill Gates, die stelde dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is over hem te oordelen.

Nu door Bill Gates een ‘incident’ in de bodemprocedure is gestart, schort dit procedure op. De rechtbank zal zich eerst over het incident moeten uitspreken voordat verder gegaan kan worden. Met andere woorden: de rechtbank moet eerst een uitspraak doen over haar bevoegdheid om over Bill Gates te kunnen oordelen. Daarna gaat de procedure– met of zonder Bill Gates – verder.

Zowel Albert Bourla als Bill Gates hebben in de Verenigde Staten meerdere keren geprobeerd om de deurwaarders bij de betekening van de dagvaarding op afstand te houden. De stichting geeft aan dat Bill Gates via het recht zijn aansprakelijkheid probeert te ontlopen.

De mondelinge behandeling van dit ‘incident’ voor de rechtbank in Leeuwarden zal een openbare zitting, met toegang van het publiek heeft tot de publieke tribune in de rechtbank.

In de regel dient de persoon in kwestie ook zelf aanwezig te zijn. Afwezigheid bij een door hem zelf aangevraagd openbaar pleidooi kan worden opgevat als minachting voor de Nederlandse rechtbank en de Nederlandse rechter.

De stichting vindt dat iedereen in Nederland slachtoffer is van het ‘project Covid-19: The Great Reset’. Zij zeggen dat helaas vele Nederlanders nog niet door hebben dat ook zij slachtoffer zijn. Ook bij hen zal uiteindelijk het besef komen, denken zij, dat zij (letsel)schade lijden als gevolg van dit project lijden. Hun uitgangspunt is dat iedereen in Nederland (en daarbuiten) door de personen achter dit onrechtmatige project schadeloos moeten worden gesteld.

Website Recht Oprecht

Lees ook Rutte, De Jonge en Van Dissel gedagvaard

Rob Vellekoop, 29 maart 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *